Lista plików pakietu w3c-markup-validator z gałęzi buster na architekturę all

/etc/apache2/conf-available/w3c-markup-validator.conf
/etc/w3c/charset.cfg
/etc/w3c/httpd.conf
/etc/w3c/mime.types
/etc/w3c/tidy.conf
/etc/w3c/types.conf
/etc/w3c/validator.conf
/usr/lib/cgi-bin/w3c-markup-validator/check
/usr/lib/cgi-bin/w3c-markup-validator/sendfeedback.pl
/usr/share/doc/w3c-markup-validator/README.Debian
/usr/share/doc/w3c-markup-validator/README.gz
/usr/share/doc/w3c-markup-validator/TODO.gz
/usr/share/doc/w3c-markup-validator/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/w3c-markup-validator/changelog.gz
/usr/share/doc/w3c-markup-validator/copyright
/usr/share/doc/w3c-markup-validator/examples/autotest/doctypes.xml.gz
/usr/share/doc/w3c-markup-validator/examples/tests/1574-charset_iso_8859_7_greek.html
/usr/share/doc/w3c-markup-validator/examples/tests/197-iso88591_alias.html
/usr/share/doc/w3c-markup-validator/examples/tests/2329-html401-strict_iframe.html
/usr/share/doc/w3c-markup-validator/examples/tests/2329-html401-transitional_iframe.html
/usr/share/doc/w3c-markup-validator/examples/tests/2342-opensp_type_X.html
/usr/share/doc/w3c-markup-validator/examples/tests/2689-attribute-no-space.xhtml
/usr/share/doc/w3c-markup-validator/examples/tests/3663-svg-10-doctype.svg
/usr/share/doc/w3c-markup-validator/examples/tests/3663-svg-10-doctypeless.svg
/usr/share/doc/w3c-markup-validator/examples/tests/3663-svg-11-doctype.svg
/usr/share/doc/w3c-markup-validator/examples/tests/3663-svg-11-doctypeless.svg
/usr/share/doc/w3c-markup-validator/examples/tests/3663-svg-basic-11-doctype.svg
/usr/share/doc/w3c-markup-validator/examples/tests/3663-svg-basic-11-doctypeless.svg
/usr/share/doc/w3c-markup-validator/examples/tests/3663-svg-noversion-doctype.svg
/usr/share/doc/w3c-markup-validator/examples/tests/3663-svg-noversion-doctype2.svg
/usr/share/doc/w3c-markup-validator/examples/tests/3663-svg-noversion-doctypeless.svg
/usr/share/doc/w3c-markup-validator/examples/tests/3663-svg-tiny-11-doctype.svg
/usr/share/doc/w3c-markup-validator/examples/tests/3663-svg-tiny-11-doctypeless.svg
/usr/share/doc/w3c-markup-validator/examples/tests/4412-fuzzymatch.xhtml
/usr/share/doc/w3c-markup-validator/examples/tests/4476-svg_nodoctype.svg
/usr/share/doc/w3c-markup-validator/examples/tests/4520-iso88591-meta.html
/usr/share/doc/w3c-markup-validator/examples/tests/4520-iso88591-no_meta.html
/usr/share/doc/w3c-markup-validator/examples/tests/4848-html40-transitional_FPI-SI-mismatch.html
/usr/share/doc/w3c-markup-validator/examples/tests/4848-xhtml1-strict_FPI-SI-mismatch.xhtml
/usr/share/doc/w3c-markup-validator/examples/tests/4892-entity.html
/usr/share/doc/w3c-markup-validator/examples/tests/4917-meta_charset_case.html
/usr/share/doc/w3c-markup-validator/examples/tests/5031-root_dash.xml
/usr/share/doc/w3c-markup-validator/examples/tests/857-svg_nodoctype.svg
/usr/share/doc/w3c-markup-validator/examples/tests/REC-SVG-1_0-minimal.html
/usr/share/doc/w3c-markup-validator/examples/tests/REC-SVG-1_0-minimal.svg
/usr/share/doc/w3c-markup-validator/examples/tests/SMIL21.smil
/usr/share/doc/w3c-markup-validator/examples/tests/SMIL21_Mobile.smil
/usr/share/doc/w3c-markup-validator/examples/tests/W11-ht401-namespace.html
/usr/share/doc/w3c-markup-validator/examples/tests/ampersand-as-data.html
/usr/share/doc/w3c-markup-validator/examples/tests/ampersand-as-data_html401.html
/usr/share/doc/w3c-markup-validator/examples/tests/application-xhtml_xml.xhtml
/usr/share/doc/w3c-markup-validator/examples/tests/bogus-fpi.html
/usr/share/doc/w3c-markup-validator/examples/tests/bogus-fpi2.html
/usr/share/doc/w3c-markup-validator/examples/tests/bogus-fpi3.html
/usr/share/doc/w3c-markup-validator/examples/tests/bogus-fpi4.html
/usr/share/doc/w3c-markup-validator/examples/tests/bogus-fpi5.xhtml
/usr/share/doc/w3c-markup-validator/examples/tests/bogus-xmlpi.html
/usr/share/doc/w3c-markup-validator/examples/tests/bogus-xmlpi.xhtml
/usr/share/doc/w3c-markup-validator/examples/tests/charset-xmldecl.xhtml
/usr/share/doc/w3c-markup-validator/examples/tests/charset_mismatch-http_meta.html.utf8
/usr/share/doc/w3c-markup-validator/examples/tests/charset_mismatch-http_xmldec.xhtml.utf8
/usr/share/doc/w3c-markup-validator/examples/tests/colons.html
/usr/share/doc/w3c-markup-validator/examples/tests/error_pls_warning.html
/usr/share/doc/w3c-markup-validator/examples/tests/errors_sorting.smi
/usr/share/doc/w3c-markup-validator/examples/tests/fpi_mismatch1.html
/usr/share/doc/w3c-markup-validator/examples/tests/fpi_mismatch2.html
/usr/share/doc/w3c-markup-validator/examples/tests/html20-strict.html
/usr/share/doc/w3c-markup-validator/examples/tests/html20.html
/usr/share/doc/w3c-markup-validator/examples/tests/html40-frameset.html
/usr/share/doc/w3c-markup-validator/examples/tests/html40-strict.html
/usr/share/doc/w3c-markup-validator/examples/tests/html40-transitional.html
/usr/share/doc/w3c-markup-validator/examples/tests/html401-strict.html
/usr/share/doc/w3c-markup-validator/examples/tests/html401-strict.xhtml
/usr/share/doc/w3c-markup-validator/examples/tests/html401_doctypecase.html
/usr/share/doc/w3c-markup-validator/examples/tests/html401_system.html
/usr/share/doc/w3c-markup-validator/examples/tests/html5-error-explanation.html
/usr/share/doc/w3c-markup-validator/examples/tests/html5-ok.html
/usr/share/doc/w3c-markup-validator/examples/tests/html5-precise-error.html
/usr/share/doc/w3c-markup-validator/examples/tests/html5-range-error.html
/usr/share/doc/w3c-markup-validator/examples/tests/html5-warning.html
/usr/share/doc/w3c-markup-validator/examples/tests/html_xmlns.html.utf8
/usr/share/doc/w3c-markup-validator/examples/tests/index.html
/usr/share/doc/w3c-markup-validator/examples/tests/invalid_meta_multibyte.html
/usr/share/doc/w3c-markup-validator/examples/tests/iso-html.html
/usr/share/doc/w3c-markup-validator/examples/tests/long-lines.html
/usr/share/doc/w3c-markup-validator/examples/tests/mathml2.html
/usr/share/doc/w3c-markup-validator/examples/tests/mathml2.mml
/usr/share/doc/w3c-markup-validator/examples/tests/no-newlines.html
/usr/share/doc/w3c-markup-validator/examples/tests/nocharset.html
/usr/share/doc/w3c-markup-validator/examples/tests/nocharset_notutf8.html
/usr/share/doc/w3c-markup-validator/examples/tests/nonSGML-chars.html
/usr/share/doc/w3c-markup-validator/examples/tests/outline.html
/usr/share/doc/w3c-markup-validator/examples/tests/plane20-char.xml
/usr/share/doc/w3c-markup-validator/examples/tests/rddl_fpi.html
/usr/share/doc/w3c-markup-validator/examples/tests/rddl_fpi.xhtml
/usr/share/doc/w3c-markup-validator/examples/tests/rddl_si.xhtml
/usr/share/doc/w3c-markup-validator/examples/tests/sgml-nodoctype-syntaxnotok.html
/usr/share/doc/w3c-markup-validator/examples/tests/sgml-nodoctype-syntaxok.html
/usr/share/doc/w3c-markup-validator/examples/tests/sgml_customdtd.html
/usr/share/doc/w3c-markup-validator/examples/tests/shorttags.html
/usr/share/doc/w3c-markup-validator/examples/tests/shorttags2.html
/usr/share/doc/w3c-markup-validator/examples/tests/smil10-minimal.smi
/usr/share/doc/w3c-markup-validator/examples/tests/smil20-profile-doctype.smi
/usr/share/doc/w3c-markup-validator/examples/tests/smil20.smi
/usr/share/doc/w3c-markup-validator/examples/tests/svg11.svg
/usr/share/doc/w3c-markup-validator/examples/tests/svg_tiny_1_1.svg
/usr/share/doc/w3c-markup-validator/examples/tests/texthtml_nocharset-utf8.html
/usr/share/doc/w3c-markup-validator/examples/tests/texthtml_nocharset.html
/usr/share/doc/w3c-markup-validator/examples/tests/texthtml_nodoctype.html.utf8
/usr/share/doc/w3c-markup-validator/examples/tests/texthtml_unknownparsemode.html.utf8
/usr/share/doc/w3c-markup-validator/examples/tests/textxml_html401.xml
/usr/share/doc/w3c-markup-validator/examples/tests/textxml_nocharset.xml
/usr/share/doc/w3c-markup-validator/examples/tests/trailing-nul.html
/usr/share/doc/w3c-markup-validator/examples/tests/uppercase_element.xhtml
/usr/share/doc/w3c-markup-validator/examples/tests/xhtml-basic10.xhtml
/usr/share/doc/w3c-markup-validator/examples/tests/xhtml-basic11.xhtml
/usr/share/doc/w3c-markup-validator/examples/tests/xhtml-mathml2-fpi.html
/usr/share/doc/w3c-markup-validator/examples/tests/xhtml-mathml2.html
/usr/share/doc/w3c-markup-validator/examples/tests/xhtml-mp-1_2.xhtml
/usr/share/doc/w3c-markup-validator/examples/tests/xhtml-print_1_0-invalid.xhtml
/usr/share/doc/w3c-markup-validator/examples/tests/xhtml-print_1_0.html
/usr/share/doc/w3c-markup-validator/examples/tests/xhtml-print_1_0.xhtml
/usr/share/doc/w3c-markup-validator/examples/tests/xhtml-utf8-bom.xhtml
/usr/share/doc/w3c-markup-validator/examples/tests/xhtml-windows-1250.xhtml
/usr/share/doc/w3c-markup-validator/examples/tests/xhtml1-appc-empty.html
/usr/share/doc/w3c-markup-validator/examples/tests/xhtml1-appc-emptycontent.html
/usr/share/doc/w3c-markup-validator/examples/tests/xhtml1-appc-xmldecl.html
/usr/share/doc/w3c-markup-validator/examples/tests/xhtml1-blank-1st-line.html
/usr/share/doc/w3c-markup-validator/examples/tests/xhtml1-bogus-attribute.html
/usr/share/doc/w3c-markup-validator/examples/tests/xhtml1-bogus-element.html
/usr/share/doc/w3c-markup-validator/examples/tests/xhtml1-missing-doctype-and-xmlns.html
/usr/share/doc/w3c-markup-validator/examples/tests/xhtml1-missing-doctype-and-xmlns.xhtml
/usr/share/doc/w3c-markup-validator/examples/tests/xhtml1-missing-doctype-has-xmlns.html
/usr/share/doc/w3c-markup-validator/examples/tests/xhtml1-missing-doctype-has-xmlns.xhtml
/usr/share/doc/w3c-markup-validator/examples/tests/xhtml1-strict-minimal.html
/usr/share/doc/w3c-markup-validator/examples/tests/xhtml1-strict-missing-xmlns.html
/usr/share/doc/w3c-markup-validator/examples/tests/xhtml1-strict.html
/usr/share/doc/w3c-markup-validator/examples/tests/xhtml11-basic-w3c.xhtml
/usr/share/doc/w3c-markup-validator/examples/tests/xhtml11-minimal.html
/usr/share/doc/w3c-markup-validator/examples/tests/xhtml_mathml_svg_newlines.xhtml
/usr/share/doc/w3c-markup-validator/examples/tests/xhtml_rdfa.xhtml
/usr/share/doc/w3c-markup-validator/examples/tests/xml-nodoctype-notwf.xml
/usr/share/doc/w3c-markup-validator/examples/tests/xml-nodoctype-wf.xml
/usr/share/doc/w3c-markup-validator/examples/validate.pl
/usr/share/lintian/overrides/w3c-markup-validator
/usr/share/w3c-markup-validator/html/about.html
/usr/share/w3c-markup-validator/html/accesskeys.html
/usr/share/w3c-markup-validator/html/charset-select.html
/usr/share/w3c-markup-validator/html/contribute.html
/usr/share/w3c-markup-validator/html/detailed-form.html
/usr/share/w3c-markup-validator/html/detailed-form_directinput.html
/usr/share/w3c-markup-validator/html/detailed.html
/usr/share/w3c-markup-validator/html/docs/api.html
/usr/share/w3c-markup-validator/html/docs/devel.html
/usr/share/w3c-markup-validator/html/docs/errors.html
/usr/share/w3c-markup-validator/html/docs/help.html
/usr/share/w3c-markup-validator/html/docs/index.html
/usr/share/w3c-markup-validator/html/docs/install.html
/usr/share/w3c-markup-validator/html/docs/install_win.html
/usr/share/w3c-markup-validator/html/docs/sgml.html
/usr/share/w3c-markup-validator/html/docs/users.html
/usr/share/w3c-markup-validator/html/docs/why.html
/usr/share/w3c-markup-validator/html/doctype-select.html
/usr/share/w3c-markup-validator/html/favelets.html
/usr/share/w3c-markup-validator/html/file-upload.html
/usr/share/w3c-markup-validator/html/footer.html
/usr/share/w3c-markup-validator/html/fragment-upload.html
/usr/share/w3c-markup-validator/html/header.html
/usr/share/w3c-markup-validator/html/images/arrow-closed.png
/usr/share/w3c-markup-validator/html/images/arrow-down.gif
/usr/share/w3c-markup-validator/html/images/arrow-open.png
/usr/share/w3c-markup-validator/html/images/arrow-right.gif
/usr/share/w3c-markup-validator/html/images/arrow_left.gif
/usr/share/w3c-markup-validator/html/images/arrow_right.gif
/usr/share/w3c-markup-validator/html/images/bg1.gif
/usr/share/w3c-markup-validator/html/images/bg2.gif
/usr/share/w3c-markup-validator/html/images/button-left.png
/usr/share/w3c-markup-validator/html/images/button-right.png
/usr/share/w3c-markup-validator/html/images/csupporter.gif
/usr/share/w3c-markup-validator/html/images/csupporter.png
/usr/share/w3c-markup-validator/html/images/double.png
/usr/share/w3c-markup-validator/html/images/ellipsis.gif
/usr/share/w3c-markup-validator/html/images/grad.png
/usr/share/w3c-markup-validator/html/images/head-bl.png
/usr/share/w3c-markup-validator/html/images/head-br.png
/usr/share/w3c-markup-validator/html/images/head-tl.png
/usr/share/w3c-markup-validator/html/images/head-tr.png
/usr/share/w3c-markup-validator/html/images/info_icons/README
/usr/share/w3c-markup-validator/html/images/info_icons/eastshores_Warning_Notification.svg
/usr/share/w3c-markup-validator/html/images/info_icons/error.png
/usr/share/w3c-markup-validator/html/images/info_icons/info.png
/usr/share/w3c-markup-validator/html/images/info_icons/kuba_information_icons_set.svg
/usr/share/w3c-markup-validator/html/images/info_icons/warning.png
/usr/share/w3c-markup-validator/html/images/lg_gradient.gif
/usr/share/w3c-markup-validator/html/images/logo.png
/usr/share/w3c-markup-validator/html/images/markup_validation_service.png
/usr/share/w3c-markup-validator/html/images/markup_validation_service.psd
/usr/share/w3c-markup-validator/html/images/no_w3c.png
/usr/share/w3c-markup-validator/html/images/opensource-55x48.png
/usr/share/w3c-markup-validator/html/images/ppm_1.png
/usr/share/w3c-markup-validator/html/images/ppm_2.png
/usr/share/w3c-markup-validator/html/images/ppm_3.png
/usr/share/w3c-markup-validator/html/images/qa.png
/usr/share/w3c-markup-validator/html/images/roadmap/validators-chart-small.png
/usr/share/w3c-markup-validator/html/images/roadmap/validators-chart.graffle
/usr/share/w3c-markup-validator/html/images/roadmap/validators-chart.pdf
/usr/share/w3c-markup-validator/html/images/roadmap/validators-chart.png
/usr/share/w3c-markup-validator/html/images/roadmap/validators-chart.svg
/usr/share/w3c-markup-validator/html/images/round-br.png
/usr/share/w3c-markup-validator/html/images/round-tl.png
/usr/share/w3c-markup-validator/html/images/round-tr.png
/usr/share/w3c-markup-validator/html/images/sm_gradient_active.gif
/usr/share/w3c-markup-validator/html/images/sm_gradient_hover.gif
/usr/share/w3c-markup-validator/html/images/tab-tl.png
/usr/share/w3c-markup-validator/html/images/tab-tr.png
/usr/share/w3c-markup-validator/html/images/textbg.png
/usr/share/w3c-markup-validator/html/images/v15445.gif
/usr/share/w3c-markup-validator/html/images/v15445.png
/usr/share/w3c-markup-validator/html/images/w3c.png
/usr/share/w3c-markup-validator/html/index.html
/usr/share/w3c-markup-validator/html/intro.html
/usr/share/w3c-markup-validator/html/misc/compaq-logo.gif
/usr/share/w3c-markup-validator/html/robots.txt
/usr/share/w3c-markup-validator/html/scripts/combined.js
/usr/share/w3c-markup-validator/html/scripts/combined.js.gz
/usr/share/w3c-markup-validator/html/scripts/mootools-1.2.5-core-nc.js
/usr/share/w3c-markup-validator/html/scripts/mootools-1.2.5.1-more.js
/usr/share/w3c-markup-validator/html/scripts/w3c-validator.js
/usr/share/w3c-markup-validator/html/source/index.html
/usr/share/w3c-markup-validator/html/style/base.css
/usr/share/w3c-markup-validator/html/style/base.css.gz
/usr/share/w3c-markup-validator/html/style/results.css
/usr/share/w3c-markup-validator/html/style/results.css.gz
/usr/share/w3c-markup-validator/html/todo.html
/usr/share/w3c-markup-validator/html/validator-news.xsl
/usr/share/w3c-markup-validator/html/whatsnew.html
/usr/share/w3c-markup-validator/mod_perl/startup.pl
/usr/share/w3c-markup-validator/templates/en_US/backtop.tmpl
/usr/share/w3c-markup-validator/templates/en_US/docs_errors.tmpl
/usr/share/w3c-markup-validator/templates/en_US/doctype_spiel.tmpl
/usr/share/w3c-markup-validator/templates/en_US/earl_n3.tmpl
/usr/share/w3c-markup-validator/templates/en_US/earl_xml.tmpl
/usr/share/w3c-markup-validator/templates/en_US/error_loop.tmpl
/usr/share/w3c-markup-validator/templates/en_US/error_loop_grouped.tmpl
/usr/share/w3c-markup-validator/templates/en_US/error_messages.cfg
/usr/share/w3c-markup-validator/templates/en_US/fatal-error.tmpl
/usr/share/w3c-markup-validator/templates/en_US/feedback.tmpl
/usr/share/w3c-markup-validator/templates/en_US/footer.tmpl
/usr/share/w3c-markup-validator/templates/en_US/header.tmpl
/usr/share/w3c-markup-validator/templates/en_US/http_401_authrequired.tmpl
/usr/share/w3c-markup-validator/templates/en_US/iana_charset_blurb.tmpl
/usr/share/w3c-markup-validator/templates/en_US/invalid.tmpl
/usr/share/w3c-markup-validator/templates/en_US/json_output.tmpl
/usr/share/w3c-markup-validator/templates/en_US/jumpbar.tmpl
/usr/share/w3c-markup-validator/templates/en_US/opt_show_outline.tmpl
/usr/share/w3c-markup-validator/templates/en_US/opt_show_source.tmpl
/usr/share/w3c-markup-validator/templates/en_US/opt_show_tidy.tmpl
/usr/share/w3c-markup-validator/templates/en_US/popup_charset.tmpl
/usr/share/w3c-markup-validator/templates/en_US/popup_doctype.tmpl
/usr/share/w3c-markup-validator/templates/en_US/prefill_html401.tmpl
/usr/share/w3c-markup-validator/templates/en_US/prefill_xhtml10.tmpl
/usr/share/w3c-markup-validator/templates/en_US/result.tmpl
/usr/share/w3c-markup-validator/templates/en_US/soap_disabled.tmpl
/usr/share/w3c-markup-validator/templates/en_US/soap_fault.tmpl
/usr/share/w3c-markup-validator/templates/en_US/soap_output.tmpl
/usr/share/w3c-markup-validator/templates/en_US/soap_warnings.tmpl
/usr/share/w3c-markup-validator/templates/en_US/table.tmpl
/usr/share/w3c-markup-validator/templates/en_US/ucn_fault.tmpl
/usr/share/w3c-markup-validator/templates/en_US/ucn_output.tmpl
/usr/share/w3c-markup-validator/templates/en_US/ucn_warnings.tmpl
/usr/share/w3c-markup-validator/templates/en_US/valid.tmpl
/usr/share/w3c-markup-validator/templates/en_US/warnings.tmpl