all options
wheezy  ] [  jessie  ] [  stretch  ] [  buster  ] [  sid  ]
[ Source: texlive-extra  ]

Package: texlive-latex-extra (2012.20120611-2)

Links for texlive-latex-extra

Screenshot

Debian Resources:

Download Source Package texlive-extra:

Maintainers:

External Resources:

Similar packages:

Tex Live: Suplementære LaTeX-pakker

En stor samling af udvidelsespakker for LaTeX.

Denne pakke inkluderer de følgende CTAN-pakker:

 2up -
 ESIEEcv - Curriculum vitæ for fransk.
 HA-prosper - Rettelser og forbedringer for prosper.
 Tabbing - Indrykning med accentuerede bogstaver.
 a0poster - Understøttelse af design af plakater på stort papir.
 a4wide - »Wide« A4-layout.
 a5comb - Understøttelse for A5-papirstørrelser.
 abstract - Kontroller opsætningen for det abstrakte miljø.
 achemso - Understøttelse af American Chemical Society-journalindsendelser.
 acronym - Udvid akronymer mindst én gang.
 acroterm - Håndter og indekser akronymer og termer.
 addlines - Et brugervenlig omslag omkring \enlargethispage.
 adjmulticol - Justering af margener for uddata for flerkolonner og
 enkelte kolonner.
 adrconv - BibTeX-stile til implementering af en adressedatabase.
 advdate - Udskriv en dato relativ til »today« (i dag).
 akktex - En samling af pakker og klasser.
 akletter - Let forståelig understøttelse af bogstaver.
 alterqcm - Spørgeskemaer med flere svarmuligheder i to tabelkolonner.
 altfont - Alternativ skrifthåndtering i LaTeX.
 amsaddr - Tilpas placeringen af tilknytninger i amsart.
 animate -
 anonchap - Gør kapitler til typografi-lignende sektioner.
 answers - Formulering af spørgsmål (eller øvelser) og svar.
 anyfontsize - Vælg en skriftstørrelse i LaTeX.
 appendix - Ekstra kontrol over bilag.
 appendixnumberbeamer - Håndter rammenummerering i appendixer i beamer.
 arcs - Tegn buer over og under tekst.
 arrayjobx - datastruktur-rækker for (La)TeX.
 assignment - En klassefil til opsætning af hjemme- og laboratorieopgaver.
 attachfile - Vedhæft arbitrære filer til et PDF-dokument.
 authoraftertitle - Gør forfatter, etc., tilgængelig efter \maketitle.
 authorindex - Indekscitationer efter forfatternavn.
 autonum - Automatiske ligningsreferencer.
 background - Placering af baggrundsmateriale på sider i et dokument.
 bashful - Kald bash-kommandoer inden i LaTeX.
 bchart - Tegn simple søjlediagrammer i LaTeX.
 beamer2thesis - Præsentation af afgangsprojekter med beamer.
 beameraudience - Sammensæt beamer-billeder i henhold til publikum.
 beamerposter - Udvid beamer og a0poster til plakater for brugerdefinerede
        størrelser.
 beamersubframe - Ændr rækkefølge på billeder i PDF-filen.
 beamerthemejltree - Beamer-tema leveret som bidrag.
 beamerthemenirma - Et Beamer-tema til akademiske præsentationer.
 begriff - Opsæt Begriffschrift.
 beton - Brug Concrete-skrift.
 bez123 - Understøttelse af Bezierkurver.
 bhcexam - En LaTeX-dokumentklasse specielt designet til matematiklærere
 på gymnasieniveau i Kina.
 bezos - Pakker af Javier Bezos.
 bigfoot - Fodnoter til kritiske udgivelser.
 bigints - Skrivning af store heltal.
 bizcard - Opsæt forretningskort.
 blindtext - Fremstilling af »blind« tekst til testformål.
 blkarray - Udvidet matrix og tabelform.
 block - En »block letter«-stil til »letter«-klassen.
 blowup - Skaler alle sider i et dokument op eller ned.
 boites - Kasser som kan brydes på tværs af sider.
 bold-extra - Brug lille fed for store bogstaver og skrivemaskineskrifter.
 bookest - Udvidet bogklasse.
 booklet - Redskaber til udskrift af enkle hæfter.
 boolexpr - Evaluering af booleske udtryk og en »switch«-kommando.
 bophook - Tilbyder en »At-Begin-Page«/»ved-sidestart«-krog.
 boxedminipage - En pakke for fremstilling af indrammede minisider.
 boxhandler - Fleksibel undertekst og udskudt ramme/liste-udskrift.
 bracketkey - Fremstil identifikationsnøgler i kantede parenteser.
 braket - Dirac bra-ket- og sætnotationer.
 breakurl - Henvisninger som kan linjeombrydes, der ligner \url
  i hyperref når der kompileres via dvips/ps2pdf.
 bullcntr - Vis tæller for listepunkter som regulært mønster af fedt punkt.
 bussproofs - Bevistræer i stilen for den følgende analyse.
 calctab - Sprog for numeriske tabeller.
 calrsfs - Kalligrafiske bogstaver i kobbertryk i LaTeX.
 cals - Flere tabeller med en bred række af funktioner.
 calxxxx-yyyy - Udskriver en kalender for en årrække.
 cancel - Placer linjer via matematikformler.
 canoniclayout - Opret canonical sidelayout med memoir.
 capt-of - Store bogstaver på andet end kommatal.
 captcont - Bevar kommatal over flere kommatal.
 captdef - Erklær fritstående \caption-kommandoer.
 cases - Nummereret situationsmiljø.
 casyl - Opsæt Cree/Inuktitut i canadisk indfødt stavninger.
 catchfilebetweentags - Fang tekst afgrænset af docstrip-mærker.
 catechis - Makroer for opsætning af katekismer.
 catoptions - Bevare og genkalde standardkatalogkoder.
 cbcoptic - Coptic-skrifter og LaTeX-makroer for almen brug og for
      filologi.
 ccaption - Fortsættende overskrifter og billedtekster for typografiark.
 cclicenses - Opsæt Creative Commons-licencslogoer.
 cd - Opsæt cd-omslag.
 cd-cover - Opsæt cd-omslag.
 cdpbundl - Forretningsbreve i stilen Italian.
 cellspace - Sikr minimale mellemrum for tabelceller.
 censor - Funktioner for kontrol af begrænset tekst i et dokument.
 changebar - Opret ændringslinjer i LaTeX-dokumenter.
 changelayout - Ændr layouttet for individuelle sider og deres tekst.
 changepage - Margenjustering og detektering af lige/ulige sider.
 changes - Manual change markup.
 chappg - Sidernummering per kapitel.
 chapterfolder - Pakke for arbejde med komplicerede mappestrukturer.
 chet - LaTeX-klasse inspireret af harvmac.
 chextras - A companion package for the Swiss typesetter.
 chletter - Klasse for opsætning af bogstaver jævnfør schweiziske regler.
 chngcntr - Change the resetting of counters.
 chronology - Provides a horizontal timeline.
 circ - Makroer for opsætning af kredsløbsdiagrammer.
 clefval - Nøgle/værdi-understøttelse med en hash.
 cleveref - Intelligente krydsreferencer.
 clock - Grafiske og teksture for TeX og LaTeX.
 cmdtrack - Kontroller brugte kommandoer.
 cmsd - Grænseflader til CM Sans Serif Bold-skrifttyper.
 codedoc - LaTeX-kode og dokumentation i LaTeX-formatfil.
 codepage - Understøttelse for variant kodesider.
 collcell - Collect contents of a tabular cell as argument to a macro.
 collectbox -
 colordoc - Coloured syntax highlights in documentation.
 colorinfo - Indhent farvemodel og værdier for definerede farver.
 colortab - Shade cells of tables and halign.
 colorwav - Farver efter bølgelængde for synligt lys.
 colourchange - Farveændring.
 combelow - Opsæt »comma-below« bogstaver, som på rumænsk.
 combine - Sammensæt individuelle dokumenter i et enkelt dokument.
 comma - Formater et tal ved at indsætte kommaer.
 comment - Selektivt inkludering/ekskluder dele af tekst.
 concprog - Koncertprogrammer.
 constants - Automatisk nummerering af konstanter.
 contour - Udskriv en farvet kontour omkring tekst.
 cooking - Opsæt opskrifter.
 cool - Indholdsorienteret LaTeX.
 coollist - Manipuler COntent Oriented LaTeX-lister.
 coolstr - Strengmanipulering i LaTeX.
 coolthms - Reference items in a theorem environment.
 cooltooltips - Forbind et pop op-vindue og værktøjsfif med
     PDF-hyperhenvisninger.
 coordsys - Tegn kartesianske koordinatsystemer.
 copyrightbox - Tilbyd notitser for ophavsret for billeder i et dokument.
 coseoul - Kontekstsensitiv omridselementer.
 courseoutline - Forbered universitetskursusomrids.
 coursepaper - Forbered universitetskursusopgave.
 coverpage - Automatisk omslagsoprettelse for videnskabelige artikler
       (med BibTeX-data og bemærkning om ophavsret).
 cprotect - Tillad verbatim, etc., i makroargumenter.
 crbox - Boxes with crossed corners.
 crossreference - Krydsreferencer i dokumenter.
 csquotes - Indholdssensitiv citationsfaciliteter.
 csvsimple - Simpel CSV-filbehandling.
 csvtools - Læsning af data fra CSV-filer.
 cuisine - Opsæt opskrifter.
 currfile - Tilbyd filnavn og sti for inddatafiler.
 currvita - Opsæt et curriculum vitae.
 cutwin - Klip et vindue i et afsnit, opsæt materaile i det.
 cv - En pakke til oprettelse af et curriculum vitae.
 cweb-latex - En LaTeX-version af CWEB.
 dashbox - Draw dashed boxes.
 dashrule - Draw dashed rules.
 dashundergaps - Underline with dotted or dashed lines.
 datatool - Værktøjer til at indlæse og manipulere data.
 dateiliste - Extensions of the \listfiles concept.
 datenumber - Konverter en dato til et tal og omvendt.
 datetime - Ændr format for \today med kommandoer for aktuel tid.
 dblfloatfix - Fixes for twocolumn floats.
 decimal - LaTeX-pakke for det engelske hævede decimalpunkt.
 decorule - Decorative swelled rule using font character.
 delim -
 delimtxt - Læs og fortolk teksttabeller.
 diagbox - Tabelhoveder med diagonale linjer.
 diagnose - Et diagnoseværktøj for en TeX-installation.
 dichokey - Construct dichotomous identification keys.
 dinbrief - German letter DIN style.
 directory - En adressebog der bruger BibTeX.
 dirtytalk -
 dlfltxb - Makroer relateret til »Introduktion til LaTeX«.
 dnaseq - Formater DNA-basissekvenser.
 docmfp - Dokumenter kode der ikke er i LaTeX.
 docmute - Inputfiler der ignorerer LaTeX preamble, etc.
 documentation - Dokumentationsunderstøttelse for C-, Java- og
   assemblerkode.
 doi - Opret korrekte hyperhenvisninger for DOI-tal.
 dotarrow - Prikkede pile der kan udvides.
 dotseqn - Flush left equations with dotted leaders to the numbers.
 dox - Udvid doc-pakken.
 dpfloat - Support for double-page floats.
 dprogress - LaTeX-relevant loginformation for fejlsøgning.
 drac - Deklarer aktiv tegnerstatning, robust.
 draftcopy - Identificer kladdekopier.
 draftwatermark - Placer et gråt tekstmæssigt vandmærke på dokumentsider.
 dtk - Dokumentklasse for journalen for DANTE.
 dtxgallery - En lille samling af minimale DTX-eksempler.
 dvdcoll - En klasse for opsætning af DVD-arkiver.
 dynblocks - En simpel måde at oprette dynamiske blokke for Beamer.
 easy - En samling af nemme makroer.
 easy-todo - Huskenoter i et dokument.
 easyfig - Forenkling af brugen af gængse figurer.
 easylist - Lister med brug af et enkelt aktivt tegn.
 ean13isbn - Udskriv EAN13 for ISBN.
 ebezier - Enhedsuafhængigt billedmiljøforbedring.
 ecclesiastic - Opsætning af Ecclesiastic Latin.
 ecv - En smart Curriculum Vitae-klasse.
 ed - Editorial Notes for LaTeX documents.
 edmargin - Multiple series of endnotes for critical editions.
 eemeir - Juster kønnet for ord i dokumenter.
 egplot - Omslut Gnuplotkilder i LaTeX-dokumenter.
 ellipsis - Fix uneven spacing around ellipses in LaTeX text mode.
 elmath - Matematik i græske tekster.
 elpres - En simpel klasse for elektroniske præsentationer.
 emarks - Navngivne mærkeregistre med e-Tex.
 emptypage - Gør tomme sider reelt tomme.
 emulateapj - Lav uddata der ligner det for APJ.
 endfloat - Flyt flydende indhold til slutningen efterlad markører hvor
   de tilhører.
 endheads - Kør hoveder i formen »Noter til pp.xx-yy«
 endnotes - Placer fodnoter i slutningen.
 engpron - Hjælper med at skrive udtalen for engelske ord.
 engrec - Enumerate with lower- or uppercase Greek letters.
 enumitem - Kontroller layout for itemize, enumerate, description.
 enumitem-zref - Udvidede referencer til punkter for pakken enumitem.
 envbig - Udskrivning af adresser på kuverter.
 environ - En ny grænseflade for miljøer i LaTeX.
 envlab - Adresser på kuverter og postetiketter.
 epigraph - En pakke for opsætning af epigrafer.
 epiolmec - Opsætning af Epi-Olmec Language.
 eqell - Sympathetically spaced ellipsis after punctuation.
 eqlist - Beskrivelseslister med lige indrykning.
 eqname - Navnemræker for ligninger.
 eqparbox - Opret parbokse med lige stor bredde.
 errata - Fejlopmærkning for LaTeX-dokumenter.
 esdiff - Forenkl opsætning af derivativer.
 esint - Udvidet sæt af integraler for Computer Modern.
 esint-type1 - Skrifttype esint10 i Type 1-format
 etaremune - Miljø til baglæns optælling.
 etextools - e-TeX-værktøjer til LaTeX-brugere og pakke-forfattere.
 etoolbox - Værktøjskasse til LaTeX-programmører med brug af e-TeX.
 eukdate - Britisk datoformater, med ugedag.
 europecv - Uofficiel klasse til europæiske typer af curricula vitae.
 everyhook - Kroge for standardmæssige TeX-symbollister.
 everypage - Tilbyder kroge som kan køres på hver side af et dokument.
 exam - Pakke til opsætning af eksamensskripter.
 examdesign - LaTeX-klasse til opsætning af eksaminer.
 examplep - Ordrette fraser og fortegnelser i LaTeX.
 exceltex - Hent data fra Excelfiler ind i LaTeX.
 excludeonly - Prevent files being \include-ed.
 exercise - Opsætningsøvelesr, problemer, etc. og deres svar
 exp-testopt - Udvidelig \@testopt (og relaterede) makroer.
 expdlist - Udvidede miljøer til beskrivelser.
 export - Importér og eksportér værdier fra LaTeX-registre.
 extract - Udtræk dele af et dokument og skriv til et andet dokument.
 facsimile - Dokument-klasse til udarbejdelse af fax.
 fancynum - Opsætning af tal.
 fancypar - Dekoration af individuelle afsnit.
 fancytabs - Flotte sidekantindryk.
 fancytooltips - Inkluder en bred vifte af materiale i PDF-værktøjsfif.
 figsize - Grafik med automatisk tilpasset størrelse.
 filecontents - Udvidede miljøer til filecontents og filecontents*
 filehook - Kroge for inddatafiler.
 fileinfo - Forbedret visning af LaTeX-filinformation.
 filemod - Provide file modification times, and compare them.
 fink - The LaTeX2e File Name Keeper.
 finstrut - Adjust behaviour of the ends of footnotes.
 fixfoot - Multiple use of the same footnote text.
 fixme - Indsæt »retmig-noter« i udkastdokumenter.
 fjodor - Et udvalg af layoutstile.
 flabels - Etiketter for filer og mapper.
 flacards - Opret flashkort for udskrivning.
 flipbook - Opsæt flipbookanimationer, i dokumenthjørnerne.
 flagderiv - Derivationpakke i flagstil.
 flashcards - En klasse for opsætning af flashkort.
 flashmovie - Indlejr direkte flashfilm i PDF-filer.
 flippdf - Vandet vending af sider med pdfLaTeX.
 floatflt - Ombryd tekst omkring flydende indhold.
 floatrow - Ændr layout for flydende indhold.
 flowfram - Opret tekstrammer for plakater, brochurer eller magasiner.
 fmp - Inkluder Functional MetaPost i LaTeX.
 fmtcount - Vis værdien for en LaTeX-tæller i en række formater.
 fn2end - Konverter fodnoter til slutnoter.
 fnbreak - Advar om opdelte fodnoter.
 fncychap - Syv forhåndsdefinerede stile for kapiteloverskrifter.
 fncylab - Ændr formatet for \label-referencer.
 fnpara - Fodnoter i afsnit.
 foilhtml - Grænseflade mellem foiltex og LaTeX2HTML.
 fontaxes - Yderligere skriftakser for LaTeX.
 fonttable - Vis skrifttabeller fra et LaTeX-dokument.
 footmisc - Et udvalg af indstillingsmuligheder for fodnoter.
 footnoterange - Referencer til intervaller af fodnoter.
 footnpag - Per side-nummerering af fodnoter.
 forarray - Brug af arraystrukturer i LaTeX.
 forloop - Iteration i LaTeX.
 formlett - Breve til flere modtagere.
 formular - Create forms containing field for manual entry.
 fragments - Fragmenter af LaTeX-kode.
 frame - Framed boxes for Plain TeX.
 framed - Framed or shaded regions that can break across pages.
 frankenstein - En samling af LaTeX-pakker.
 friulan - Babel/Polyglossia support for Friulan(Furlan).
 ftcap - Tillader \caption i begyndelsen af et tabelmiljø.
 ftnxtra - Udvider anvendelsesområdet for kommandoen \footnote.
 fullblck - Venstreblokering for bogstavsklasse.
 fullwidth - Juster margener for tekstblokke.
 fundus-calligra - Understøttelse for skrifttypen calligra i LaTeX-
     dokumenter.
 fundus-cyr - Understøttelse for skrifttyperne Washington University
    Cyrillic.
 fundus-sueterlin - Sutterlin.
 fwlw - Hent første og sidste ord for en side.
 g-brief - Dokumentklasse for bogstav.
 gauss - En pakke for gaussianske operationer.
 gcard - Arranger tekst på et ark som kan foldes til et lykønskningskort.
 gcite - Citationer på en læsevenlig måde.
 genmpage - Generalisering af LaTeX's minisider.
 getfiledate - Find datoen for den sidste ændring af en fil.
 ghab - Opsæt ghab-bokse i LaTeX.
 ginpenc - Ændring af inputenc for tysk.
 gitinfo - Tilgå metadata fra det distribuerede versionskontrolsystem git.
 gloss - Opret ordbøger med brug af BibTeX.
 glossaries -
 gmdoc - Dokumentation for LaTeX-pakker.
 gmdoc-enhance - Nogle forbedringer til pakken gmdoc.
 gmeometric - Ændr sidestørrelse når det er sikkert.
 gmiflink - Forenkl brug af \hypertarget og \hyperlink.
 gmutils - Understøt makroer for andre pakker.
 gmverb - En variant af LaTeX \verb, verbatim og shortvrb.
 graphicx-psmin - Reducer størrelse for PostScript-filer ved ikke at
     gentage billeder.
 grfpaste - Inkluder fragmenter for en dvi-fil.
 grid - Gitteropsætning i LaTeX.
 gridset - Grid, a.k.a. in-register, setting.
 guitlogo - Makroer for opsætning af GuIT-logoet.
 hanging - Hanging paragraphs.
 hardwrap - Hard wrap text to a certain character length.
 harnon-cv -
 harpoon - Extra harpoons, using the graphics package.
 hc - Erstatning for LaTeX-klasser.
 he-she - Alternating pronouns to aid to gender-neutral writing.
 hhtensor - Print vectors, matrices, and tensors.
 histogr - Draw histograms with the LaTeX picture environment.
 hitec - Klasse for dokumentation.
 hletter - Flexible letter typesetting with flexible page headings.
 hpsdiss - A dissertation class.
 hrefhide - Suppress hyper links when printing.
 hvindex - Support for indexing.
 hypdvips - Hyperref extensions for use with dvips.
 hyper - Hypertext cross referencing.
 hypernat - Tillad at hyperref og natbib arbejder sammen.
 hyperref-docsrc -
 hyperxmp - Indlejr XMP-metadata inden i et LaTeX-dokument.
 hyphenat - Deaktiver/aktiver orddeling.
 idxlayout - Konfigurerbart indekslayout, responsiv for KOMA-Script og
 memoir.
 ifmslide - Præsentationsdias for skærm og udskrifter.
 ifmtarg - If-then-else kommando for behandling af potentielle tomme
  argumenter.
 ifnextok - Redskabsmakro: kig fremad uden at ignorere mellemrum.
 ifoddpage -
 ifplatform - Conditionals to test which platform is being used.
 ifthenx - Ekstra test for \ifthenelse.
 image-gallery - Opret et overblik over billeder fra et digitalkamera
   eller andre kilder.
 imakeidx - En pakke for flere indeks.
 import - Etablerer inddata relativ til en mappe.
 inlinedef - Inline expansions within definitions.
 inputtrc - Spor hvilken fil der indlæser hvilken fil.
 interactiveworkbook - latex-baseret interaktiv PDF på internettet.
 interfaces - Angiv parametre for andre pakker, nemt.
 inversepath - Beregn omvendte filstier.
 invoice - Opret fakturaer.
 iso - Generiske opsætningsmakroer der overholder ISO-standarden.
 iso10303 - Opsætning i STEP-standarderne.
 isodate - Tilpas uddataformatet for datoer jævnfør sproget.
 isonums - Vis tal i matematisk tilstand jævnfør ISO 31-0.
 isodoc - En LaTeX-klasse for forberedelse af breve og fakturaer.
 isorot - Rotation af dokumentelementer.
 isotope - En pakke for opsætning af isotoper.
 issuulinks - Lav eksterne henvisninger i stedet for interne.
 iwhdp - Halle Institute for Economic Research (IWH) Discussion Papers.
 jlabels - Make letter-sized pages of labels.
 jvlisting - En erstatning for LaTeX's verbatimpakke.
 kantlipsum - Opret sætninger i Kants stil.
 kerntest - Print tables and generate control files to adjust kernings.
 keycommand - Simpel oprettelse af kommandoer med nøgleværdi argumenter.
 keyreader - En robust grænseflade for xkeyval.
 keystroke - Grafisk repræsentation af taster på tastaturet.
 keyval2e - En letvægts og robust fortolker af nøgleværdier.
 kix - Opsæt KIX-koder.
 koma-moderncvclassic - Gør stilen og brugen af moderncv (klassisk
    stil) tilgængelig for koma-classes og dermed
    kompatibel med biblatex.
 koma-script-sfs - Bogstavsklasseindstilling for Koma-script for finsk.
 labbook - Opsæt laboratoriejournaler.
 labelcas - Kontroller eksistensen af etiketter og forgren jævnfør disse.
 labels - Udskriv ark med klæbrige etiketter.
 lastpage - Reference last page for Page N of M type footers.
 latex-tds - En struktureret kopi af LaTeX-distributionen.
 layouts - Vis diverse elementer for et dokuments layout.
 lazylist - Lister i TeX's »mund«.
 lcd - Alfanumeriske LCD-lignende skærme.
 lcg - Opret vilkårlige heltal.
 leading - Define leading with a length.
 leaflet - Opret små pampletter.
 leftidx - Left and right subscripts and superscripts in math mode.
 lettre - Letters and faxes in French.
 lettrine - Typeset dropped capitals.
 lewis - Tegn Lewisstrukturer.
 lhelp - Diverse hjælpeprogrampakker.
 libgreek - Brug Libertine eller Biolinum Greek-glyffer i matematik.
 limap - Typeset maps and blocks according to the Information Mapping
 method.
 linegoal - A "dimen" that returns the space left on the line.
 lipsum - Easy access to the Lorem Ipsum dummy text.
 listing - Produce formatted program listings.
 listofsymbols - Opret og manipuler symbollister.
 listliketab - Opsæt lister som tabeller.
 lkproof - LK Proof-figurmakroer.
 lmake - Behandl lister til at udføre gentagende handlinger.
 locality - Diverse makroer for at holde sagerne lokalt.
 localloc - Macros for localizing TeX register allocations.
 logbox - e-TeX showbox facilities for exploration purposes.
 logical-markup-utils - Packages for language-dependent inline quotes and
 dashes.
 logpap - Generate logarithmic graph paper with LaTeX.
 longnamefilelist - Tidy \listfiles with long file names.
 lsc - Typesetting Live Sequence Charts.
 lstaddons - Add-on packagvess for visninger: autogobble og linjebaggrund.
 ltabptch - Rettelse for longtable.
 ltxdockit - Dokumentationsunderstøttelse.
 ltxindex - En LaTeX-pakke til at opsætte indekser med GNU's Texindex.
 ltxkeys - En robust nøglefortolker for LaTeX.
 ltxnew - A simple means of creating commands.
 ltxtools - En samling af LaTeX API-makroer.
 magaz - Magasinlayout.
 mailing - Macros for mail merging.
 mailmerge - Repeating text field substitution.
 makebarcode - Print various kinds 2/5 and Code 39 bar codes.
 makebox - Definerer en \makebox*-kommando.
 makecell - Tabular column heads and multilined cells.
 makecirc - Et MetaPost-bibliotek for tegning af elektriske
  kredsløbsdiagrammer.
 makecmds - Den nye kommando \makecommand (re)definerer altid en kommando.
 makedtx - Perlskript til at hjælpe med at oprette dtx- og ins-filer.
 makeglos - Inkluder en ordliste i et dokument.
 manfnt - LaTeX-understøttelse for TeX book-symbolerne.
 manuscript - Emuler udseendet for et dokument skrevet på en skrivemaskine.
 marginfix - Patch \marginpar to avoid overfull margins.
 marginnote - Noter i margenen, selv hvor \marginpar fejler.
 mathalfa - Generel pakke for indlæsning af matematiske alfabeter i LaTeX.
 mathastext - Use the text font in simple mathematics.
 mathexam - Package for typesetting exams.
 maybemath - Make math bold or italic according to context.
 mbenotes - Noter i tabeller eller billeder.
 mcaption - Put captions in the margin.
 mceinleger - Creating covers for music cassettes.
 mcite - Flere punkter i et enkelt citat.
 mciteplus - Enhanced multiple citations.
 mdframed - Framed environments that can split at page boundaries.
 media9 - Multimedia inclusion package with Adobe Reader-9/X compatibility.
 meetingmins - Format written minutes of meetings.
 memexsupp - Experimental memoir support.
 menu - Typesetting menus.
 menukeys - Format menu sequences, paths and keystrokes from lists.
 method - Opsæt metode og variable deklarationer.
 metre - Support for the work of classicists
 mftinc - Udskriv i pænt format Metafont-kilde.
 midpage - Miljø for lodret centrering.
 minibox - En simpel bokstype for LaTeX.
 minipage-marginpar - Minisider med noter i margenen.
 minitoc - Lav en indholdsfortegnelse for hvert kapitel, del eller afsnit.
 minted - Fremhævet kildekode for LaTeX.
 minutes - Opsæt minutterne for møder.
 misc209 -
 mla-paper - Korrekt MLA-formatering.
 mlist - Logisk opmærkning af lister.
 mmap - Inkluder CMap-ressourcer i PDF-filer fra PDFTeX.
 moderncv - En moderne curriculum vitæ-klasse.
 moderntimeline - Tidslinjer for brug med moderncv.
 modref - Tilpasning af krydsreferencer i LaTeX.
 modroman - Skriv tal for romerske talord med små bogstaver.
 monofill - Justering af klartekst.
 moreenum - Flere indstillinger for nummerering.
 morefloats - Øg antallet af samtidige LaTeX floats.
 morehype - Hypertext-værktøjer for brug med LaTeX.
 moresize - Tillader skriftstørrelser op til 35.83 pt.
 moreverb - Udvidet verbatim.
 morewrites - Altid plads for en ny skrivestrøm.
 movie15 - Inkluderingspakke for multimedier.
 mparhack - En omgåelse af en LaTeX-fejl i marginpars.
 msc - Tegn MSC-diagrammer.
 msg - En pakke for LaTeX-oversættelse.
 mslapa - Michael Landy's APA-citationsstil.
 mtgreek - Brug kursiv og opretstående græske bogstaver med mathtime.
 multenum - Multi-column enumerated lists.
 multibbl - Multiple bibliographies.
 multicap - Format captions inside multicols
 multienv -
 multirow - Create tabular cells spanning multiple rows.
 mversion - Hold styr på dokumentversioner.
 mwe - Pakker og billedfiler for MWE'er.
 mycv - En listedrevet CV-klasse, der tillader TikZ-dekorationer.
 mylatexformat - Byg et format baseret på indledningen af en LaTeX-fil.
 nag - Detektering og advarsel om forældede LaTeX-kommandoer.
 nameauth - Mekanisme for autoritet for konsistens i tekst og indeks.
 namespc - Rudimentære c++-lignende navnerum i LaTeX.
 ncclatex - En udvidet klasse for almene formål.
 ncctools - En samling af generelle pakker for LaTeX.
 needspace - Indsæt sideskift hvis der ikke er nok plads.
 newcommand - Opret nye LaTeX-kommandodefinitioner.
 newfile - Håndtering på brugerniveau af LaTeX-inddata og -uddata.
 newlfm - Write letters, facsimiles, and memos.
 newspaper - Opsæt nyhedsartikler der ligner aviser.
 newunicodechar - Definitioner af betydningen af Unicodetegn.
 newvbtm - Definer dit eget der ligner verbatim.
 newverbs - Define new versions of \verb, including short verb versions.
 nextpage - Generalisations of the page advance commands.
 nfssext-cfr - Udvidelser til LaTeX NFSS'en.
 nicefilelist -
 niceframe - Understøttelse af flotte billedrammer.
 nicetext - Minimal opmærkning for simpel tekst (Wikipediastil) og
 dokumentation.
 nlctdoc -
 noitcrul - Forbedrede understregninger i matematik.
 nolbreaks - Ingen linjeskift i tekst.
 nomencl - Produce lists of symbols as in nomenclature.
 nomentbl - Nomenclature typeset in a longtable
 nonfloat - Non-floating table and figure captions.
 nonumonpart - Prevent page numbers on part pages.
 nopageno - Ingen sidetal i LaTeX-dokumenter.
 notes - Marker afsnit i et dokument.
 notoccite - Prevent trouble from citations in table of contents, etc.
 nowidow - Undgå vinduer.
 ntheorem - Enhanced theorem environment.
 numname - Konverter et tal til dets engelske udtryk.
 numprint - Print numbers with separators and exponent if necessary.
 ocgtools - Manipuler OCG-lag i PDF-præsentationer.
 ocr-latex - LaTeX-understøttelse ocr-skrifttyper.
 octavo - Opsæt bøger med klassisk design og layout.
 oldstyle - Tal i gammel stil i OT1-kodning.
 onlyamsmath - Inhibit use of non-amsmath mathematics markup when using
 amsmath.
 opcit - Footnote-style bibliographical references.
 optional - Faciliterer valgfri udskrivning af dele af et dokument.
 outline - List environment for making outlines.
 outliner - Ændr nemt afsnitsniveauer.
 outlines - Produce "outline" lists.
 overpic - Kombiner LaTeX-kommandoer over inkluderet grafik.
 pagecolor - Interrogate page colour.
 pagecont - Sidenummerering som fortsætter mellem dokumenter.
 pagenote - Noter i slutningen af dokumentet.
 pagerange - Fleksibel opsætning af sideintervaller der kan tilpasses.
 pageslts - Varianter af etiketter for sidste side.
 paper - Versions of article class, tuned for scholarly publications.
 papercdcase - Origami-style folding paper CD case.
 papermas - Beregn massen for en udskrevet version af et dokument.
 papertex - Klasse for aviser etc.
 paracol - Flere kolonner med tekst »parallelt«.
 paralist - Enumerate and itemize within paragraphs.
 paresse - Definerer simple makroer for græske bogstaver.
 parnotes - Noter efter hvert afsnit (eller andet sted).
 parselines - Anvend en makro på hver linje i et miljø.
 patch - Patch loaded packages, etc..
 patchcmd - Ændr definitionen for en eksisterende kommando.
 pauldoc - Tysk LaTeX-pakkedokumentation.
 pawpict - Brug af grafik fra PAW.
 pax - Udtræk og genindsæt PDF-annotationer med pdfTeX.
 pbox - En variabel bredde \parbox-kommando.
 pbsheet - Problemarkklasse.
 pdf14 - Gendan PDF 1.4 til et TeX live 2010-format.
 pdfcomment - En brugervenlig grænseflade for pdf-annotationer.
 pdfcprot - Activating and setting of character protruding using pdflatex.
 pdfmarginpar - Generate marginpar-equivalent PDF annotations.
 pdfscreen - Support screen-based document design.
 pdfslide - Præsentationsdias med brug af pdftex.
 pdfsync - Tilbyd henvisninger mellem kilde og PDF.
 pdfwin -
 pdfx - PDF/X-1a- og PDF/A-1b-understøttelse for pdfTeX.
 pecha - Udskriv tibetansk tekst i den klassiske pecha.
 perltex - Definer LaTeX-makroer i form af Perlkode.
 permute - Understøttelse for symmetriske grupper.
 petiteannonce - En klasse for små annoncer.
 philex - Krydsreferencer for navngivne og nummererede miljøer.
 photo - A float environment for photographs.
 piff - Makroværktøjer af Mike Piff.
 pittetd - Electronic Theses and Dissertations at Pitt.
 placeins - Control float placement.
 plates - Arranger for »pladesektioner« i dokumenter.
 plantslabels - Skriv etiketter for planter.
 plweb - Kompetent programmering for Prolog med LaTeX.
 polyglot -
 polynom - Makroer for manipulering af polynomier.
 polynomial - Opsæt (univariate) polynomier.
 polytable - Tabulær-lignende miljøer med navngivne kolonner.
 postcards - Faciliterer masseudsendelse af postkort (junkmail).
 poster-mac - Lav plakater og bannere med TeX.
 ppr-prv - Prosper preview.
 preprint - En samling af pakker »som de er«.
 prettyref - Gør etiketreferencer »selvidentificerende«.
 printlen - Udskriv længder med brug af angivne enheder.
 probsoln - Opret problemark og deres løsningsark.
 program - Opsæt programmer og algoritmer.
 progress - Opretter et overblik over et dokuments tilstand.
 properties - Indlæs egenskaber fra en fil.
 protex - Literate programming package.
 protocol - En klasse for mødeminutter.
 psfragx - En psfrag-udvidelse.
 pst-pdf - Lav PDF-versioner af grafik ved behandling mellem kørsler.
 pstool - Understøttelse af psfrag indeni pdfLaTeX.
 pxgreeks - Shape selection for PX fonts Greek letters.
 qcm - A LaTeX2e class for making multiple choice questionnaires.
 quoting - Consolidated environment for displayed text.
 qstest - Bundle for unit tests and pattern matching.
 qsymbols - Forkortelser for matematiske symboler.
 quotchap - Dekorative kapiteloverskrifter.
 quotmark - Konsistente citationstegn.
 randtext - Gør rækkefølgen for tegn i strenge vilkårlig.
 rccol - Decimal-centered optionally rounded numbers in tabular.
 rcs-multi - Typeset RCS version control in multiple-file documents.
 rcsinfo - Understøttelse af revisionskontrolsystemet.
 realboxes - Varianter af gængse bokskommandoer som læser deres indhold
  som reel boks og ikke som et makroargument.
 recipe - En LaTeX-klasse til at opsætte opskrifter.
 recipecard - Opsæt opskrifter i bokse med notekortstørrelse.
 rectopma - Recycle top matter.
 refcheck - Kontroller referencer (i figurer, tabeller, ligninger etc).
 refman - Formater tekniske referencemanualer.
 refstyle - Avanceret formatering af krydsreferencer.
 regcount - Display the allocation status of the TeX registers.
 register - Typeset programmable elements in digital hardware (registers).
 regstats - Information om registerbrug.
 relenc - En »relaxed« skriftkodning.
 relsize - Sæt skriftstørrelsen relativt til den aktuelle skriftstørrelse.
 repeatindex - Gentag punkter i et indeks efter et side- eller
   kolonneskift.
 rjlparshap -
 rlepsf - Genskriv etiketter i EPS-grafik.
 rmpage - En pakke til at hjælpe med at ændre parametre for sidelayout i
 LaTeX.
 robustcommand - Erklær robust kommando med \newcommand-kontroller.
 robustindex - Opret indeks med pagerefs.
 romanbar - Skriv romerske tal med »bjælker«.
 romanneg - Romerske sidenumre negative.
 romannum - Opret romerske tal i stedet for arabiske tal.
 romansh - Understøttelse af babel/polyglossia for sproget romansh.
 rotfloat - Roter kommatal.
 rotpages - Typeset sets of pages upside-down and backwards.
 rtkinenc - Inddatakodning med tilbagefaldsprocedurer.
 rvwrite - Øg antallet af tilgængelige uddatastrømme i LaTeX.
 sauerj - Et redskabssæt af Jonathan Sauer.
 savefnmark - Gem navn for mærket for fodnoten til genbrug.
 savesym - Redefiner symboler hvor navnene er i konflikt.
 savetrees - Pak så meget som muligt på hver side af et LaTeX-dokument.
 scale - Skaler dokument med sqrt(2) eller magstep(2).
 scalebar - Opret skaleringsbjælker for kort, diagrammer eller billeder.
 sdrt - Makroer for Segmented Discourse Representation Theory.
 secdot - Afsnitstal med efterfølgende punktummer.
 sectionbox - Opret flotte boks-((under)under)afsnit.
 sectsty - Kontroller afsnitsoverskrifter.
 selectp - Vælg sider som uddata.
 semantic - Help for writing programming language semantics.
 semioneside - Put only special contents on left-hand pages in two sided
 layout.
 sepfootnotes - Define the texts of footnotes defined before their marks.
 seqsplit - Opdel lange tegnsekvenser på en neutral måde.
 serbian-apostrophe - Kommander for serbiske ord med apostroffer.
 serbian-date-lat - Opdateret datoopsæting for serbisk.
 serbian-def-cyr -
 serbian-lig - Control ligatures in Serbian.
 serbianc - Babelmodul til understøttelse af serbisk kyrillisk.
 sf298 - Standard form 298.
 sffms - Typesetting science fiction/fantasy manuscripts.
 sfmath - Sans-serif mathematics.
 shadow - Skyggebokse.
 shadowtext - Skyggetekst.
 shadethm - Theorem environments that are shaded
 shapepar - En makro til at opsætte afsnit i specifikt layout.
 shipunov - En samling af LaTeX-pakker og klasser.
 shorttoc - Indholdsfortegnelser med forskellige dybder.
 show2e - Varianter af \show for LaTeX2e.
 showexpl - Opsætning af LaTeX-kildekode.
 showlabels - Vis etiketkommandoer i margenen.
 sidecap - Opsæt billedtekster sidelæns.
 sidenotes -
 silence - Selektiv filtrering af fejlbeskeder og advarsler.
 simplecv - En simpel klasse for skrivning af curriculum vitæ.
 simplewick - Simple Wick-sammentrækninger.
 sitem - Gem det valgfrie argument for \item.
 skb - Værktøjer for et arkiv med dokumenter der lever i lang tid.
 skeycommand - Opret kommandoer med brug af parametre og
   nøgleværdier parallelt.
 skeyval - Udvidelser til xkeyval.
 slantsc - Access different-shaped small-caps fonts.
 smalltableof - Opret listoffigurer etc. i et enkelt kapitel.
 smartref - Udvid LaTeX's \ref-funktionalitet.
 snapshot - Vis de eksterne afhængigheder for et LaTeX-dokument.
 soul - Orddeling for bogstavsmellemrum, understregninger med mere.
 spanglish - Forenklet spansk understøttelse for Babel.
 sparklines - Tegn gnistlinjer: intens, simpel, ordlignende grafik.
 sphack - Ret LaTeX-kernemellemrumsmakroer.
 spreadtab - Regnearksfunktioner for LaTeX-tabulære miljøer.
 spverbatim - Tillad linjeskift i \verb- og verbatim-resultater.
 splitindex - Ubegrænset antal indeks.
 spot - Spotlysfremhævelse for Beamer.
 spotcolor - Spot farver for pdfLaTeX.
 srbook-mem -
 srcltx - Hop mellem DVI- og TeX-filer.
 sseq - Spektralsekvensdiagrammer.
 stack - Værktøjer til at definere og bruge stakke.
 standalone - Kompiler TeX-billeder uafhængigt eller som en del af et
 dokument.
 statistik - Gem statistik for et dokument.
 stdclsdv - Tilbyd afsnitsinformation for pakkeskribenter.
 stdpage - Standardsider med n-linjer og højest m-tegn hver.
 stex - En infrastruktur for semantik præindlæsning af LaTeX-dokumenter.
 storebox - Lagring af information for genbrug.
 storecmd - Gem navnet for en definteret kommando i en container.
 stringstrings - Strengmanipulering for kosmetik- og
   programmeringsprogrammer.
 sttools - Diverse makroer.
 stubs - Opret afrevne stumper i bunden af en side.
 subdepth - Foren matematikunderskripts højde.
 subeqn - Pakke for nummerering af underligninger.
 subeqnarray - Ligningsinterval med undernummerering.
 subfigmat - Automatiserer layout når pakken subfigure anvendes.
 subfigure - Forældet: Figurer opdelt i underfigurer.
 subfiles -
 subfloat - Undernummerering for figurer og tabeller.
 substitutefont - Nem skrifttypeerstatning.
 substr - Håndtere understrenge i strenge.
 supertabular - En flersidet tabelpakke.
 svgcolor - Definer SVG-navngivne farver.
 svn - Opsæt nøgleord for Subversion.
 svn-multi - Nøgleord for Subversion i flerfils LaTeX-dokumenter.
 svn-prov - Subversionvarianter af \Provides...-makroer.
 svninfo - Opsæt nøgleord for Subversion.
 syntax - Oprettelse af syntaksdiagrammer.
 syntrace - Etiketter for sporing i et syntakstræ.
 synttree - Opsæt syntaktiske træer.
 tabfigures - Vedligehold lodret justering af figurer.
 tableaux - Construct tables of signs and variations.
 tablefootnote - Tillad fodnoter i tabeller.
 tablists - Tabellister over korte punkter.
 tabls - Better vertical spacing in tables and arrays.
 tabto-ltx - »Tab« til en opmålt placering på linjen.
 tabu - Fleksible LaTeX-listetabeller.
 tabularborder - Korrekte indeksposter for kemiske sammensætninger.
 tabularcalc - Beregn formler i et listetabelmiljø.
 tabularew - En variation af listetabelmiljøet.
 tabulary - Listetabel med variabel bredde på balancerede kolonner.
 tagging - Dokumentkonfiguration med mærker.
 talk - En LaTeX-klasse for præsentationer.
 tcldoc - Doc/docstrip for tcl.
 tcolorbox - Coloured boxes, for LaTeX examples and theorems, etc.
 tdclock - A ticking digital clock package for PDF output.
 technics - A package to format technical documents.
 ted - A (primitive) token list editor.
 termcal - Print a class calendar.
 termlist - Label any kind of term with a continuous counter.
 tex-label - Placer en klassifikation på hver side i et dokument.
 texlogos - LaTeX-logoer som er klar til brug.
 texmate - Gennemskuelig skatnotation i LaTeX.
 texments - Bruger Pygments-fremhæver i LaTeX.
 texpower - Opret dynamiske præsentationer på nettet med LaTeX.
 texshade - Package for setting nucleotide and peptide alignments.
 textfit - Tilpas tekst til en ønsket størrelse.
 textgreek - Upright greek letters in text.
 textmerg - Sammenflet tekst i TeX og LaTeX.
 textpos - Placér bokse vilkårlige steder på LaTeX-siden.
 theoremref - Referencer med automatiske teorem-navne.
 threeparttable - Tables with captions and notes all the same width.
 threeparttablex - Notes in longtables.
 thinsp - A stretchable \thinspace for LaTeX.
 thmtools - Udvidelser til teorem-miljøer.
 thumb - Thumb marks in documents.
 thumbs - Create thumb indexes.
 thumby - Create thumb indexes for printed books.
 ticket - Fremstil etiketter, visitkort, pins med LaTeX.
 timesht -
 titlefoot - Add special material to footer of title page.
 titlepic - Tilføj billede til titelside for et dokument.
 titleref - A "\titleref" command to cross-reference section titles.
 titlesec - Select alternative section titles.
 titling - Control over the typesetting of the \maketitle command.
 tocbibind - Add bibliography/index/contents to Table of Contents.
 tocloft - Control table of contents, figures, etc.
 tocvsec2 - Section numbering and table of contents control.
 todo - Make a to-do list for a document.
 todonotes - Marking things to do in a LaTeX document.
 tokenizer - A tokenizer.
 toolbox - Macros for writing indices, glossaries.
 topfloat - Move floats to the top of the page.
 totcount - Find den sidste værdi for en optæller.
 totpages - Tæl sider i et dokument, og rapporter sidste sidenummer.
 tram - Typeset tram boxes in LaTeX.
 trfsigns - Typeset transform signs.
 trimspaces - Trim spaces around an argument or within a macro.
 trsym - Symboler for transformationer.
 trivfloat - Quick float definitions in LaTeX.
 truncate - Truncate text to a specified width.
 tucv - Support for typesetting a CV or resumee.
 turnthepage -- Provide "turn page" instructions.
 twoinone - Udskriv to sider på en enkel side.
 twoup - Udskriv to virtuelle sider på hver fysisk side.
 txgreeks - Shape selection for TX fonts Greek letters.
 type1cm - Arbitrary size font selection in LaTeX.
 typogrid - Print a typographic grid.
 ucs - Udvidet UTF-8-inddatakodning for LaTeX.
 uebungsblatt - En LaTeX-klasse til at skrive øvelsesark med.
 umoline - Tekst med understregning der tillader linjeombrydning.
 underlin - Underlined running heads.
 undolabl - Overskriv eksisterende etiketter.
 units - Opsæt enheder.
 upmethodology - Writing specification such as for UP-based methodologies.
 upquote - Vis »realistiske« anførelsestegn i verbatim.
 uri -
 ushort - Kortere (og længere) understregninger og underbjælker.
 varindex - Luksusbrugerflade for kommandoen \index.
 varsfromjobname - Udtræk variabler fra navnet på en LaTeX-fil.
 varwidth - A variable-width minipage.
 verbasef - VERBatim Automatic Splitting af External Files.
 verbatimbox - Deponer verbatimtekst i en boks.
 verbatimcopy - Lav kopier af tekstdokumenter inden fra LaTeX.
 verbdef - Definer kommander som udvides til verbatimtekst.
 verbments - Syntaksfremhævelse af kildekode i LaTeX-dokumenter.
 version - Betinget inkludering af tekst.
 versions - Valgfrit udelade tekststykker.
 vertbars - Markér lodrette regler i tekstmargin.
 vhistory - Understøttelse for oprettelse af en ændringslog.
 vmargin - Angiv diverse sidedimensioner.
 volumes - Typeset only parts of a document, with complete indexes etc.
 vpe - Source specials for PDF output.
 vruler - Numbering text.
 vwcol - Flere tekstkolonner med variabel bredde.
 wallpaper - Nem tilføjelse af baggrunde (baggrundsbilleder) til LaTeX
 dokumenter, inklusive flisemønstre.
 warning - Globale advarsler i slutningen af logfilen.
 warpcol - Relativ justering af rækker i numeriske kolonner i tabuleringer.
 was - En samling af små pakker af Walter Schmidt.
 widetable - Et miljø for opsætning af tabeller med angivet bredde
 williams - Forskellige makroer af Peter Williams.
 wordlike - Simulering af udseende for et tekstbehandling.
 wrapfig - Fremstiller figurer som indgå i ombrudt tekst.
 xargs - Definer kommander med mange valgfrie argumenter.
 xbmc -
 xcomment - Tillader valgte miljøer at være inkluderet/ekskluderet.
 xhfill - Udvider \hrulefill.
 xtab - Ombryd tabeller over flere sider.
 xdoc - Udvider LaTeX-dokumentsystemet.
 xfor - En reimplementering af LaTeX for-loop-makroen.
 xifthen - Udvidede betingede kommandoer.
 xmpincl - Inkluder eXtensible Metadata Platform-data i PDFLaTeX.
 xnewcommand - Definer kommandoerne \global og \protected med \newcommand.
 xoptarg - Makroer der kan udvides og som kan have et ekstra argument.
 xpatch - Extending etoolbox patching commands.
 xpunctuate -
 xstring - Strengmanipulation for (La)TeX.
 xwatermark - Grafik- og tekstvandmærker på valgte sider.
 xytree - Træmakroer med brug af XY-Pic.
 yafoot - En samling af diverse fodnotepakker.
 yagusylo - En symbol-indlæser.
 ydoc - Makroer for dokumentation af LaTeX-klasser og -pakker.
 yplan - Kalendertype til daglig planlægning.
 zed-csp - Typesetting Z and CSP format specifications.
 ziffer - Konvertering af punktuering i matematik-tilstand.
 zwgetfdate - Hent pakke eller fildato.
 zwpagelayout -
 xmlplay - Opsæt Shakespeares skuespil som opmærket af Bosak.

Tags: Made Of: Font, TeX, LaTeX and DVI, Role: Application Data, Purpose: use::typesetting, works-with-format::pdf, Supports Format: TeX and LaTeX, Works with: works-with::font, works-with::text

Other Packages Related to texlive-latex-extra

 • depends
 • recommends
 • suggests
 • enhances

Download texlive-latex-extra

Download for all available architectures
Architecture Package Size Installed Size Files
all 6,247.1 kB31,690.0 kB [list of files]