Bestandenoverzicht voor pakket libapache2-mod-jk in buster voor het platform armel

/etc/apache2/mods-available/httpd-jk.conf
/etc/apache2/mods-available/jk.load
/etc/libapache2-mod-jk/httpd-jk.conf
/etc/libapache2-mod-jk/workers.properties
/usr/lib/apache2/modules/mod_jk.so
/usr/share/doc/libapache2-mod-jk/README.Debian
/usr/share/doc/libapache2-mod-jk/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libapache2-mod-jk/copyright