alle opties
jessie  ] [  stretch  ] [  sid  ]
[ Bron: dballe  ]

Pakket: libdballef-dev (6.8-1)

Verwijzigingen voor libdballef-dev

Screenshot

Debian bronnen:

Het bronpakket dballe downloaden:

Beheerder:

Externe bronnen:

Vergelijkbare pakketten:

DB-All.e Fortran development library for weather research

DB-All.e is a fast on-disk database where meteorological observed and forecast data can be stored, searched, retrieved and updated.

This is the DB-All.e Fortran API, designed to make it easy to use the DB-All.e database as a smart working area for meteorological software.

Tags: Softwareontwikkeling: Ontwikkelen in Fortran, Bibliotheken, Field: field::meteorology, implemented-in::c, Role: Development Library

Andere aan libdballef-dev gerelateerde pakketten

  • depends
  • recommends
  • suggests
  • enhances

libdballef-dev downloaden

Pakket downloaden voor alle beschikbare platforms
Platform Pakketgrootte Geïnstalleerde grootte Bestanden
amd64 299,3 kB425,0 kB [overzicht]
armel 299,7 kB415,0 kB [overzicht]
armhf 299,5 kB405,0 kB [overzicht]
i386 298,4 kB355,0 kB [overzicht]