wszystkie opcje
jessie  ] [  stretch  ] [  buster  ] [  bullseye  ] [  sid  ]
[ Pakiet źródłowy: libcroco  ]

Pakiet: libcroco3 (0.6.12-3)

Odnośniki dla libcroco3

Screenshot

Zasoby systemu Debian:

Pobieranie pakietu źródłowego libcroco:

Opiekunowie:

Podobne pakiety:

Zestaw narzędzi do parsowania i zarządzania kaskadowymi arkuszami stylów (CSS)

Usługi oferowane przez Libcroco:

 * Moduł parsera, który dostarcza:
  o API w stylu SAC (Simple API for CSS - proste API do CSS). SAC jest
   API sterowanym zdarzeniami, które przypomina SAX w świecie XML.
  o API w stylu CSSOM (Cascading Style Sheet Object Model).

  Parser libcroco implementuje specyfikację CSS Level 2, zasady
  kompatybilności w przód oraz zasady kaskady CSS.

 * Silnik selektorów CSS2
  Z węzłem elementów XML (pochodzącym oczywiście z dokumentów XML) oraz
  kaskadowym arkuszem stylów, silnik selektorów Libcroco potrafi zwrócić
  właściwości stylu przypisane do węzła elementu XML (biorąc pod uwagę
  selektory oraz kaskadę).

  Narzędziem do zarządzania XML używanym przez silnik selektorów jest
  obecnie libxml2.

Pakiet zawiera biblioteki współdzielone.

Inne pakiety związane z libcroco3

 • wymaga
 • poleca
 • sugeruje
 • enhances

Pobieranie libcroco3

Pobierz dla wszystkich dostępnych architektur
Architektura Rozmiar pakietu Rozmiar po instalacji Pliki
armhf 129,7 KiB245,0 KiB [lista plików]