Paketin iamerican-huge tiedostoluettelo jakelussa jessie arkkitehtuurilla all

/usr/lib/ispell/american-huge.aff
/usr/lib/ispell/american-huge.hash
/usr/share/doc/iamerican-huge
/usr/share/ispell/american-huge.mwl.gz
/usr/share/ispell/american.xlg+.mwl.gz
/usr/share/man/man5/american-huge.5.gz
/var/lib/dictionaries-common/ispell/iamerican-huge