Paketin pretzel tiedostoluettelo jakelussa wheezy arkkitehtuurilla armhf

/usr/bin/pretzel
/usr/bin/pretzel-it
/usr/include/pretzel/Pparse.h
/usr/include/pretzel/Ppparse.h
/usr/include/pretzel/Ppscan.h
/usr/include/pretzel/Pscan.h
/usr/include/pretzel/asciioutput.h
/usr/include/pretzel/attr.h
/usr/include/pretzel/fgparse.h
/usr/include/pretzel/fgramdefs.h
/usr/include/pretzel/fgscan.h
/usr/include/pretzel/ftokdefs.h
/usr/include/pretzel/ftparse.h
/usr/include/pretzel/ftscan.h
/usr/include/pretzel/output.h
/usr/lib/pretzel/libpretzel.a
/usr/lib/pretzel/nowebpretzelpp.o
/usr/lib/pretzel/plaindpp.o
/usr/lib/pretzel/plainpp.o
/usr/share/doc/pretzel/README.gz
/usr/share/doc/pretzel/TODO.gz
/usr/share/doc/pretzel/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/pretzel/changelog.gz
/usr/share/doc/pretzel/copyright
/usr/share/doc/pretzel/diary-1.1.gz
/usr/share/doc/pretzel/diary.gz
/usr/share/doc/pretzel/examples/cee/Makefile
/usr/share/doc/pretzel/examples/cee/cee.fg.gz
/usr/share/doc/pretzel/examples/cee/cee.ft.gz
/usr/share/doc/pretzel/examples/cee/complex-example.c
/usr/share/doc/pretzel/examples/cee/example.c
/usr/share/doc/pretzel/examples/cee/fullexample.ps.gz
/usr/share/doc/pretzel/examples/cee/fullexample.tex
/usr/share/doc/pretzel/examples/contrib/aj/gcl.fg
/usr/share/doc/pretzel/examples/contrib/aj/gcl.ft
/usr/share/doc/pretzel/examples/contrib/aj/gcl.l.gz
/usr/share/doc/pretzel/examples/contrib/aj/gcl.lex.c.gz
/usr/share/doc/pretzel/examples/contrib/aj/gcl.lex.o.gz
/usr/share/doc/pretzel/examples/contrib/aj/gcl.tab.c.gz
/usr/share/doc/pretzel/examples/contrib/aj/gcl.tab.o.gz
/usr/share/doc/pretzel/examples/contrib/aj/gcl.y.gz
/usr/share/doc/pretzel/examples/contrib/aj/ptokdefs.h
/usr/share/doc/pretzel/examples/contrib/huhr/README
/usr/share/doc/pretzel/examples/contrib/huhr/index.list
/usr/share/doc/pretzel/examples/contrib/huhr/javahu.fg.gz
/usr/share/doc/pretzel/examples/contrib/leew/Makefile
/usr/share/doc/pretzel/examples/contrib/leew/README
/usr/share/doc/pretzel/examples/contrib/leew/index.html
/usr/share/doc/pretzel/examples/contrib/leew/index.list
/usr/share/doc/pretzel/examples/contrib/leew/java.fg.gz
/usr/share/doc/pretzel/examples/contrib/leew/java.ft
/usr/share/doc/pretzel/examples/contrib/leew/jtest.nw.gz
/usr/share/doc/pretzel/examples/contrib/leew/pp-java.sty.gz
/usr/share/doc/pretzel/examples/contrib/leew/support.nw.gz
/usr/share/doc/pretzel/examples/contrib/leew/totex.diff
/usr/share/doc/pretzel/examples/contrib/leew/totex.gz
/usr/share/doc/pretzel/examples/contrib/leew/totex.icn.gz
/usr/share/doc/pretzel/examples/contrib/leew/totex.nw.gz
/usr/share/doc/pretzel/examples/contrib/noweb/cee.html/Makefile
/usr/share/doc/pretzel/examples/contrib/noweb/cee.html/README
/usr/share/doc/pretzel/examples/contrib/noweb/cee.html/cee2html.fg.gz
/usr/share/doc/pretzel/examples/contrib/noweb/cee.html/cee2html.ft
/usr/share/doc/pretzel/examples/contrib/noweb/cee.html/cee2htmltest-sample.html
/usr/share/doc/pretzel/examples/contrib/noweb/cee.html/cee2htmltest.nw.gz
/usr/share/doc/pretzel/examples/contrib/noweb/cee.html/index.html
/usr/share/doc/pretzel/examples/contrib/noweb/cee.html/index.list
/usr/share/doc/pretzel/examples/contrib/noweb/cee.html/prettycee2html.nw.gz
/usr/share/doc/pretzel/examples/contrib/noweb/cee.latex/Makefile
/usr/share/doc/pretzel/examples/contrib/noweb/cee.latex/README
/usr/share/doc/pretzel/examples/contrib/noweb/cee.latex/cee.fg.gz
/usr/share/doc/pretzel/examples/contrib/noweb/cee.latex/cee.ft.gz
/usr/share/doc/pretzel/examples/contrib/noweb/cee.latex/ceetest.nw.gz
/usr/share/doc/pretzel/examples/contrib/noweb/cee.latex/index.html
/usr/share/doc/pretzel/examples/contrib/noweb/cee.latex/index.list
/usr/share/doc/pretzel/examples/contrib/noweb/general/Makefile
/usr/share/doc/pretzel/examples/contrib/noweb/general/README
/usr/share/doc/pretzel/examples/contrib/noweb/general/columns.c
/usr/share/doc/pretzel/examples/contrib/noweb/general/columns.h
/usr/share/doc/pretzel/examples/contrib/noweb/general/columns.nw
/usr/share/doc/pretzel/examples/contrib/noweb/general/columns.o.gz
/usr/share/doc/pretzel/examples/contrib/noweb/general/errors.c
/usr/share/doc/pretzel/examples/contrib/noweb/general/errors.h
/usr/share/doc/pretzel/examples/contrib/noweb/general/errors.nw
/usr/share/doc/pretzel/examples/contrib/noweb/general/errors.o.gz
/usr/share/doc/pretzel/examples/contrib/noweb/general/getline.c
/usr/share/doc/pretzel/examples/contrib/noweb/general/getline.h
/usr/share/doc/pretzel/examples/contrib/noweb/general/getline.nw
/usr/share/doc/pretzel/examples/contrib/noweb/general/getline.o.gz
/usr/share/doc/pretzel/examples/contrib/noweb/general/index.html
/usr/share/doc/pretzel/examples/contrib/noweb/general/index.list
/usr/share/doc/pretzel/examples/contrib/noweb/general/match.c
/usr/share/doc/pretzel/examples/contrib/noweb/general/match.h
/usr/share/doc/pretzel/examples/contrib/noweb/general/match.nw
/usr/share/doc/pretzel/examples/contrib/noweb/general/match.o.gz
/usr/share/doc/pretzel/examples/contrib/noweb/general/nowebpretzelpp.c.gz
/usr/share/doc/pretzel/examples/contrib/noweb/general/nowebpretzelpp.nw.gz
/usr/share/doc/pretzel/examples/contrib/noweb/general/nowebpretzelpp.o.gz
/usr/share/doc/pretzel/examples/contrib/noweb/general/pretty.c.gz
/usr/share/doc/pretzel/examples/contrib/noweb/general/pretty.h
/usr/share/doc/pretzel/examples/contrib/noweb/general/pretty.nw.gz
/usr/share/doc/pretzel/examples/contrib/noweb/general/pretty.o.gz
/usr/share/doc/pretzel/examples/contrib/noweb/general/strsave.c
/usr/share/doc/pretzel/examples/contrib/noweb/general/strsave.h
/usr/share/doc/pretzel/examples/contrib/noweb/general/strsave.nw
/usr/share/doc/pretzel/examples/contrib/noweb/general/strsave.o.gz
/usr/share/doc/pretzel/examples/contrib/noweb/general/test.fg
/usr/share/doc/pretzel/examples/contrib/noweb/general/test.ft
/usr/share/doc/pretzel/examples/contrib/noweb/general/testcode.nw
/usr/share/doc/pretzel/examples/contrib/noweb/index.html
/usr/share/doc/pretzel/examples/contrib/noweb/index.list
/usr/share/doc/pretzel/examples/contrib/noweb/java.latex/Hanoi-pretty.dvi.gz
/usr/share/doc/pretzel/examples/contrib/noweb/java.latex/Hanoi.nw.gz
/usr/share/doc/pretzel/examples/contrib/noweb/java.latex/Makefile
/usr/share/doc/pretzel/examples/contrib/noweb/java.latex/README
/usr/share/doc/pretzel/examples/contrib/noweb/java.latex/index.html
/usr/share/doc/pretzel/examples/contrib/noweb/java.latex/index.list
/usr/share/doc/pretzel/examples/contrib/noweb/java.latex/javafx.fg.gz
/usr/share/doc/pretzel/examples/contrib/noweb/java.latex/javafx.ft.gz
/usr/share/doc/pretzel/examples/contrib/plugge/lx2l.l.gz
/usr/share/doc/pretzel/examples/cplusplus/README
/usr/share/doc/pretzel/examples/cplusplus/cplusplus.fg.gz
/usr/share/doc/pretzel/examples/pascal/Makefile.gz
/usr/share/doc/pretzel/examples/pascal/README
/usr/share/doc/pretzel/examples/pascal/frame.aux
/usr/share/doc/pretzel/examples/pascal/frame.dvi
/usr/share/doc/pretzel/examples/pascal/frame.log.gz
/usr/share/doc/pretzel/examples/pascal/frame.tex
/usr/share/doc/pretzel/examples/pascal/gauss.pas
/usr/share/doc/pretzel/examples/pascal/ml.pas
/usr/share/doc/pretzel/examples/pascal/multiple.nw
/usr/share/doc/pretzel/examples/pascal/nice.pas
/usr/share/doc/pretzel/examples/pascal/pascal.fg
/usr/share/doc/pretzel/examples/pascal/pascal.ft
/usr/share/doc/pretzel/examples/pascal/pascal.lex.c.gz
/usr/share/doc/pretzel/examples/pascal/pascal.tab.c.gz
/usr/share/doc/pretzel/examples/pascal/pascalpp.gz
/usr/share/doc/pretzel/examples/pascal/pprinted.tex
/usr/share/doc/pretzel/examples/pascal/pretzel-it-bootstrap.gz
/usr/share/doc/pretzel/examples/pascal/ptokdefs.h
/usr/share/doc/pretzel/examples/pascal/wurzel.pas
/usr/share/doc/pretzel/examples/simpas/examples/Makefile
/usr/share/doc/pretzel/examples/simpas/examples/example-frame.tex
/usr/share/doc/pretzel/examples/simpas/examples/index.html
/usr/share/doc/pretzel/examples/simpas/examples/index.list
/usr/share/doc/pretzel/examples/simpas/examples/simpas.fg
/usr/share/doc/pretzel/examples/simpas/examples/simpas.ft
/usr/share/doc/pretzel/examples/simpas/examples/small-example.simpas
/usr/share/doc/pretzel/examples/simpas/examples/small-example.tex
/usr/share/doc/pretzel/pretzelbook.dvi.gz
/usr/share/man/man1/pretzel-it.1.gz
/usr/share/man/man1/pretzel.1.gz
/usr/share/texmf/tex/latex/pretzel/pretzel-latex.sty
/usr/share/texmf/tex/latex/pretzel/pretzel-noweb.sty
/usr/share/texmf/tex/latex/pretzel/pretzeldoc.sty