Lista plików pakietu abinit-doc z gałęzi buster na architekturę all

/usr/share/doc/abinit-doc/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/abinit-doc/changelog.gz
/usr/share/doc/abinit-doc/copyright
/usr/share/doc/abinit/html/build/build-howto.html
/usr/share/doc/abinit/html/build/build-system-guide.pdf
/usr/share/doc/abinit/html/build/connectors.pdf
/usr/share/doc/abinit/html/developers/abimkdocs.md
/usr/share/doc/abinit/html/developers/checklist.txt
/usr/share/doc/abinit/html/developers/codestats.md
/usr/share/doc/abinit/html/developers/contributors.txt.gz
/usr/share/doc/abinit/html/developers/debug_make_abiauty.gz
/usr/share/doc/abinit/html/developers/debug_make_parents
/usr/share/doc/abinit/html/developers/legacy/HM2.document.txt.gz
/usr/share/doc/abinit/html/developers/legacy/HM5.document.txt
/usr/share/doc/abinit/html/developers/legacy/adding_input_variables.txt
/usr/share/doc/abinit/html/developers/legacy/contributing.md
/usr/share/doc/abinit/html/developers/legacy/preprocessing-options.txt.gz
/usr/share/doc/abinit/html/developers/legacy/programmer_guide.txt.gz
/usr/share/doc/abinit/html/developers/legacy/rules_coding.txt.gz
/usr/share/doc/abinit/html/developers/legacy/rules_paral.txt
/usr/share/doc/abinit/html/developers/markdown.md
/usr/share/doc/abinit/html/developers/psp1_data.txt.gz
/usr/share/doc/abinit/html/developers/psp1_info.md
/usr/share/doc/abinit/html/developers/psp3_info.md
/usr/share/doc/abinit/html/developers/psp45_info.md
/usr/share/doc/abinit/html/developers/psp5spinorbit_info.md
/usr/share/doc/abinit/html/developers/psp6_info.md
/usr/share/doc/abinit/html/developers/psp8_info.md
/usr/share/doc/abinit/html/developers/robodoc.doc.txt
/usr/share/doc/abinit/html/developers/strain_nonlocal/README.gz
/usr/share/doc/abinit/html/developers/strain_nonlocal/d2term1.fort.gz
/usr/share/doc/abinit/html/developers/strain_nonlocal/d2term1.out.gz
/usr/share/doc/abinit/html/developers/strain_nonlocal/format_code.c
/usr/share/doc/abinit/html/developers/strain_nonlocal/fort_2fix.scr
/usr/share/doc/abinit/html/developers/strain_nonlocal/fort_fix3.scr
/usr/share/doc/abinit/html/developers/strain_nonlocal/fort_fixis.scr
/usr/share/doc/abinit/html/developers/strain_nonlocal/make_met2str.m.gz
/usr/share/doc/abinit/html/developers/strain_nonlocal/make_metintstr.m.gz
/usr/share/doc/abinit/html/developers/strain_nonlocal/make_metintstrv.m.gz
/usr/share/doc/abinit/html/developers/strain_nonlocal/make_metstr3.m.gz
/usr/share/doc/abinit/html/guide/AbinitBandStructureMaker_manual.pdf
/usr/share/doc/abinit/html/guide/aimhelp.pdf
/usr/share/doc/abinit/html/guide/conducti_manual.pdf
/usr/share/doc/abinit/html/guide/conductivity_paw_manu.pdf
/usr/share/doc/abinit/html/guide/elphon_manual.pdf
/usr/share/doc/abinit/html/guide/linear_optics_paw.pdf
/usr/share/doc/abinit/html/guide/xtalinput.pdf
/usr/share/doc/abinit/html/help_make/help_make_abichecks.txt
/usr/share/doc/abinit/html/help_make/help_make_doc.txt
/usr/share/doc/abinit/html/help_make/help_make_src.txt
/usr/share/doc/abinit/html/help_make/help_make_top.txt
/usr/share/doc/abinit/html/help_make/help_make_top_dev.txt
/usr/share/doc/abinit/html/index.md
/usr/share/doc/abinit/html/macroave/macroave.pdf
/usr/share/doc/abinit/html/maintainers/analysis_targz_size.txt
/usr/share/doc/abinit/html/maintainers/check_list.txt
/usr/share/doc/abinit/html/maintainers/statistics.txt
/usr/share/doc/abinit/html/theory/ELF/test_report/test_report_elf.pdf
/usr/share/doc/abinit/html/theory/ELF/wf_elecden_kinden_elf.pdf
/usr/share/doc/abinit/html/theory/KDEN/test_report_kden.pdf
/usr/share/doc/abinit/html/theory/MGGA/report_MGGA.pdf
/usr/share/doc/abinit/html/theory/README.gz
/usr/share/doc/abinit/html/theory/elasticity-oganov.odt
/usr/share/doc/abinit/html/theory/fixd_theory.pdf
/usr/share/doc/abinit/html/theory/gwa.pdf
/usr/share/doc/abinit/html/theory/vanderbilt-anaddb-notes.pdf
/usr/share/doc/abinit/html/tutorial/analysis_tools.md
/usr/share/doc/abinit/html/tutorial/analysis_tools_assets/si_den_111.png
/usr/share/doc/abinit/html/tutorial/base1.md
/usr/share/doc/abinit/html/tutorial/base1_assets/Plot1.jpg
/usr/share/doc/abinit/html/tutorial/base1_assets/dim.m
/usr/share/doc/abinit/html/tutorial/base2.md
/usr/share/doc/abinit/html/tutorial/base3.md
/usr/share/doc/abinit/html/tutorial/base4.md
/usr/share/doc/abinit/html/tutorial/basepar.md
/usr/share/doc/abinit/html/tutorial/basepar_assets/lesson_basepar_overhead.png
/usr/share/doc/abinit/html/tutorial/basepar_assets/lesson_basepar_speedup.png
/usr/share/doc/abinit/html/tutorial/bse.md
/usr/share/doc/abinit/html/tutorial/bse_assets/tbs2_1.agr.gz
/usr/share/doc/abinit/html/tutorial/bse_assets/tbs2_1.png
/usr/share/doc/abinit/html/tutorial/bse_assets/tbs2_2.agr.gz
/usr/share/doc/abinit/html/tutorial/bse_assets/tbs2_2.png
/usr/share/doc/abinit/html/tutorial/bse_assets/tbs3.agr.gz
/usr/share/doc/abinit/html/tutorial/bse_assets/tbs3.png
/usr/share/doc/abinit/html/tutorial/bse_assets/tbs4.agr.gz
/usr/share/doc/abinit/html/tutorial/bse_assets/tbs4.png
/usr/share/doc/abinit/html/tutorial/bse_assets/tbs5.agr.gz
/usr/share/doc/abinit/html/tutorial/bse_assets/tbs5.png
/usr/share/doc/abinit/html/tutorial/dftu.md
/usr/share/doc/abinit/html/tutorial/dmft.md
/usr/share/doc/abinit/html/tutorial/dmft_assets/Gtau.jpg
/usr/share/doc/abinit/html/tutorial/dmft_assets/Gtau2.jpg
/usr/share/doc/abinit/html/tutorial/dmft_assets/dm.tar.gz
/usr/share/doc/abinit/html/tutorial/dmft_assets/fatbandO.jpg
/usr/share/doc/abinit/html/tutorial/dmft_assets/fatbandV.jpg
/usr/share/doc/abinit/html/tutorial/dmft_assets/internal.jpg
/usr/share/doc/abinit/html/tutorial/dmft_assets/self.jpg
/usr/share/doc/abinit/html/tutorial/dmft_assets/spectralfunction.jpg
/usr/share/doc/abinit/html/tutorial/dmft_assets/spectralfunction2.jpg
/usr/share/doc/abinit/html/tutorial/elastic.md
/usr/share/doc/abinit/html/tutorial/eph.md
/usr/share/doc/abinit/html/tutorial/eph_assets/teph_6_RHO.png
/usr/share/doc/abinit/html/tutorial/ffield.md
/usr/share/doc/abinit/html/tutorial/ffield_assets/image004.gif
/usr/share/doc/abinit/html/tutorial/ffield_assets/image007.gif
/usr/share/doc/abinit/html/tutorial/fold2bloch.md
/usr/share/doc/abinit/html/tutorial/fold2bloch_assets/Fig1.png
/usr/share/doc/abinit/html/tutorial/fold2bloch_assets/Fig2.png
/usr/share/doc/abinit/html/tutorial/fold2bloch_assets/Fig3.png
/usr/share/doc/abinit/html/tutorial/fold2bloch_assets/H6.png
/usr/share/doc/abinit/html/tutorial/fold2bloch_assets/energy_eig-abinit.sh
/usr/share/doc/abinit/html/tutorial/fold2bloch_assets/plot_band.m
/usr/share/doc/abinit/html/tutorial/fold2bloch_assets/ubs_dots.m.gz
/usr/share/doc/abinit/html/tutorial/gw1.md
/usr/share/doc/abinit/html/tutorial/gw1_assets/gw_flowchart.png
/usr/share/doc/abinit/html/tutorial/gw1_assets/gw_flowchart.svg
/usr/share/doc/abinit/html/tutorial/gw2.md
/usr/share/doc/abinit/html/tutorial/index.md
/usr/share/doc/abinit/html/tutorial/index_assets/tutorial_flowchart_v6.png
/usr/share/doc/abinit/html/tutorial/nlo.md
/usr/share/doc/abinit/html/tutorial/nlo_assets/filelist.xml
/usr/share/doc/abinit/html/tutorial/nlo_assets/image001.gif
/usr/share/doc/abinit/html/tutorial/nlo_assets/image002.pct.gz
/usr/share/doc/abinit/html/tutorial/nlo_assets/image003.gif
/usr/share/doc/abinit/html/tutorial/nlo_assets/image005.pct.gz
/usr/share/doc/abinit/html/tutorial/nlo_assets/image006.gif
/usr/share/doc/abinit/html/tutorial/nlo_assets/image008.pct.gz
/usr/share/doc/abinit/html/tutorial/nlo_assets/image009.gif
/usr/share/doc/abinit/html/tutorial/nuc.md
/usr/share/doc/abinit/html/tutorial/nuc_assets/charge.gif
/usr/share/doc/abinit/html/tutorial/optic.md
/usr/share/doc/abinit/html/tutorial/optic_assets/toptic_ref_0001_0001-linopt.out.gz
/usr/share/doc/abinit/html/tutorial/optic_assets/toptic_ref_0001_0002_0003-ChiTotIm.out.gz
/usr/share/doc/abinit/html/tutorial/optic_assets/toptic_ref_0001_0002_0003-ChiTotRe.out.gz
/usr/share/doc/abinit/html/tutorial/paral_dfpt.md
/usr/share/doc/abinit/html/tutorial/paral_dfpt_assets/1WFs.png
/usr/share/doc/abinit/html/tutorial/paral_dfpt_assets/DFPT_Equations.png
/usr/share/doc/abinit/html/tutorial/paral_dfpt_assets/DFPT_Structure.png
/usr/share/doc/abinit/html/tutorial/paral_dfpt_assets/Speedup.jpeg
/usr/share/doc/abinit/html/tutorial/paral_gspw.md
/usr/share/doc/abinit/html/tutorial/paral_gspw_assets/abinit.sub.01
/usr/share/doc/abinit/html/tutorial/paral_gspw_assets/abinit.sub.02
/usr/share/doc/abinit/html/tutorial/paral_gspw_assets/abinit.sub.03
/usr/share/doc/abinit/html/tutorial/paral_gspw_assets/abinit.sub.04
/usr/share/doc/abinit/html/tutorial/paral_gspw_assets/abinit.sub.05
/usr/share/doc/abinit/html/tutorial/paral_gswvl.md
/usr/share/doc/abinit/html/tutorial/paral_gswvl_assets/efficiency-C21.png
/usr/share/doc/abinit/html/tutorial/paral_gswvl_assets/speedup-C21.png
/usr/share/doc/abinit/html/tutorial/paral_gswvl_assets/time-C21.png
/usr/share/doc/abinit/html/tutorial/paral_images.md
/usr/share/doc/abinit/html/tutorial/paral_images_assets/Initial1.png
/usr/share/doc/abinit/html/tutorial/paral_images_assets/Initial2.png
/usr/share/doc/abinit/html/tutorial/paral_images_assets/curve1.png
/usr/share/doc/abinit/html/tutorial/paral_images_assets/curve2.png
/usr/share/doc/abinit/html/tutorial/paral_images_assets/curve3.png
/usr/share/doc/abinit/html/tutorial/paral_images_assets/start.gif
/usr/share/doc/abinit/html/tutorial/paral_images_assets/stringvideo.gif
/usr/share/doc/abinit/html/tutorial/paral_mbt.md
/usr/share/doc/abinit/html/tutorial/paral_mbt_assets/MPI_mv.png
/usr/share/doc/abinit/html/tutorial/paral_mbt_assets/SiO2.png
/usr/share/doc/abinit/html/tutorial/paral_mbt_assets/SiO2_KSG0W0_PPM1.png
/usr/share/doc/abinit/html/tutorial/paral_mbt_assets/band_distribution_sigma.png
/usr/share/doc/abinit/html/tutorial/paral_mbt_assets/comp-AW-spect.png
/usr/share/doc/abinit/html/tutorial/paral_mbt_assets/gwpara1_chi0.png
/usr/share/doc/abinit/html/tutorial/paral_mbt_assets/gwpara2_chi0.png
/usr/share/doc/abinit/html/tutorial/paral_mbt_assets/old_band_distribution_sigma.gif
/usr/share/doc/abinit/html/tutorial/paral_mbt_assets/scaling_bs.png
/usr/share/doc/abinit/html/tutorial/paral_mbt_assets/screening_rel_times.png
/usr/share/doc/abinit/html/tutorial/paral_mbt_assets/screening_rel_times_1000bands.png
/usr/share/doc/abinit/html/tutorial/paral_mbt_assets/screening_rel_times_500bands.png
/usr/share/doc/abinit/html/tutorial/paral_mbt_assets/screening_speedup.png
/usr/share/doc/abinit/html/tutorial/paral_mbt_assets/sigma_analysis.png
/usr/share/doc/abinit/html/tutorial/paral_mbt_assets/sigma_speedup.png
/usr/share/doc/abinit/html/tutorial/paral_mbt_assets/sigma_time_relative.png
/usr/share/doc/abinit/html/tutorial/paral_moldyn.md
/usr/share/doc/abinit/html/tutorial/paral_moldyn_assets/Kpoints.png
/usr/share/doc/abinit/html/tutorial/paral_moldyn_assets/cell.png
/usr/share/doc/abinit/html/tutorial/paral_moldyn_assets/diag_moldyn.py.gz
/usr/share/doc/abinit/html/tutorial/paral_moldyn_assets/melting.png
/usr/share/doc/abinit/html/tutorial/paral_moldyn_assets/xcart.png
/usr/share/doc/abinit/html/tutorial/paw1.md
/usr/share/doc/abinit/html/tutorial/paw1_assets/DOS-2proj.jpg
/usr/share/doc/abinit/html/tutorial/paw1_assets/DOS-4proj.jpg
/usr/share/doc/abinit/html/tutorial/paw1_assets/DOS-6proj.jpg
/usr/share/doc/abinit/html/tutorial/paw1_assets/etotal-acell.jpg
/usr/share/doc/abinit/html/tutorial/paw2.md
/usr/share/doc/abinit/html/tutorial/paw2_assets/Ni.GGA-PBE-paw.abinit.rrkj.gz
/usr/share/doc/abinit/html/tutorial/paw2_assets/Ni.atompaw.input.semicore
/usr/share/doc/abinit/html/tutorial/paw2_assets/Ni.atompaw.input.vanderbilt
/usr/share/doc/abinit/html/tutorial/paw2_assets/Ni.atompaw.input1
/usr/share/doc/abinit/html/tutorial/paw2_assets/Ni.atompaw.input2
/usr/share/doc/abinit/html/tutorial/paw2_assets/Ni.atompaw.input3
/usr/share/doc/abinit/html/tutorial/paw2_assets/Ni.ghost.atompaw.input
/usr/share/doc/abinit/html/tutorial/paw2_assets/RSO.png
/usr/share/doc/abinit/html/tutorial/paw2_assets/RSOcompa.jpg
/usr/share/doc/abinit/html/tutorial/paw2_assets/acell-etotal.jpg
/usr/share/doc/abinit/html/tutorial/paw2_assets/ecut.jpg
/usr/share/doc/abinit/html/tutorial/paw2_assets/log0a.jpg
/usr/share/doc/abinit/html/tutorial/paw2_assets/log0b.jpg
/usr/share/doc/abinit/html/tutorial/paw2_assets/log1a.jpg
/usr/share/doc/abinit/html/tutorial/paw2_assets/log1b.jpg
/usr/share/doc/abinit/html/tutorial/paw2_assets/log1c.jpg
/usr/share/doc/abinit/html/tutorial/paw2_assets/log2a.jpg
/usr/share/doc/abinit/html/tutorial/paw2_assets/wfn1a.jpg
/usr/share/doc/abinit/html/tutorial/paw2_assets/wfn6a.jpg
/usr/share/doc/abinit/html/tutorial/paw2_assets/wfn6b.jpg
/usr/share/doc/abinit/html/tutorial/paw3.md
/usr/share/doc/abinit/html/tutorial/paw3_assets/images/band_abinit_elk_I.png
/usr/share/doc/abinit/html/tutorial/paw3_assets/images/band_abinit_elk_II.png
/usr/share/doc/abinit/html/tutorial/paw3_assets/images/band_abinit_elk_III.png
/usr/share/doc/abinit/html/tutorial/paw3_assets/images/plot_C_all_1.png
/usr/share/doc/abinit/html/tutorial/paw3_assets/images/plot_C_all_II.png
/usr/share/doc/abinit/html/tutorial/paw3_assets/images/plot_C_band_1.png
/usr/share/doc/abinit/html/tutorial/paw3_assets/images/plot_C_band_2.png
/usr/share/doc/abinit/html/tutorial/paw3_assets/inputs/C_simple.input
/usr/share/doc/abinit/html/tutorial/paw3_assets/inputs/ab_C_equi.in
/usr/share/doc/abinit/html/tutorial/paw3_assets/inputs/ab_C_test.in
/usr/share/doc/abinit/html/tutorial/paw3_assets/inputs/ab_Mg_equi.in
/usr/share/doc/abinit/html/tutorial/paw3_assets/inputs/ab_Mg_test.in
/usr/share/doc/abinit/html/tutorial/paw3_assets/inputs/elk_C_diamond.in
/usr/share/doc/abinit/html/tutorial/paw3_assets/inputs/elk_Mg_band.in
/usr/share/doc/abinit/html/tutorial/paw3_assets/inputs/elk_Mg_equi.in
/usr/share/doc/abinit/html/tutorial/paw3_assets/inputs/input_C_convert
/usr/share/doc/abinit/html/tutorial/paw3_assets/inputs/input_C_equi.files
/usr/share/doc/abinit/html/tutorial/paw3_assets/inputs/input_C_test.files
/usr/share/doc/abinit/html/tutorial/paw3_assets/inputs/input_Mg_equi.files
/usr/share/doc/abinit/html/tutorial/paw3_assets/inputs/input_Mg_test.files
/usr/share/doc/abinit/html/tutorial/paw3_assets/scripts/comp_bands_abinit2abinit.py.gz
/usr/share/doc/abinit/html/tutorial/paw3_assets/scripts/comp_bands_abinit2elk.py.gz
/usr/share/doc/abinit/html/tutorial/paw3_assets/scripts/comp_bands_elk2elk.py
/usr/share/doc/abinit/html/tutorial/paw3_assets/scripts/plot_C_all.p
/usr/share/doc/abinit/html/tutorial/paw3_assets/scripts/plot_C_all_II.p
/usr/share/doc/abinit/html/tutorial/paw3_assets/scripts/plot_C_fthatpot.p
/usr/share/doc/abinit/html/tutorial/paw3_assets/scripts/plot_C_ftkin.p
/usr/share/doc/abinit/html/tutorial/paw3_assets/scripts/plot_C_p.p
/usr/share/doc/abinit/html/tutorial/paw3_assets/scripts/plot_C_s.p
/usr/share/doc/abinit/html/tutorial/paw3_assets/scripts/plot_C_tprod.p
/usr/share/doc/abinit/html/tutorial/paw3_assets/scripts/plot_logderiv_d.p
/usr/share/doc/abinit/html/tutorial/paw3_assets/scripts/plot_logderiv_p.p
/usr/share/doc/abinit/html/tutorial/paw3_assets/scripts/plot_logderiv_s.p
/usr/share/doc/abinit/html/tutorial/positron.md
/usr/share/doc/abinit/html/tutorial/positron_assets/doppler.png
/usr/share/doc/abinit/html/tutorial/positron_assets/posdensity.png
/usr/share/doc/abinit/html/tutorial/rf1.md
/usr/share/doc/abinit/html/tutorial/rf2.md
/usr/share/doc/abinit/html/tutorial/rf2_assets/ph_dde_workflow.png
/usr/share/doc/abinit/html/tutorial/rf2_assets/ph_dde_workflow.svg
/usr/share/doc/abinit/html/tutorial/rf2_assets/trf2_6.out.eps.gz
/usr/share/doc/abinit/html/tutorial/rf2_assets/trf2_6.out.png
/usr/share/doc/abinit/html/tutorial/source_code.md
/usr/share/doc/abinit/html/tutorial/spin.md
/usr/share/doc/abinit/html/tutorial/spin_assets/bccfe_mag_dos2.jpg
/usr/share/doc/abinit/html/tutorial/spin_assets/bccfe_nonmag_dos2.jpg
/usr/share/doc/abinit/html/tutorial/spin_assets/energy_diff_fccfe.jpg
/usr/share/doc/abinit/html/tutorial/spin_assets/magnetization.py
/usr/share/doc/abinit/html/tutorial/tddft.md
/usr/share/doc/abinit/html/tutorial/tdepes.md
/usr/share/doc/abinit/html/tutorial/tdepes_assets/Eq1.png
/usr/share/doc/abinit/html/tutorial/tdepes_assets/Eq2.png
/usr/share/doc/abinit/html/tutorial/tdepes_assets/Eq3.png
/usr/share/doc/abinit/html/tutorial/tdepes_assets/Eq4.png
/usr/share/doc/abinit/html/tutorial/tdepes_assets/Eq5.png
/usr/share/doc/abinit/html/tutorial/tdepes_assets/Eq6.png
/usr/share/doc/abinit/html/tutorial/tdepes_assets/plot1.png
/usr/share/doc/abinit/html/tutorial/tdepes_assets/plot2.png
/usr/share/doc/abinit/html/tutorial/tdepes_assets/plot3.png
/usr/share/doc/abinit/html/tutorial/tdepes_assets/plot4.png
/usr/share/doc/abinit/html/tutorial/tdepes_assets/plot4.png.old.gz
/usr/share/doc/abinit/html/tutorial/tdepes_assets/plot5.png
/usr/share/doc/abinit/html/tutorial/ucalc_crpa.md
/usr/share/doc/abinit/html/tutorial/ucalc_crpa_assets/dynamical.jpeg
/usr/share/doc/abinit/html/tutorial/ucalc_crpa_assets/fatbandsO.jpeg
/usr/share/doc/abinit/html/tutorial/ucalc_crpa_assets/fatbandsV.jpeg
/usr/share/doc/abinit/html/tutorial/udet.md
/usr/share/doc/abinit/html/tutorial/wannier90.md
/usr/share/doc/abinit/html/variables/DOC_EFIELD_BEC_DIEL.txt
/usr/share/doc/abinit/html/variables/variables_assets/cd_default_grid.png
/usr/share/doc/abinit/html/variables/variables_assets/cd_default_grid.svg
/usr/share/doc/abinit/html/variables/variables_assets/cd_inzgrid.png
/usr/share/doc/abinit/html/variables/variables_assets/cd_inzgrid.svg
/usr/share/doc/abinit/html/variables/variables_assets/cd_inzgrid_re.png
/usr/share/doc/abinit/html/variables/variables_assets/cd_inzgrid_re.svg
/usr/share/doc/abinit/html/variables/variables_assets/self_energy_cd.png
/usr/share/doc/abinit/html/variables/variables_assets/self_energy_cd.svg