wszystkie opcje
buster  ] [  bullseye  ] [  bookworm  ] [  trixie  ] [  sid  ]
[ Pakiet źródłowy: adduser  ]

Pakiet: adduser (3.118+deb11u1)

Odnośniki dla adduser

Screenshot

Zasoby systemu Debian:

Pobieranie pakietu źródłowego adduser:

Opiekunowie:

Podobne pakiety:

Dodawanie i usuwanie użytkowników oraz grup

Ten pakiet zawiera polecenia adduser i deluser, służące do dodawania i usuwania użytkowników.

 - adduser tworzy nowych użytkowników i grupy, dodaje także użytkowników
   do istniejących grup;
 - deluser usuwa użytkowników i grupy, usuwa także użytkowników z podanej
   grupy.

Dodawanie użytkowników za pomocą adduser jest dużo łatwiejsze niż tworzenie ich ręcznie. Adduser wybierze właściwe wartości UID i GID, utworzy katalog domowy, skopiuje szkielet konfiguracji użytkownika i zautomatyzuje ustawienie wartości początkowych, takich jak hasło użytkownika, imię i nazwisko itp.

Deluser może składować i usuwać katalogi domowe użytkowników, bufor poczty i wszystkie pliki w systemie, których właścicielem jest podany użytkownik.

Dodatkowy, własny skrypt może być wykonany po każdej z tych komend.

Znaczniki: Administracja systemem: Zarządzanie użytkownikami, Zaimplementowane w: Perl, Interfejs użytkownika: interface::commandline, role::program, Zakres: Narzędzie, Zestaw oprogramowania: Debian

Inne pakiety związane z adduser

  • wymaga
  • poleca
  • sugeruje
  • enhances

Pobieranie adduser

Pobierz dla wszystkich dostępnych architektur
Architektura Rozmiar pakietu Rozmiar po instalacji Pliki
all 235,1 KiB849,0 KiB [lista plików]