wszystkie opcje
jessie  ] [  stretch  ] [  stretch-backports  ] [  buster  ] [  bullseye  ] [  sid  ]
[ Pakiet źródłowy: dbconfig-common  ]

Pakiet: dbconfig-common (2.0.13)

Odnośniki dla dbconfig-common

Screenshot

Zasoby systemu Debian:

Pobieranie pakietu źródłowego dbconfig-common:

Opiekun:

Podobne pakiety:

Infrastruktura pomagająca pakietom zarządzać bazami danych

Pakiet zawiera jądro infrastruktury dbconfig-common. Infrastruktura ta prezentuje politykę i implementację zarządzania różnymi bazami danych używanymi przez aplikacje zawarte w pakietach Debiana.

Umożliwia on:

 - obsługę aplikacji opartych na MySQL/MariaDB, PostgreSQL oraz SQLite;
 - tworzenie lub usuwanie baz danych i ich użytkowników;
 - dostęp do lokalnych lub zdalnych baz danych;
 - aktualizację/modyfikację baz danych, gdy dokonywane są odgórne zmiany w
  strukturze bazy danych;
 - generowanie plików konfiguracyjnych w wielu formatach z informacjami o
  bazie danych;
 - importowanie plików konfiguracyjnych z pakietów, które wcześniej
  samodzielnie zarządzały bazami danych;
 - monitowanie użytkowników przy użyciu zestawu znormalizowanych,
  wcześniej przetłumaczonych pytań;
 - odpowiednie postępowanie w przypadku niepowodzenia operacji, z opcją do
  ponawiania prób;
 - automatyczne wykonywanie wszystkich działań;
 - współpracę z opiekunami pakietów przy niewielkim wysiłku z ich strony;
 - współpracę z lokalnymi administratorami przy niewielkim wysiłku z ich
  strony;
 - przestrzeganie uzgodnionego zestawu standardów zachowania;
 - niepodejmowanie jakichkolwiek działań, jeśli życzy sobie tego lokalny
  administrator;
 - wykonywanie wszystkich operacji z poziomu standardowego przepływu
  zarządzania pakietami (nie są wymagane dodatkowe kwalifikacje od
  lokalnego administratora).

Znaczniki: Administracja systemem: Narzędzia konfiguracyjne, Zarządzanie pakietami, Rozwój oprogramowania: devel::packaging, implemented-in::shell, Protokół sieciowy: MySQL, protocol::db:psql, role::TODO, Rola: Program, Zestaw oprogramowania: Debian, Przeznaczenie: use::configuring, works-with::db, Działa z: Spakietowane oprogramowanie

Inne pakiety związane z dbconfig-common

 • wymaga
 • poleca
 • sugeruje
 • enhances

Pobieranie dbconfig-common

Pobierz dla wszystkich dostępnych architektur
Architektura Rozmiar pakietu Rozmiar po instalacji Pliki
all 590,4 KiB1 559,0 KiB [lista plików]