all options
buster  ] [  bullseye  ] [  sid  ]
[ Source: php-elisp  ]

Package: elpa-php-mode (1.21.0-1)

Links for elpa-php-mode

Screenshot

Debian Resources:

Download Source Package php-elisp:

Maintainers:

External Resources:

Similar packages:

PHP Mode for GNU Emacs

Dette projekt opdaterer PHP Mode for GNU Emacs med funktioner, der gør programmet mere venligt for brug med PHP 5.4 og senere. Web Mode bør bruges før PHP Mode når man skal arbejde med PHP-skripter, der indeholder HTML og anden opmærkning. Understøtter:

 * Fremhævelse af nøgleord, for alle officielle PHP magic og
   forhåndsdefinerede konstanter, for PHPDoc-mærker og annotationer og
   for tilpassede brugerdefinerede lister med ofte brugte konstanter.
 * Imenu-visninger for egenskaber, grænseflader, navnerum og anonyme
   funktioner.
 * Syntaksfremhævelse, inklusive skriftopbygning af navnerum.
 * Chained Method Calls som sammenligner metodekald over flere linjer
   ankeret omkring operatøren »->«.
 * Forskønnet formatering af tabeller og indlejrede funktionskald.
 * Flymake - løbende syntakskontrol.
 * Søgning i PHP-dokumentation via »key at point« (under markør).
 * Kørsel af regioner af PHP.  Uddata fremgår af *PHP*-bufferen.
 * Flere kodningsstile. Udover standardstilen, understøtter denne tilstand
   Drupal, WordPress, Symfony2 og PEAR/PSR-2.
 * Amaka. PHP Mode aktiverer når byggeskripter redigeres.
 * Det meste af PSR-5: PHPDoc (Draft).

Tags: Software Development: PHP Development, Implemented in: Lisp, Role: Plugin, Application Suite: suite::emacs, works-with::software:source

Other Packages Related to elpa-php-mode

  • depends
  • recommends
  • suggests
  • enhances

Download elpa-php-mode

Download for all available architectures
Architecture Package Size Installed Size Files
all 68.6 kB343.0 kB [list of files]