wszystkie opcje
bullseye  ]

Pakiet wirtualny: r-api-bioc-3.12

This is a virtual package. See the Debian policy for a definition of virtual packages.

Pakiety udostępniające r-api-bioc-3.12

r-bioc-biocgenerics
generic functions for Bioconductor