Bestandenoverzicht voor pakket libsnmp15-dbg in squeeze voor het platform s390

/usr/lib/debug/usr/lib/libnetsnmp.so.15.1.2
/usr/lib/debug/usr/lib/libnetsnmpagent.so.15.1.2
/usr/lib/debug/usr/lib/libnetsnmphelpers.so.15.1.2
/usr/lib/debug/usr/lib/libnetsnmpmibs.so.15.1.2
/usr/lib/debug/usr/lib/libnetsnmptrapd.so.15.1.2
/usr/lib/debug/usr/lib/libsnmp.so.15.1.2
/usr/share/doc/libsnmp15-dbg