wszystkie opcje
jessie  ] [  stretch  ] [  buster  ] [  bullseye  ] [  sid  ]
[ Pakiet źródłowy: moreutils  ]

Pakiet: moreutils (0.62-1)

Odnośniki dla moreutils

Screenshot

Zasoby systemu Debian:

Pobieranie pakietu źródłowego moreutils:

Opiekun:

Zasoby zewnętrzne:

Podobne pakiety:

Dodatkowe narzędzia uniksowe

Jest to powiększający się zestaw narzędzi uniksowych, które nie zostały napisane w czasach, gdy Unix był jeszcze młodym projektem.

Jak dotąd, zawiera następujące narzędzia:

 - chronic: uruchamia polecenia w trybie cichym, z wyjątkiem wystąpienia
   awarii;
 - combine: łączy wiersze używając operacji logicznych;
 - errno: wyszukuje nazwy i opisy kodów błędu (errno);
 - ifdata: wyświetla informacje o interfejsie sieciowym, bez parsowania
   wyniku polecenia ifconfig;
 - ifne: uruchamia program, jeśli standardowe wejście nie jest puste;
 - isutf8: sprawdza, czy plik lub standardowe wejście są w formacie UTF-8;
 - lckdo: uruchamia program z plikiem blokady (lock);
 - mispipe: łączy dwa polecenia w potok, zwracając status zakończenia
   pierwszego;
 - parallel: uruchamia wiele zadań na raz;
 - pee: przesyła kopię standardowego wyjścia do potoków
   (program podobny do tee);
 - sponge: przechwytuje standardowe wejście i zapisuje je do pliku;
 - ts: dodaje znacznik czasu do standardowego wejścia;
 - vidir: edytuje katalog wybranym edytorem tekstowym;
 - vipe: umieszcza edytor tekstowy w potoku;
 - zrun: automatycznie dekompresuje archiwa, podane jako argumenty do
   danego polecenia.

Znaczniki: Rozwój oprogramowania: Rozwijanie w języku Perl, Biblioteki, Zaimplementowane w: implemented-in::c, implemented-in::perl, Interfejs użytkownika: Wiersz poleceń, Rola: role::devel-lib, role::program, Zakres: Narzędzie, Działa z: Tekst

Inne pakiety związane z moreutils

  • wymaga
  • poleca
  • sugeruje
  • enhances

Pobieranie moreutils

Pobierz dla wszystkich dostępnych architektur
Architektura Rozmiar pakietu Rozmiar po instalacji Pliki
armhf 67,8 KiB167,0 KiB [lista plików]