Bestandenoverzicht voor pakket libreadline5-dbg in squeeze voor het platform s390

/usr/lib/debug/libhistory.so.5
/usr/lib/debug/libhistory.so.5.2
/usr/lib/debug/libreadline.so.5
/usr/lib/debug/libreadline.so.5.2
/usr/share/doc/libreadline5-dbg