all options
wheezy  ] [  jessie  ] [  stretch  ] [  buster  ] [  sid  ]
[ Source: ascii2binary  ]

Package: ascii2binary (2.14-1)

Links for ascii2binary

Screenshot

Debian Resources:

Download Source Package ascii2binary:

Maintainer:

External Resources:

Similar packages:

Konvertuje mezi ASCII, šestnáctkovou a binární reprezentací

Tento balíček obsahuje:

 * ascii2binary čte vstup obsahující ascii nebo šestnáctkovou reprezentaci
  čísel oddělených pomocí mezer a vytváří ekvivalentní binární výstup.
  Typ a přesnost binárního výstupu je možno nastavit pomocí parametrů
  příkazu.
 * binary2ascii čte vstup skládající se z binární čísel a konvertuje je
  do ascii nebo šestnáctkové reprezntace.
  Značky příkazové řádky určují typ a velikost binárních čísel a umožňují
  vám kontrolu nad formátem výstupu.
  Čísla je možno zapisovat v binární, osmičkové, desítkové a šestnáctkové
  podobě.
  Čísla se znaménkem je možno zapisovat pouze binárně nebo desítkově.
  Čísla s pohyblivou desetinnou čárkou pak můžete zapisovat pouze
  desítkově nebo pomocí standardního či vědeckého zápisu. (Pokud si chcete
  prohlédnout binární zápis čísel s pohyblivou desetinnou čárkou, pak si
  rozdělte vstup do sekvence znaků bez znaménka.)

Oba programy se hodí pro generování testovacích dat, pro prohlížení binárních souborů a v kombinaci s programy, které generují textový výstup dalšímu programu, který vyžaduje binární vstup a naopak. Také se mohou hodit při změně formátu čísel.

Tags: Role: Program, Scope: Utility, Purpose: Data Conversion, Works with: Files

Other Packages Related to ascii2binary

 • depends
 • recommends
 • suggests
 • enhances

Download ascii2binary

Download for all available architectures
Architecture Package Size Installed Size Files
s390x 20.4 kB83.0 kB [list of files]