Bestandenoverzicht voor pakket php5-sqlite in wheezy voor het platform kfreebsd-amd64

/usr/lib/php5/20100525/pdo_sqlite.so
/usr/lib/php5/20100525/sqlite3.so
/usr/share/doc/php5-sqlite
/usr/share/php5/sqlite/pdo_sqlite.ini
/usr/share/php5/sqlite/sqlite3.ini