Bestandenoverzicht voor pakket libslepc3.4.2-dev in jessie voor het platform armhf

/usr/lib/slepcdir/3.4.2/conf/slepc_common
/usr/lib/slepcdir/3.4.2/conf/slepc_rules
/usr/lib/slepcdir/3.4.2/conf/slepc_test
/usr/lib/slepcdir/3.4.2/conf/slepc_variables
/usr/lib/slepcdir/3.4.2/include/finclude/slepc.h
/usr/lib/slepcdir/3.4.2/include/finclude/slepc.h90
/usr/lib/slepcdir/3.4.2/include/finclude/slepcdef.h
/usr/lib/slepcdir/3.4.2/include/finclude/slepcds.h
/usr/lib/slepcdir/3.4.2/include/finclude/slepcds.h90
/usr/lib/slepcdir/3.4.2/include/finclude/slepcdsdef.h
/usr/lib/slepcdir/3.4.2/include/finclude/slepceps.h
/usr/lib/slepcdir/3.4.2/include/finclude/slepceps.h90
/usr/lib/slepcdir/3.4.2/include/finclude/slepcepsdef.h
/usr/lib/slepcdir/3.4.2/include/finclude/slepcfn.h
/usr/lib/slepcdir/3.4.2/include/finclude/slepcfn.h90
/usr/lib/slepcdir/3.4.2/include/finclude/slepcfndef.h
/usr/lib/slepcdir/3.4.2/include/finclude/slepcip.h
/usr/lib/slepcdir/3.4.2/include/finclude/slepcip.h90
/usr/lib/slepcdir/3.4.2/include/finclude/slepcipdef.h
/usr/lib/slepcdir/3.4.2/include/finclude/slepcmfn.h
/usr/lib/slepcdir/3.4.2/include/finclude/slepcmfn.h90
/usr/lib/slepcdir/3.4.2/include/finclude/slepcmfndef.h
/usr/lib/slepcdir/3.4.2/include/finclude/slepcnep.h
/usr/lib/slepcdir/3.4.2/include/finclude/slepcnep.h90
/usr/lib/slepcdir/3.4.2/include/finclude/slepcnepdef.h
/usr/lib/slepcdir/3.4.2/include/finclude/slepcqep.h
/usr/lib/slepcdir/3.4.2/include/finclude/slepcqep.h90
/usr/lib/slepcdir/3.4.2/include/finclude/slepcqepdef.h
/usr/lib/slepcdir/3.4.2/include/finclude/slepcst.h
/usr/lib/slepcdir/3.4.2/include/finclude/slepcst.h90
/usr/lib/slepcdir/3.4.2/include/finclude/slepcstdef.h
/usr/lib/slepcdir/3.4.2/include/finclude/slepcsvd.h
/usr/lib/slepcdir/3.4.2/include/finclude/slepcsvd.h90
/usr/lib/slepcdir/3.4.2/include/finclude/slepcsvddef.h
/usr/lib/slepcdir/3.4.2/include/finclude/slepcsys.h
/usr/lib/slepcdir/3.4.2/include/finclude/slepcsysdef.h
/usr/lib/slepcdir/3.4.2/include/slepc-private/dsimpl.h
/usr/lib/slepcdir/3.4.2/include/slepc-private/epsimpl.h
/usr/lib/slepcdir/3.4.2/include/slepc-private/fnimpl.h
/usr/lib/slepcdir/3.4.2/include/slepc-private/ipimpl.h
/usr/lib/slepcdir/3.4.2/include/slepc-private/mfnimpl.h
/usr/lib/slepcdir/3.4.2/include/slepc-private/nepimpl.h
/usr/lib/slepcdir/3.4.2/include/slepc-private/qepimpl.h
/usr/lib/slepcdir/3.4.2/include/slepc-private/slepcimpl.h
/usr/lib/slepcdir/3.4.2/include/slepc-private/stimpl.h
/usr/lib/slepcdir/3.4.2/include/slepc-private/svdimpl.h
/usr/lib/slepcdir/3.4.2/include/slepc-private/vecimplslepc.h
/usr/lib/slepcdir/3.4.2/include/slepc.h
/usr/lib/slepcdir/3.4.2/include/slepcblaslapack.h
/usr/lib/slepcdir/3.4.2/include/slepcconf.h
/usr/lib/slepcdir/3.4.2/include/slepcds.h
/usr/lib/slepcdir/3.4.2/include/slepceps.h
/usr/lib/slepcdir/3.4.2/include/slepcfn.h
/usr/lib/slepcdir/3.4.2/include/slepcip.h
/usr/lib/slepcdir/3.4.2/include/slepcmath.h
/usr/lib/slepcdir/3.4.2/include/slepcmfn.h
/usr/lib/slepcdir/3.4.2/include/slepcnep.h
/usr/lib/slepcdir/3.4.2/include/slepcqep.h
/usr/lib/slepcdir/3.4.2/include/slepcst.h
/usr/lib/slepcdir/3.4.2/include/slepcsvd.h
/usr/lib/slepcdir/3.4.2/include/slepcsys.h
/usr/lib/slepcdir/3.4.2/include/slepcvec.h
/usr/lib/slepcdir/3.4.2/include/slepcversion.h
/usr/lib/slepcdir/3.4.2/include/src/eps/impls/arpack/arpackp.h
/usr/lib/slepcdir/3.4.2/include/src/eps/impls/blopex/slepc-interface.h
/usr/lib/slepcdir/3.4.2/lib/libO
/usr/lib/slepcdir/3.4.2/lib/libO_c++
/usr/lib/slepcdir/3.4.2/linux-gnueabihf-c-opt/conf/SLEPcConfig.cmake
/usr/lib/slepcdir/3.4.2/linux-gnueabihf-c-opt/conf/configure.log
/usr/lib/slepcdir/3.4.2/linux-gnueabihf-c-opt/conf/error.log
/usr/lib/slepcdir/3.4.2/linux-gnueabihf-c-opt/conf/make.log
/usr/lib/slepcdir/3.4.2/linux-gnueabihf-c-opt/conf/slepcrules
/usr/lib/slepcdir/3.4.2/linux-gnueabihf-c-opt/conf/slepcvariables
/usr/lib/slepcdir/3.4.2/linux-gnueabihf-c-opt/include/slepcconf.h
/usr/lib/slepcdir/3.4.2/linux-gnueabihf-c-opt/include/slepcds.mod
/usr/lib/slepcdir/3.4.2/linux-gnueabihf-c-opt/include/slepcdsdef.mod
/usr/lib/slepcdir/3.4.2/linux-gnueabihf-c-opt/include/slepceps.mod
/usr/lib/slepcdir/3.4.2/linux-gnueabihf-c-opt/include/slepcepsdef.mod
/usr/lib/slepcdir/3.4.2/linux-gnueabihf-c-opt/include/slepcip.mod
/usr/lib/slepcdir/3.4.2/linux-gnueabihf-c-opt/include/slepcipdef.mod
/usr/lib/slepcdir/3.4.2/linux-gnueabihf-c-opt/include/slepcmfn.mod
/usr/lib/slepcdir/3.4.2/linux-gnueabihf-c-opt/include/slepcmfndef.mod
/usr/lib/slepcdir/3.4.2/linux-gnueabihf-c-opt/include/slepcnep.mod
/usr/lib/slepcdir/3.4.2/linux-gnueabihf-c-opt/include/slepcnepdef.mod
/usr/lib/slepcdir/3.4.2/linux-gnueabihf-c-opt/include/slepcqep.mod
/usr/lib/slepcdir/3.4.2/linux-gnueabihf-c-opt/include/slepcqepdef.mod
/usr/lib/slepcdir/3.4.2/linux-gnueabihf-c-opt/include/slepcst.mod
/usr/lib/slepcdir/3.4.2/linux-gnueabihf-c-opt/include/slepcstdef.mod
/usr/lib/slepcdir/3.4.2/linux-gnueabihf-c-opt/include/slepcsvd.mod
/usr/lib/slepcdir/3.4.2/linux-gnueabihf-c-opt/include/slepcsvddef.mod
/usr/lib/slepcdir/3.4.2/linux-gnueabihf-c-opt/lib/libslepc.a
/usr/lib/slepcdir/3.4.2/linux-gnueabihf-c-opt/lib/libslepc.so
/usr/lib/slepcdir/3.4.2/linux-gnueabihf-c-opt/lib/libslepc.so.3.4.2
/usr/lib/slepcdir/3.4.2/linux-gnueabihf-c-opt/lib/modules/3.4.2-linux-gnueabihf-c-opt
/usr/lib/slepcdir/3.4.2/linux-gnueabihf-c-opt/lib/pkgconfig/SLEPc.pc
/usr/share/doc/libslepc3.4.2-dev/README.Debian
/usr/share/doc/libslepc3.4.2-dev/README.gz
/usr/share/doc/libslepc3.4.2-dev/changelog.Debian.armhf.gz
/usr/share/doc/libslepc3.4.2-dev/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libslepc3.4.2-dev/copyright