Paketin python-numpy tiedostoluettelo jakelussa jessie arkkitehtuurilla amd64

/usr/bin/dh_numpy
/usr/bin/f2py
/usr/bin/f2py2.7
/usr/include/numpy
/usr/include/python2.7/numpy
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy-1.8.2.egg-info
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/__config__.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/__init__.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/_import_tools.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/add_newdocs.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/compat/__init__.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/compat/_inspect.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/compat/py3k.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/compat/setup.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/core/__init__.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/core/_dotblas.so
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/core/_dummy.so
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/core/_internal.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/core/_methods.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/core/arrayprint.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/core/defchararray.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/core/fromnumeric.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/core/function_base.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/core/generate_numpy_api.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/core/getlimits.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/core/include/numpy/__multiarray_api.h
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/core/include/numpy/__ufunc_api.h
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/core/include/numpy/_neighborhood_iterator_imp.h
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/core/include/numpy/_numpyconfig.h
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/core/include/numpy/arrayobject.h
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/core/include/numpy/arrayscalars.h
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/core/include/numpy/halffloat.h
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/core/include/numpy/multiarray_api.txt
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/core/include/numpy/ndarrayobject.h
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/core/include/numpy/ndarraytypes.h
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/core/include/numpy/noprefix.h
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/core/include/numpy/npy_1_7_deprecated_api.h
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/core/include/numpy/npy_3kcompat.h
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/core/include/numpy/npy_common.h
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/core/include/numpy/npy_cpu.h
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/core/include/numpy/npy_endian.h
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/core/include/numpy/npy_interrupt.h
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/core/include/numpy/npy_math.h
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/core/include/numpy/npy_no_deprecated_api.h
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/core/include/numpy/npy_os.h
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/core/include/numpy/numpyconfig.h
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/core/include/numpy/old_defines.h
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/core/include/numpy/oldnumeric.h
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/core/include/numpy/ufunc_api.txt
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/core/include/numpy/ufuncobject.h
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/core/include/numpy/utils.h
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/core/info.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/core/lib/libnpymath.a
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/core/lib/npy-pkg-config/mlib.ini
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/core/lib/npy-pkg-config/npymath.ini
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/core/machar.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/core/memmap.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/core/multiarray.so
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/core/multiarray_tests.so
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/core/numeric.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/core/numerictypes.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/core/operand_flag_tests.so
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/core/records.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/core/scalarmath.so
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/core/setup.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/core/setup_common.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/core/shape_base.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/core/struct_ufunc_test.so
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/core/test_rational.so
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/core/tests/data/astype_copy.pkl
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/core/tests/data/recarray_from_file.fits
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/core/tests/test_api.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/core/tests/test_arrayprint.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/core/tests/test_blasdot.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/core/tests/test_datetime.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/core/tests/test_defchararray.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/core/tests/test_deprecations.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/core/tests/test_dtype.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/core/tests/test_einsum.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/core/tests/test_errstate.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/core/tests/test_function_base.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/core/tests/test_getlimits.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/core/tests/test_half.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/core/tests/test_indexerrors.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/core/tests/test_indexing.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/core/tests/test_item_selection.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/core/tests/test_machar.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/core/tests/test_memmap.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/core/tests/test_multiarray.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/core/tests/test_multiarray_assignment.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/core/tests/test_nditer.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/core/tests/test_numeric.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/core/tests/test_numerictypes.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/core/tests/test_print.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/core/tests/test_records.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/core/tests/test_regression.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/core/tests/test_scalarmath.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/core/tests/test_scalarprint.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/core/tests/test_shape_base.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/core/tests/test_ufunc.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/core/tests/test_umath.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/core/tests/test_umath_complex.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/core/tests/test_unicode.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/core/umath.so
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/core/umath_tests.so
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/ctypeslib.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/distutils/__config__.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/distutils/__init__.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/distutils/__version__.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/distutils/ccompiler.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/distutils/command/__init__.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/distutils/command/autodist.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/distutils/command/bdist_rpm.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/distutils/command/build.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/distutils/command/build_clib.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/distutils/command/build_ext.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/distutils/command/build_py.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/distutils/command/build_scripts.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/distutils/command/build_src.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/distutils/command/config.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/distutils/command/config_compiler.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/distutils/command/develop.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/distutils/command/egg_info.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/distutils/command/install.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/distutils/command/install_clib.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/distutils/command/install_data.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/distutils/command/install_headers.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/distutils/command/sdist.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/distutils/compat.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/distutils/conv_template.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/distutils/core.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/distutils/cpuinfo.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/distutils/environment.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/distutils/exec_command.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/distutils/extension.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/distutils/fcompiler/__init__.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/distutils/fcompiler/absoft.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/distutils/fcompiler/compaq.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/distutils/fcompiler/g95.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/distutils/fcompiler/gnu.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/distutils/fcompiler/hpux.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/distutils/fcompiler/ibm.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/distutils/fcompiler/intel.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/distutils/fcompiler/lahey.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/distutils/fcompiler/mips.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/distutils/fcompiler/nag.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/distutils/fcompiler/none.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/distutils/fcompiler/pathf95.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/distutils/fcompiler/pg.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/distutils/fcompiler/sun.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/distutils/fcompiler/vast.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/distutils/from_template.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/distutils/info.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/distutils/intelccompiler.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/distutils/lib2def.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/distutils/line_endings.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/distutils/log.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/distutils/mingw/gfortran_vs2003_hack.c
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/distutils/mingw32ccompiler.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/distutils/misc_util.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/distutils/npy_pkg_config.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/distutils/numpy_distribution.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/distutils/pathccompiler.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/distutils/setup.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/distutils/system_info.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/distutils/tests/f2py_ext/__init__.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/distutils/tests/f2py_ext/setup.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/distutils/tests/f2py_ext/src/fib1.f
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/distutils/tests/f2py_ext/src/fib2.pyf
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/distutils/tests/f2py_ext/tests/test_fib2.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/distutils/tests/f2py_f90_ext/__init__.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/distutils/tests/f2py_f90_ext/include/body.f90
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/distutils/tests/f2py_f90_ext/setup.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/distutils/tests/f2py_f90_ext/src/foo_free.f90
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/distutils/tests/f2py_f90_ext/tests/test_foo.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/distutils/tests/gen_ext/__init__.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/distutils/tests/gen_ext/setup.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/distutils/tests/gen_ext/tests/test_fib3.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/distutils/tests/pyrex_ext/__init__.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/distutils/tests/pyrex_ext/primes.pyx
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/distutils/tests/pyrex_ext/setup.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/distutils/tests/pyrex_ext/tests/test_primes.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/distutils/tests/setup.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/distutils/tests/swig_ext/__init__.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/distutils/tests/swig_ext/setup.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/distutils/tests/swig_ext/src/example.c
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/distutils/tests/swig_ext/src/example.i
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/distutils/tests/swig_ext/src/zoo.cc
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/distutils/tests/swig_ext/src/zoo.h
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/distutils/tests/swig_ext/src/zoo.i
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/distutils/tests/swig_ext/tests/test_example.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/distutils/tests/swig_ext/tests/test_example2.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/distutils/tests/test_exec_command.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/distutils/tests/test_fcompiler_gnu.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/distutils/tests/test_fcompiler_intel.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/distutils/tests/test_misc_util.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/distutils/tests/test_npy_pkg_config.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/distutils/unixccompiler.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/dual.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/f2py/__init__.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/f2py/__version__.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/f2py/auxfuncs.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/f2py/capi_maps.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/f2py/cb_rules.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/f2py/cfuncs.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/f2py/common_rules.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/f2py/crackfortran.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/f2py/diagnose.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/f2py/f2py2e.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/f2py/f2py_testing.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/f2py/f90mod_rules.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/f2py/func2subr.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/f2py/info.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/f2py/rules.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/f2py/setup.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/f2py/src/fortranobject.c
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/f2py/src/fortranobject.h
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/f2py/use_rules.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/fft/__init__.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/fft/fftpack.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/fft/fftpack_lite.so
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/fft/helper.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/fft/info.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/fft/setup.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/fft/tests/test_fftpack.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/fft/tests/test_helper.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/lib/__init__.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/lib/_compiled_base.so
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/lib/_datasource.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/lib/_iotools.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/lib/arraypad.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/lib/arraysetops.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/lib/arrayterator.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/lib/financial.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/lib/format.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/lib/function_base.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/lib/index_tricks.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/lib/info.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/lib/nanfunctions.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/lib/npyio.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/lib/polynomial.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/lib/recfunctions.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/lib/scimath.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/lib/setup.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/lib/shape_base.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/lib/stride_tricks.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/lib/tests/test__datasource.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/lib/tests/test__iotools.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/lib/tests/test_arraypad.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/lib/tests/test_arraysetops.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/lib/tests/test_arrayterator.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/lib/tests/test_financial.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/lib/tests/test_format.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/lib/tests/test_function_base.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/lib/tests/test_index_tricks.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/lib/tests/test_io.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/lib/tests/test_nanfunctions.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/lib/tests/test_polynomial.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/lib/tests/test_recfunctions.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/lib/tests/test_regression.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/lib/tests/test_shape_base.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/lib/tests/test_stride_tricks.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/lib/tests/test_twodim_base.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/lib/tests/test_type_check.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/lib/tests/test_ufunclike.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/lib/tests/test_utils.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/lib/twodim_base.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/lib/type_check.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/lib/ufunclike.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/lib/user_array.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/lib/utils.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/linalg/__init__.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/linalg/_umath_linalg.so
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/linalg/info.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/linalg/lapack_lite.so
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/linalg/linalg.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/linalg/setup.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/linalg/tests/test_build.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/linalg/tests/test_deprecations.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/linalg/tests/test_linalg.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/linalg/tests/test_regression.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/ma/__init__.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/ma/bench.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/ma/core.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/ma/extras.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/ma/mrecords.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/ma/setup.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/ma/tests/test_core.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/ma/tests/test_extras.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/ma/tests/test_mrecords.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/ma/tests/test_old_ma.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/ma/tests/test_regression.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/ma/tests/test_subclassing.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/ma/testutils.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/ma/timer_comparison.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/ma/version.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/matlib.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/matrixlib/__init__.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/matrixlib/defmatrix.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/matrixlib/setup.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/matrixlib/tests/test_defmatrix.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/matrixlib/tests/test_multiarray.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/matrixlib/tests/test_numeric.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/matrixlib/tests/test_regression.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/numarray/__init__.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/numarray/_capi.so
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/numarray/alter_code1.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/numarray/alter_code2.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/numarray/compat.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/numarray/convolve.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/numarray/fft.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/numarray/functions.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/numarray/image.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/numarray/include/numpy/arraybase.h
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/numarray/include/numpy/cfunc.h
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/numarray/include/numpy/ieeespecial.h
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/numarray/include/numpy/libnumarray.h
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/numarray/include/numpy/numcomplex.h
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/numarray/include/numpy/nummacro.h
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/numarray/linear_algebra.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/numarray/ma.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/numarray/matrix.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/numarray/mlab.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/numarray/nd_image.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/numarray/numerictypes.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/numarray/random_array.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/numarray/session.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/numarray/setup.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/numarray/ufuncs.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/numarray/util.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/oldnumeric/__init__.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/oldnumeric/alter_code1.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/oldnumeric/alter_code2.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/oldnumeric/array_printer.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/oldnumeric/arrayfns.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/oldnumeric/compat.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/oldnumeric/fft.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/oldnumeric/fix_default_axis.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/oldnumeric/functions.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/oldnumeric/linear_algebra.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/oldnumeric/ma.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/oldnumeric/matrix.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/oldnumeric/misc.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/oldnumeric/mlab.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/oldnumeric/precision.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/oldnumeric/random_array.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/oldnumeric/rng.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/oldnumeric/rng_stats.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/oldnumeric/setup.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/oldnumeric/tests/test_oldnumeric.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/oldnumeric/tests/test_regression.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/oldnumeric/typeconv.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/oldnumeric/ufuncs.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/oldnumeric/user_array.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/polynomial/__init__.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/polynomial/chebyshev.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/polynomial/hermite.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/polynomial/hermite_e.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/polynomial/laguerre.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/polynomial/legendre.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/polynomial/polynomial.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/polynomial/polytemplate.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/polynomial/polyutils.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/polynomial/setup.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/polynomial/tests/test_chebyshev.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/polynomial/tests/test_classes.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/polynomial/tests/test_hermite.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/polynomial/tests/test_hermite_e.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/polynomial/tests/test_laguerre.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/polynomial/tests/test_legendre.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/polynomial/tests/test_polynomial.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/polynomial/tests/test_polyutils.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/polynomial/tests/test_printing.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/random/__init__.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/random/info.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/random/mtrand.so
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/random/randomkit.h
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/random/setup.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/random/tests/test_random.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/random/tests/test_regression.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/setup.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/testing/__init__.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/testing/decorators.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/testing/noseclasses.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/testing/nosetester.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/testing/numpytest.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/testing/print_coercion_tables.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/testing/setup.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/testing/tests/test_decorators.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/testing/tests/test_doctesting.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/testing/tests/test_utils.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/testing/utils.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/tests/test_ctypeslib.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/tests/test_matlib.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/version.py
/usr/share/doc/python-numpy/DEV_README.txt
/usr/share/doc/python-numpy/README.DebianMaints
/usr/share/doc/python-numpy/README.f2py
/usr/share/doc/python-numpy/THANKS.txt
/usr/share/doc/python-numpy/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/python-numpy/copyright
/usr/share/man/man1/dh_numpy.1.gz
/usr/share/man/man1/f2py.1.gz
/usr/share/man/man1/f2py2.7.1.gz
/usr/share/numpy/versions