Bestandenoverzicht voor pakket thuban in buster voor het platform s390x

/usr/bin/create_epsg
/usr/bin/thuban
/usr/lib/python2.7/dist-packages/thubaninit.py
/usr/lib/thuban/Extensions/__init__.py
/usr/lib/thuban/Extensions/bboxdump/__init__.py
/usr/lib/thuban/Extensions/bboxdump/bboxdump.py
/usr/lib/thuban/Extensions/gns2shp/__init__.py
/usr/lib/thuban/Extensions/gns2shp/gns2shp.py
/usr/lib/thuban/Extensions/importAPR/__init__.py
/usr/lib/thuban/Extensions/importAPR/apr.py
/usr/lib/thuban/Extensions/importAPR/importAPR.py
/usr/lib/thuban/Extensions/importAPR/odb.py
/usr/lib/thuban/Extensions/mouseposition/__init__.py
/usr/lib/thuban/Extensions/mouseposition/mouseposition.py
/usr/lib/thuban/Extensions/ogr/__init__.py
/usr/lib/thuban/Extensions/ogr/ogrdialog.py
/usr/lib/thuban/Extensions/ogr/ogrshapes.py
/usr/lib/thuban/Extensions/ogr/ogrstart.py
/usr/lib/thuban/Extensions/profiling/__init__.py
/usr/lib/thuban/Extensions/profiling/profiling.py
/usr/lib/thuban/Extensions/svgexport/__init__.py
/usr/lib/thuban/Extensions/svgexport/maplegend.py
/usr/lib/thuban/Extensions/svgexport/svgmapwriter.py
/usr/lib/thuban/Extensions/svgexport/svgsaver.py
/usr/lib/thuban/Extensions/umn_mapserver/__init__.py
/usr/lib/thuban/Extensions/umn_mapserver/mapfile.py
/usr/lib/thuban/Extensions/umn_mapserver/mf_export.py
/usr/lib/thuban/Extensions/umn_mapserver/mf_handle.py
/usr/lib/thuban/Extensions/umn_mapserver/mf_import.py
/usr/lib/thuban/Extensions/wms/__init__.py
/usr/lib/thuban/Extensions/wms/capabilities.py
/usr/lib/thuban/Extensions/wms/domutils.py
/usr/lib/thuban/Extensions/wms/infodialog.py
/usr/lib/thuban/Extensions/wms/layer.py
/usr/lib/thuban/Extensions/wms/parser.py
/usr/lib/thuban/Extensions/wms/properties.py
/usr/lib/thuban/Extensions/wms/wms.py
/usr/lib/thuban/Lib/Projection.py
/usr/lib/thuban/Lib/Projectionc.so
/usr/lib/thuban/Lib/dbflib.py
/usr/lib/thuban/Lib/dbflibc.so
/usr/lib/thuban/Lib/gdalwarp.so
/usr/lib/thuban/Lib/shapelib.py
/usr/lib/thuban/Lib/shapelibc.so
/usr/lib/thuban/Lib/shptree.so
/usr/lib/thuban/Lib/wxproj.so
/usr/lib/thuban/Thuban-1.2.2.egg-info
/usr/lib/thuban/Thuban/Lib/__init__.py
/usr/lib/thuban/Thuban/Lib/classmapper.py
/usr/lib/thuban/Thuban/Lib/connector.py
/usr/lib/thuban/Thuban/Lib/fileutil.py
/usr/lib/thuban/Thuban/Lib/version.py
/usr/lib/thuban/Thuban/Model/__init__.py
/usr/lib/thuban/Thuban/Model/base.py
/usr/lib/thuban/Thuban/Model/classgen.py
/usr/lib/thuban/Thuban/Model/classification.py
/usr/lib/thuban/Thuban/Model/color.py
/usr/lib/thuban/Thuban/Model/data.py
/usr/lib/thuban/Thuban/Model/extension.py
/usr/lib/thuban/Thuban/Model/label.py
/usr/lib/thuban/Thuban/Model/layer.py
/usr/lib/thuban/Thuban/Model/load.py
/usr/lib/thuban/Thuban/Model/map.py
/usr/lib/thuban/Thuban/Model/messages.py
/usr/lib/thuban/Thuban/Model/postgisdb.py
/usr/lib/thuban/Thuban/Model/proj.py
/usr/lib/thuban/Thuban/Model/range.py
/usr/lib/thuban/Thuban/Model/resource.py
/usr/lib/thuban/Thuban/Model/save.py
/usr/lib/thuban/Thuban/Model/scalebar.py
/usr/lib/thuban/Thuban/Model/session.py
/usr/lib/thuban/Thuban/Model/table.py
/usr/lib/thuban/Thuban/Model/transientdb.py
/usr/lib/thuban/Thuban/Model/wellknowntext.py
/usr/lib/thuban/Thuban/Model/xmlreader.py
/usr/lib/thuban/Thuban/Model/xmlwriter.py
/usr/lib/thuban/Thuban/UI/__init__.py
/usr/lib/thuban/Thuban/UI/about.py
/usr/lib/thuban/Thuban/UI/altpathdialog.py
/usr/lib/thuban/Thuban/UI/application.py
/usr/lib/thuban/Thuban/UI/baserenderer.py
/usr/lib/thuban/Thuban/UI/classgen.py
/usr/lib/thuban/Thuban/UI/classifier.py
/usr/lib/thuban/Thuban/UI/colordialog.py
/usr/lib/thuban/Thuban/UI/command.py
/usr/lib/thuban/Thuban/UI/common.py
/usr/lib/thuban/Thuban/UI/context.py
/usr/lib/thuban/Thuban/UI/controls.py
/usr/lib/thuban/Thuban/UI/dbdialog.py
/usr/lib/thuban/Thuban/UI/dialogs.py
/usr/lib/thuban/Thuban/UI/dock.py
/usr/lib/thuban/Thuban/UI/exceptiondialog.py
/usr/lib/thuban/Thuban/UI/extensionregistry.py
/usr/lib/thuban/Thuban/UI/hittest.py
/usr/lib/thuban/Thuban/UI/identifyview.py
/usr/lib/thuban/Thuban/UI/join.py
/usr/lib/thuban/Thuban/UI/labeldialog.py
/usr/lib/thuban/Thuban/UI/layerproperties.py
/usr/lib/thuban/Thuban/UI/legend.py
/usr/lib/thuban/Thuban/UI/main.py
/usr/lib/thuban/Thuban/UI/mainwindow.py
/usr/lib/thuban/Thuban/UI/menu.py
/usr/lib/thuban/Thuban/UI/messages.py
/usr/lib/thuban/Thuban/UI/multiplechoicedialog.py
/usr/lib/thuban/Thuban/UI/projdialog.py
/usr/lib/thuban/Thuban/UI/projlist.py
/usr/lib/thuban/Thuban/UI/rasterlayerproperties.py
/usr/lib/thuban/Thuban/UI/renderer.py
/usr/lib/thuban/Thuban/UI/resource.py
/usr/lib/thuban/Thuban/UI/scalebar.py
/usr/lib/thuban/Thuban/UI/selection.py
/usr/lib/thuban/Thuban/UI/sizers.py
/usr/lib/thuban/Thuban/UI/tableview.py
/usr/lib/thuban/Thuban/UI/tree.py
/usr/lib/thuban/Thuban/UI/view.py
/usr/lib/thuban/Thuban/UI/viewport.py
/usr/lib/thuban/Thuban/__init__.py
/usr/lib/thuban/Thuban/thuban_cfg.py
/usr/lib/thuban/Thuban/version.py
/usr/lib/thuban/create_epsg.py
/usr/lib/thuban/thuban.py
/usr/share/doc/thuban/NEWS.gz
/usr/share/doc/thuban/README.gz
/usr/share/doc/thuban/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/thuban/changelog.Debian.s390x.gz
/usr/share/doc/thuban/changelog.gz
/usr/share/doc/thuban/copyright
/usr/share/doc/thuban/examples/simple_extensions/README
/usr/share/doc/thuban/examples/simple_extensions/__init__.py
/usr/share/doc/thuban/examples/simple_extensions/hello_world.py
/usr/share/doc/thuban/examples/simple_extensions/simple_command.py
/usr/share/doc/thuban/examples/simple_extensions/simple_tool.py.gz
/usr/share/doc/thuban/examples/simple_extensions/simple_tool.xpm
/usr/share/lintian/overrides/thuban
/usr/share/man/man1/create_epsg.1.gz
/usr/share/man/man1/thuban.1.gz
/usr/share/menu/thuban
/usr/share/python/runtime.d/thuban.rtupdate
/usr/share/thuban/Extensions/importAPR/samples/iceland.apr
/usr/share/thuban/Extensions/mouseposition/position.xpm
/usr/share/thuban/Resources/Bitmaps/bottom_layer.xpm
/usr/share/thuban/Resources/Bitmaps/close_12.xpm
/usr/share/thuban/Resources/Bitmaps/dock_12.xpm
/usr/share/thuban/Resources/Bitmaps/fullextent.xpm
/usr/share/thuban/Resources/Bitmaps/fulllayerextent.xpm
/usr/share/thuban/Resources/Bitmaps/fullselextent.xpm
/usr/share/thuban/Resources/Bitmaps/group_use.xpm
/usr/share/thuban/Resources/Bitmaps/group_use_all.xpm
/usr/share/thuban/Resources/Bitmaps/group_use_none.xpm
/usr/share/thuban/Resources/Bitmaps/group_use_not.xpm
/usr/share/thuban/Resources/Bitmaps/hide_layer.xpm
/usr/share/thuban/Resources/Bitmaps/identify.xpm
/usr/share/thuban/Resources/Bitmaps/label.xpm
/usr/share/thuban/Resources/Bitmaps/layer_properties.xpm
/usr/share/thuban/Resources/Bitmaps/legend_icon_layer.xpm
/usr/share/thuban/Resources/Bitmaps/legend_icon_map.xpm
/usr/share/thuban/Resources/Bitmaps/lower_layer.xpm
/usr/share/thuban/Resources/Bitmaps/pan.xpm
/usr/share/thuban/Resources/Bitmaps/raise_layer.xpm
/usr/share/thuban/Resources/Bitmaps/show_layer.xpm
/usr/share/thuban/Resources/Bitmaps/top_layer.xpm
/usr/share/thuban/Resources/Bitmaps/undock_12.xpm
/usr/share/thuban/Resources/Bitmaps/zoom_in.xpm
/usr/share/thuban/Resources/Bitmaps/zoom_out.xpm
/usr/share/thuban/Resources/Locale/cs/LC_MESSAGES/thuban.mo
/usr/share/thuban/Resources/Locale/de/LC_MESSAGES/thuban.mo
/usr/share/thuban/Resources/Locale/es/LC_MESSAGES/thuban.mo
/usr/share/thuban/Resources/Locale/fr/LC_MESSAGES/thuban.mo
/usr/share/thuban/Resources/Locale/hu/LC_MESSAGES/thuban.mo
/usr/share/thuban/Resources/Locale/it/LC_MESSAGES/thuban.mo
/usr/share/thuban/Resources/Locale/pt_BR/LC_MESSAGES/thuban.mo
/usr/share/thuban/Resources/Locale/ru/LC_MESSAGES/thuban.mo
/usr/share/thuban/Resources/Projections/defaults.proj
/usr/share/thuban/Resources/Projections/epsg-deprecated.proj
/usr/share/thuban/Resources/Projections/epsg.proj
/usr/share/thuban/Resources/XML/projfile.dtd
/usr/share/thuban/Resources/XML/thuban-0.8.dtd
/usr/share/thuban/Resources/XML/thuban-0.9.dtd
/usr/share/thuban/Resources/XML/thuban-1.0.dtd
/usr/share/thuban/Resources/XML/thuban-1.1.dtd
/usr/share/thuban/Resources/XML/thuban-1.2.1.dtd
/usr/share/thuban/Resources/XML/thuban.dtd