wszystkie opcje
jessie  ] [  stretch  ] [  buster  ] [  bullseye  ] [  sid  ]
[ Pakiet źródłowy: nd  ]

Pakiet: nd (0.8.2-8 i inne)

Odnośniki dla nd

Screenshot

Zasoby systemu Debian:

Pobieranie pakietu źródłowego nd:

Opiekun:

Zasoby zewnętrzne:

Podobne pakiety:

small command line interface to WebDAV servers

nd is a command line tool to issue queries to a WebDAV server.

WebDAV stands for "Web-based Distributed Authoring and Versioning" (RFC 2518). It is a protocol built on top of HTTP, allowing users to collaboratively edit and manage files on remote web servers.

nd can be used to retrieve, submit, remove, and lock individual files, as well as retrieving information about them. It also supports proxying, as well as the authentication methods 'Basic' and now 'Digest' for protecting against unsolicited access.

It is smaller than the alternative tool Cadaver. However, nd has neither an interactive mode, nor has it support for SSL or TLS encrypted transmissions, but it is well suited for use in scripts.

nd is dependent on libxml2 and libmhash2.

Znaczniki: Zaimplementowane w: C, Interfejs użytkownika: Wiersz poleceń, Sieć: network::client, protocol::http, Protokół sieciowy: WebDAV, Rola: Program, Zakres: scope::utility, web::cms

Inne pakiety związane z nd

  • wymaga
  • poleca
  • sugeruje
  • enhances

Pobieranie nd

Pobierz dla wszystkich dostępnych architektur
Architektura Wersja Rozmiar pakietu Rozmiar po instalacji Pliki
armhf 0.8.2-8+b1 23,3 KiB53,0 KiB [lista plików]