Bestandenoverzicht voor pakket auctex in buster voor het platform all

/etc/emacs/site-start.d/50auctex.el
/usr/lib/emacsen-common/packages/compat/auctex
/usr/lib/emacsen-common/packages/install/auctex
/usr/lib/emacsen-common/packages/remove/auctex
/usr/sbin/update-auctex-elisp
/usr/share/auctex/bib-cite.el
/usr/share/auctex/context-en.el
/usr/share/auctex/context-nl.el
/usr/share/auctex/context.el
/usr/share/auctex/font-latex.el
/usr/share/auctex/images/amstex.xpm
/usr/share/auctex/images/bibtex.xpm
/usr/share/auctex/images/dropdown.xpm
/usr/share/auctex/images/dvipdf.xpm
/usr/share/auctex/images/dvips.xpm
/usr/share/auctex/images/error.xpm
/usr/share/auctex/images/exec.xpm
/usr/share/auctex/images/execbibtex.xpm
/usr/share/auctex/images/execdvips.xpm
/usr/share/auctex/images/execerror.xpm
/usr/share/auctex/images/execpdftex.xpm
/usr/share/auctex/images/exectex.xpm
/usr/share/auctex/images/execviewdvi.xpm
/usr/share/auctex/images/execviewpdf.xpm
/usr/share/auctex/images/execviewps.xpm
/usr/share/auctex/images/gv.xpm
/usr/share/auctex/images/jumpdvi.xpm
/usr/share/auctex/images/ltx-symb-turn-off.xpm
/usr/share/auctex/images/ltx-symb-turn-on.xpm
/usr/share/auctex/images/pdftex.xpm
/usr/share/auctex/images/prverr16.xpm
/usr/share/auctex/images/prverr20.xpm
/usr/share/auctex/images/prverr24.xpm
/usr/share/auctex/images/prvtex-cap-up.xpm
/usr/share/auctex/images/prvtex12.xpm
/usr/share/auctex/images/prvtex16.xpm
/usr/share/auctex/images/prvtex20.xpm
/usr/share/auctex/images/prvtex24.xpm
/usr/share/auctex/images/prvwrk12.xpm
/usr/share/auctex/images/prvwrk14.xpm
/usr/share/auctex/images/prvwrk16.xpm
/usr/share/auctex/images/prvwrk20.xpm
/usr/share/auctex/images/prvwrk24.xpm
/usr/share/auctex/images/pspdf.xpm
/usr/share/auctex/images/sep.xpm
/usr/share/auctex/images/spell.xpm
/usr/share/auctex/images/tex.xpm
/usr/share/auctex/images/view.xpm
/usr/share/auctex/images/viewdvi.xpm
/usr/share/auctex/images/viewpdf.xpm
/usr/share/auctex/images/viewps.xpm
/usr/share/auctex/latex.el
/usr/share/auctex/multi-prompt.el
/usr/share/auctex/plain-tex.el
/usr/share/auctex/preview.el
/usr/share/auctex/prv-emacs.el
/usr/share/auctex/style/.nosearch
/usr/share/auctex/style/Alegreya.el
/usr/share/auctex/style/AlegreyaSans.el
/usr/share/auctex/style/AnonymousPro.el
/usr/share/auctex/style/CJK.el
/usr/share/auctex/style/CJKutf8.el
/usr/share/auctex/style/FiraMono.el
/usr/share/auctex/style/FiraSans.el
/usr/share/auctex/style/MinionPro.el
/usr/share/auctex/style/MyriadPro.el
/usr/share/auctex/style/XCharter.el
/usr/share/auctex/style/acro.el
/usr/share/auctex/style/acronym.el
/usr/share/auctex/style/afterpage.el
/usr/share/auctex/style/alltt.el
/usr/share/auctex/style/alphanum.el
/usr/share/auctex/style/amsart.el
/usr/share/auctex/style/amsbook.el
/usr/share/auctex/style/amsbsy.el
/usr/share/auctex/style/amsfonts.el
/usr/share/auctex/style/amsmath.el
/usr/share/auctex/style/amsopn.el
/usr/share/auctex/style/amssymb.el
/usr/share/auctex/style/amstex.el
/usr/share/auctex/style/amstext.el
/usr/share/auctex/style/amsthm.el
/usr/share/auctex/style/array.el
/usr/share/auctex/style/article.el
/usr/share/auctex/style/attachfile.el
/usr/share/auctex/style/australian.el
/usr/share/auctex/style/austrian.el
/usr/share/auctex/style/babel.el
/usr/share/auctex/style/baskervaldx.el
/usr/share/auctex/style/beamer.el
/usr/share/auctex/style/biblatex.el
/usr/share/auctex/style/bicaption.el
/usr/share/auctex/style/bidi.el
/usr/share/auctex/style/bidibeamer.el
/usr/share/auctex/style/bigdelim.el
/usr/share/auctex/style/bigstrut.el
/usr/share/auctex/style/bm.el
/usr/share/auctex/style/book.el
/usr/share/auctex/style/booktabs.el
/usr/share/auctex/style/breqn.el
/usr/share/auctex/style/bulgarian.el
/usr/share/auctex/style/canadian.el
/usr/share/auctex/style/captcont.el
/usr/share/auctex/style/caption.el
/usr/share/auctex/style/cleveref.el
/usr/share/auctex/style/color.el
/usr/share/auctex/style/colortbl.el
/usr/share/auctex/style/commath.el
/usr/share/auctex/style/comment.el
/usr/share/auctex/style/csquotes.el
/usr/share/auctex/style/currvita.el
/usr/share/auctex/style/czech.el
/usr/share/auctex/style/danish.el
/usr/share/auctex/style/dcolumn.el
/usr/share/auctex/style/dinbrief.el
/usr/share/auctex/style/dk-bib.el
/usr/share/auctex/style/dk.el
/usr/share/auctex/style/doc.el
/usr/share/auctex/style/dutch.el
/usr/share/auctex/style/emp.el
/usr/share/auctex/style/empheq.el
/usr/share/auctex/style/english.el
/usr/share/auctex/style/enumitem.el
/usr/share/auctex/style/environ.el
/usr/share/auctex/style/epigraph.el
/usr/share/auctex/style/epsf.el
/usr/share/auctex/style/erewhon.el
/usr/share/auctex/style/eso-pic.el
/usr/share/auctex/style/everysel.el
/usr/share/auctex/style/exam.el
/usr/share/auctex/style/exercise.el
/usr/share/auctex/style/expl3.el
/usr/share/auctex/style/fancyhdr.el
/usr/share/auctex/style/fancynum.el
/usr/share/auctex/style/fancyref.el
/usr/share/auctex/style/fancyvrb.el
/usr/share/auctex/style/fbb.el
/usr/share/auctex/style/filecontents.el
/usr/share/auctex/style/flashcards.el
/usr/share/auctex/style/floatrow.el
/usr/share/auctex/style/foils.el
/usr/share/auctex/style/fontaxes.el
/usr/share/auctex/style/fontenc.el
/usr/share/auctex/style/fontspec.el
/usr/share/auctex/style/footmisc.el
/usr/share/auctex/style/framed.el
/usr/share/auctex/style/francais.el
/usr/share/auctex/style/french.el
/usr/share/auctex/style/frenchb.el
/usr/share/auctex/style/fvextra.el
/usr/share/auctex/style/geometry.el
/usr/share/auctex/style/german.el
/usr/share/auctex/style/gloss-italian.el
/usr/share/auctex/style/graphics.el
/usr/share/auctex/style/graphicx.el
/usr/share/auctex/style/harvard.el
/usr/share/auctex/style/hologo.el
/usr/share/auctex/style/hyperref.el
/usr/share/auctex/style/icelandic.el
/usr/share/auctex/style/ifluatex.el
/usr/share/auctex/style/imakeidx.el
/usr/share/auctex/style/index.el
/usr/share/auctex/style/inputenc.el
/usr/share/auctex/style/italian.el
/usr/share/auctex/style/j-article.el
/usr/share/auctex/style/j-book.el
/usr/share/auctex/style/j-report.el
/usr/share/auctex/style/jarticle.el
/usr/share/auctex/style/jbook.el
/usr/share/auctex/style/jreport.el
/usr/share/auctex/style/jsarticle.el
/usr/share/auctex/style/jsbook.el
/usr/share/auctex/style/jsreport.el
/usr/share/auctex/style/jura.el
/usr/share/auctex/style/jurabib.el
/usr/share/auctex/style/kantlipsum.el
/usr/share/auctex/style/kpfonts.el
/usr/share/auctex/style/latexinfo.el
/usr/share/auctex/style/letter.el
/usr/share/auctex/style/lettrine.el
/usr/share/auctex/style/lipsum.el
/usr/share/auctex/style/listings.el
/usr/share/auctex/style/longtable.el
/usr/share/auctex/style/lscape.el
/usr/share/auctex/style/ltablex.el
/usr/share/auctex/style/ltx-base.el
/usr/share/auctex/style/ltxdoc.el
/usr/share/auctex/style/ltxtable.el
/usr/share/auctex/style/luacode.el
/usr/share/auctex/style/luatextra.el
/usr/share/auctex/style/makeidx.el
/usr/share/auctex/style/mathtools.el
/usr/share/auctex/style/mdframed.el
/usr/share/auctex/style/mdsymbol.el
/usr/share/auctex/style/mdwlist.el
/usr/share/auctex/style/memoir.el
/usr/share/auctex/style/menukeys.el
/usr/share/auctex/style/metalogo.el
/usr/share/auctex/style/mflogo.el
/usr/share/auctex/style/minted.el
/usr/share/auctex/style/mn2e.el
/usr/share/auctex/style/mnras.el
/usr/share/auctex/style/moodle.el
/usr/share/auctex/style/multicol.el
/usr/share/auctex/style/multido.el
/usr/share/auctex/style/multind.el
/usr/share/auctex/style/multirow.el
/usr/share/auctex/style/nameref.el
/usr/share/auctex/style/natbib.el
/usr/share/auctex/style/naustrian.el
/usr/share/auctex/style/newfloat.el
/usr/share/auctex/style/newpxmath.el
/usr/share/auctex/style/newpxtext.el
/usr/share/auctex/style/newtxmath.el
/usr/share/auctex/style/newtxsf.el
/usr/share/auctex/style/newtxtext.el
/usr/share/auctex/style/newtxttt.el
/usr/share/auctex/style/newzealand.el
/usr/share/auctex/style/ngerman.el
/usr/share/auctex/style/nicefrac.el
/usr/share/auctex/style/nomencl.el
/usr/share/auctex/style/ntheorem.el
/usr/share/auctex/style/paracol.el
/usr/share/auctex/style/paralist.el
/usr/share/auctex/style/pdflscape.el
/usr/share/auctex/style/pdfpages.el
/usr/share/auctex/style/pdfsync.el
/usr/share/auctex/style/placeins.el
/usr/share/auctex/style/plext.el
/usr/share/auctex/style/plfonts.el
/usr/share/auctex/style/plhb.el
/usr/share/auctex/style/polish.el
/usr/share/auctex/style/polski.el
/usr/share/auctex/style/polyglossia.el
/usr/share/auctex/style/preview.el
/usr/share/auctex/style/prosper.el
/usr/share/auctex/style/psfig.el
/usr/share/auctex/style/pst-grad.el
/usr/share/auctex/style/pst-node.el
/usr/share/auctex/style/pst-plot.el
/usr/share/auctex/style/pst-slpe.el
/usr/share/auctex/style/pstricks.el
/usr/share/auctex/style/ragged2e.el
/usr/share/auctex/style/relsize.el
/usr/share/auctex/style/report.el
/usr/share/auctex/style/ruby.el
/usr/share/auctex/style/scrartcl.el
/usr/share/auctex/style/scrbase.el
/usr/share/auctex/style/scrbook.el
/usr/share/auctex/style/scrlttr2.el
/usr/share/auctex/style/scrpage2.el
/usr/share/auctex/style/scrreprt.el
/usr/share/auctex/style/setspace.el
/usr/share/auctex/style/shortvrb.el
/usr/share/auctex/style/siunitx.el
/usr/share/auctex/style/slides.el
/usr/share/auctex/style/slovak.el
/usr/share/auctex/style/sourcecodepro.el
/usr/share/auctex/style/splitidx.el
/usr/share/auctex/style/subcaption.el
/usr/share/auctex/style/subfigure.el
/usr/share/auctex/style/subfiles.el
/usr/share/auctex/style/swedish.el
/usr/share/auctex/style/tabularx.el
/usr/share/auctex/style/tabulary.el
/usr/share/auctex/style/tarticle.el
/usr/share/auctex/style/tbook.el
/usr/share/auctex/style/tcolorbox.el
/usr/share/auctex/style/tcolorboxlib-raster.el
/usr/share/auctex/style/textcomp.el
/usr/share/auctex/style/textpos.el
/usr/share/auctex/style/theorem.el
/usr/share/auctex/style/tikz.el
/usr/share/auctex/style/titleps.el
/usr/share/auctex/style/titlesec.el
/usr/share/auctex/style/titletoc.el
/usr/share/auctex/style/transparent.el
/usr/share/auctex/style/treport.el
/usr/share/auctex/style/ulem.el
/usr/share/auctex/style/unicode-math.el
/usr/share/auctex/style/units.el
/usr/share/auctex/style/url.el
/usr/share/auctex/style/varioref.el
/usr/share/auctex/style/verbatim.el
/usr/share/auctex/style/virtex.el
/usr/share/auctex/style/vwcol.el
/usr/share/auctex/style/wrapfig.el
/usr/share/auctex/style/xcolor.el
/usr/share/auctex/style/xparse.el
/usr/share/auctex/style/xspace.el
/usr/share/auctex/style/zlmtt.el
/usr/share/auctex/tex-bar.el
/usr/share/auctex/tex-buf.el
/usr/share/auctex/tex-fold.el
/usr/share/auctex/tex-font.el
/usr/share/auctex/tex-info.el
/usr/share/auctex/tex-ispell.el
/usr/share/auctex/tex-jp.el
/usr/share/auctex/tex-mik.el
/usr/share/auctex/tex-style.el
/usr/share/auctex/tex.el
/usr/share/auctex/texmathp.el
/usr/share/auctex/toolbar-x.el
/usr/share/bug/auctex/presubj
/usr/share/bug/auctex/script
/usr/share/doc-base/auctex
/usr/share/doc-base/preview-latex
/usr/share/doc/auctex/CHANGES.gz
/usr/share/doc/auctex/ChangeLog-preview.1.gz
/usr/share/doc/auctex/ChangeLog-preview.gz
/usr/share/doc/auctex/FAQ.gz
/usr/share/doc/auctex/HTML/auctex/Adding-Environments.html
/usr/share/doc/auctex/HTML/auctex/Adding-Macros.html
/usr/share/doc/auctex/HTML/auctex/Adding-Other.html
/usr/share/doc/auctex/HTML/auctex/Advice-for-non_002dprivileged-users.html
/usr/share/doc/auctex/HTML/auctex/Advice-for-package-providers.html
/usr/share/doc/auctex/HTML/auctex/Appendices.html
/usr/share/doc/auctex/HTML/auctex/Automatic-Global.html
/usr/share/doc/auctex/HTML/auctex/Automatic-Local.html
/usr/share/doc/auctex/HTML/auctex/Automatic-Private.html
/usr/share/doc/auctex/HTML/auctex/Automatic.html
/usr/share/doc/auctex/HTML/auctex/Bugs.html
/usr/share/doc/auctex/HTML/auctex/Build_002finstall-and-uninstall.html
/usr/share/doc/auctex/HTML/auctex/Changes.html
/usr/share/doc/auctex/HTML/auctex/Checking.html
/usr/share/doc/auctex/HTML/auctex/Cleaning.html
/usr/share/doc/auctex/HTML/auctex/Commands.html
/usr/share/doc/auctex/HTML/auctex/Commenting.html
/usr/share/doc/auctex/HTML/auctex/Completion.html
/usr/share/doc/auctex/HTML/auctex/Concept-Index.html
/usr/share/doc/auctex/HTML/auctex/Configure.html
/usr/share/doc/auctex/HTML/auctex/Control.html
/usr/share/doc/auctex/HTML/auctex/Copying-this-Manual.html
/usr/share/doc/auctex/HTML/auctex/Copying.html
/usr/share/doc/auctex/HTML/auctex/Customization.html
/usr/share/doc/auctex/HTML/auctex/Customizing-Environments.html
/usr/share/doc/auctex/HTML/auctex/Customizing.html
/usr/share/doc/auctex/HTML/auctex/Debugging.html
/usr/share/doc/auctex/HTML/auctex/Development.html
/usr/share/doc/auctex/HTML/auctex/Display.html
/usr/share/doc/auctex/HTML/auctex/Documentation.html
/usr/share/doc/auctex/HTML/auctex/Editing-Facilities.html
/usr/share/doc/auctex/HTML/auctex/Editing.html
/usr/share/doc/auctex/HTML/auctex/Environments.html
/usr/share/doc/auctex/HTML/auctex/Equations.html
/usr/share/doc/auctex/HTML/auctex/Error-overview.html
/usr/share/doc/auctex/HTML/auctex/European.html
/usr/share/doc/auctex/HTML/auctex/Exploiting.html
/usr/share/doc/auctex/HTML/auctex/FAQ.html
/usr/share/doc/auctex/HTML/auctex/Faces.html
/usr/share/doc/auctex/HTML/auctex/Filling.html
/usr/share/doc/auctex/HTML/auctex/Floats.html
/usr/share/doc/auctex/HTML/auctex/Folding.html
/usr/share/doc/auctex/HTML/auctex/Font-Locking.html
/usr/share/doc/auctex/HTML/auctex/Font-Specifiers.html
/usr/share/doc/auctex/HTML/auctex/Fontification-of-macros.html
/usr/share/doc/auctex/HTML/auctex/Fontification-of-math.html
/usr/share/doc/auctex/HTML/auctex/Fontification-of-quotes.html
/usr/share/doc/auctex/HTML/auctex/Function-Index.html
/usr/share/doc/auctex/HTML/auctex/GNU-Free-Documentation-License.html
/usr/share/doc/auctex/HTML/auctex/Hacking-the-Parser.html
/usr/share/doc/auctex/HTML/auctex/I_002fO-Correlation.html
/usr/share/doc/auctex/HTML/auctex/Ignoring-warnings.html
/usr/share/doc/auctex/HTML/auctex/Indenting.html
/usr/share/doc/auctex/HTML/auctex/Indices.html
/usr/share/doc/auctex/HTML/auctex/Installation-under-MS-Windows.html
/usr/share/doc/auctex/HTML/auctex/Installation.html
/usr/share/doc/auctex/HTML/auctex/Internationalization.html
/usr/share/doc/auctex/HTML/auctex/Introduction.html
/usr/share/doc/auctex/HTML/auctex/Itemize_002dlike.html
/usr/share/doc/auctex/HTML/auctex/Japanese.html
/usr/share/doc/auctex/HTML/auctex/Key-Index.html
/usr/share/doc/auctex/HTML/auctex/Known-problems.html
/usr/share/doc/auctex/HTML/auctex/Loading-the-package.html
/usr/share/doc/auctex/HTML/auctex/Mapping.html
/usr/share/doc/auctex/HTML/auctex/Marking-_0028LaTeX_0029.html
/usr/share/doc/auctex/HTML/auctex/Marking-_0028Texinfo_0029.html
/usr/share/doc/auctex/HTML/auctex/Marking.html
/usr/share/doc/auctex/HTML/auctex/Mathematics.html
/usr/share/doc/auctex/HTML/auctex/Mid_002dterm-Goals.html
/usr/share/doc/auctex/HTML/auctex/Modes-and-Hooks.html
/usr/share/doc/auctex/HTML/auctex/Multifile.html
/usr/share/doc/auctex/HTML/auctex/Narrowing.html
/usr/share/doc/auctex/HTML/auctex/Outline.html
/usr/share/doc/auctex/HTML/auctex/Parsing-Files.html
/usr/share/doc/auctex/HTML/auctex/Prerequisites.html
/usr/share/doc/auctex/HTML/auctex/Prettifying.html
/usr/share/doc/auctex/HTML/auctex/Processing-Facilities.html
/usr/share/doc/auctex/HTML/auctex/Processing.html
/usr/share/doc/auctex/HTML/auctex/Processor-Options.html
/usr/share/doc/auctex/HTML/auctex/Quick-Start.html
/usr/share/doc/auctex/HTML/auctex/Quotes.html
/usr/share/doc/auctex/HTML/auctex/Sectioning.html
/usr/share/doc/auctex/HTML/auctex/Selecting-a-Command.html
/usr/share/doc/auctex/HTML/auctex/Simple-Style.html
/usr/share/doc/auctex/HTML/auctex/Starting-Viewers.html
/usr/share/doc/auctex/HTML/auctex/Starting-a-Command.html
/usr/share/doc/auctex/HTML/auctex/Style-Files.html
/usr/share/doc/auctex/HTML/auctex/Summary.html
/usr/share/doc/auctex/HTML/auctex/Superseding.html
/usr/share/doc/auctex/HTML/auctex/Tabular_002dlike.html
/usr/share/doc/auctex/HTML/auctex/Texinfo-mode.html
/usr/share/doc/auctex/HTML/auctex/Unbinding.html
/usr/share/doc/auctex/HTML/auctex/Variable-Index.html
/usr/share/doc/auctex/HTML/auctex/Verbatim-content.html
/usr/share/doc/auctex/HTML/auctex/Viewing.html
/usr/share/doc/auctex/HTML/auctex/Wishlist.html
/usr/share/doc/auctex/HTML/auctex/index.html
/usr/share/doc/auctex/HTML/preview-latex/Activating-preview_002dlatex.html
/usr/share/doc/auctex/HTML/preview-latex/Availability.html
/usr/share/doc/auctex/HTML/preview-latex/Basic-modes-of-operation.html
/usr/share/doc/auctex/HTML/preview-latex/Contacts.html
/usr/share/doc/auctex/HTML/preview-latex/Copying-this-Manual.html
/usr/share/doc/auctex/HTML/preview-latex/Copying.html
/usr/share/doc/auctex/HTML/preview-latex/Customization.html
/usr/share/doc/auctex/HTML/preview-latex/Font-problems-with-Dvips.html
/usr/share/doc/auctex/HTML/preview-latex/For-advanced-users.html
/usr/share/doc/auctex/HTML/preview-latex/Frequently-Asked-Questions.html
/usr/share/doc/auctex/HTML/preview-latex/GNU-Free-Documentation-License.html
/usr/share/doc/auctex/HTML/preview-latex/Getting-started.html
/usr/share/doc/auctex/HTML/preview-latex/Index.html
/usr/share/doc/auctex/HTML/preview-latex/Installation-Trouble.html
/usr/share/doc/auctex/HTML/preview-latex/Installation.html
/usr/share/doc/auctex/HTML/preview-latex/Introduction-to-FAQ.html
/usr/share/doc/auctex/HTML/preview-latex/Introduction.html
/usr/share/doc/auctex/HTML/preview-latex/Keys-and-lisp.html
/usr/share/doc/auctex/HTML/preview-latex/Known-problems.html
/usr/share/doc/auctex/HTML/preview-latex/Middle_002dclicks-paste-instead-of-toggling.html
/usr/share/doc/auctex/HTML/preview-latex/Misplaced-previews.html
/usr/share/doc/auctex/HTML/preview-latex/More-documentation.html
/usr/share/doc/auctex/HTML/preview-latex/Other-formats.html
/usr/share/doc/auctex/HTML/preview-latex/Package-options.html
/usr/share/doc/auctex/HTML/preview-latex/Provided-commands.html
/usr/share/doc/auctex/HTML/preview-latex/Requirements.html
/usr/share/doc/auctex/HTML/preview-latex/Simple-customization.html
/usr/share/doc/auctex/HTML/preview-latex/The-Emacs-interface.html
/usr/share/doc/auctex/HTML/preview-latex/The-LaTeX-style-file.html
/usr/share/doc/auctex/HTML/preview-latex/The-preview-images.html
/usr/share/doc/auctex/HTML/preview-latex/ToDo.html
/usr/share/doc/auctex/HTML/preview-latex/Too-small-bounding-boxes.html
/usr/share/doc/auctex/HTML/preview-latex/Troubleshooting.html
/usr/share/doc/auctex/HTML/preview-latex/What-use-is-it_003f.html
/usr/share/doc/auctex/HTML/preview-latex/index.html
/usr/share/doc/auctex/HTML/preview-latex/x_002dsymbol-interoperation.html
/usr/share/doc/auctex/NEWS.Debian.gz
/usr/share/doc/auctex/PROBLEMS.preview.gz
/usr/share/doc/auctex/README.Debian
/usr/share/doc/auctex/README.gz
/usr/share/doc/auctex/RELEASE.gz
/usr/share/doc/auctex/TODO.gz
/usr/share/doc/auctex/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/auctex/circ.tex.gz
/usr/share/doc/auctex/copyright
/usr/share/doc/auctex/src/auctex-logo.tex
/usr/share/doc/auctex/src/auctex.texi.gz
/usr/share/doc/auctex/src/changes.texi.gz
/usr/share/doc/auctex/src/copying.texi
/usr/share/doc/auctex/src/faq.texi.gz
/usr/share/doc/auctex/src/fdl.texi.gz
/usr/share/doc/auctex/src/history.texi.gz
/usr/share/doc/auctex/src/install.texi.gz
/usr/share/doc/auctex/src/intro.texi
/usr/share/doc/auctex/src/macros.texi
/usr/share/doc/auctex/src/preview-dtxdoc.texi.gz
/usr/share/doc/auctex/src/preview-faq.texi.gz
/usr/share/doc/auctex/src/preview-latex.texi.gz
/usr/share/doc/auctex/src/preview-problems.texi.gz
/usr/share/doc/auctex/src/preview-readme.texi.gz
/usr/share/doc/auctex/src/preview-todo.texi.gz
/usr/share/doc/auctex/src/quickstart.texi.gz
/usr/share/doc/auctex/src/tex-ref.tex.gz
/usr/share/doc/auctex/src/todo.texi.gz
/usr/share/doc/auctex/src/version.texi
/usr/share/doc/auctex/src/wininstall.texi.gz
/usr/share/doc/auctex/tex-ref.pdf
/usr/share/emacs/site-lisp/auctex.el
/usr/share/emacs/site-lisp/preview-latex.el
/usr/share/emacs/site-lisp/tex-site.el
/usr/share/info/auctex.info-1.gz
/usr/share/info/auctex.info-2.gz
/usr/share/info/auctex.info.gz
/usr/share/info/preview-latex.info.gz
/usr/share/lintian/overrides/auctex
/usr/share/man/man8/update-auctex-elisp.8.gz