alle opties
stretch  ] [  buster  ] [  bullseye  ] [  bookworm  ] [  sid  ]
[ Bron: node-balanced-match  ]

Pakket: node-balanced-match (0.4.2-1)

Verwijzigingen voor node-balanced-match

Screenshot

Debian bronnen:

Het bronpakket node-balanced-match downloaden:

Beheerders:

Externe bronnen:

Vergelijkbare pakketten:

Match balanced character pairs in Node.js

node-balanced-match allows matching balanced string pairs, like { and } or <b> and </b> in Node.js.

Node.js is an event-based server-side JavaScript engine.

Andere aan node-balanced-match gerelateerde pakketten

  • depends
  • recommends
  • suggests
  • enhances

node-balanced-match downloaden

Pakket downloaden voor alle beschikbare platforms
Platform Pakketgrootte Geïnstalleerde grootte Bestanden
all 3,9 kB21,0 kB [overzicht]