all options
wheezy  ] [  jessie  ] [  stretch  ] [  buster  ] [  sid  ]
[ Source: fityk  ]

Package: fityk (0.9.8-3 and others)

Links for fityk

Screenshot

Debian Resources:

Download Source Package fityk:

Maintainer:

External Resources:

Similar packages:

Obecná nelineární úprava křivek a analýza dat

Fityk je pružný a přenosný program pro nelineární úpravu analytických funkcí (zejména těch s vrcholy) na data (obvykle experimentální data). Jinými slovy, pro nelineární separaci vrcholů a analýzu.

Program byl vytvořen pro analýzu difrakčních modelů, ale můžete ho také použít pro další úkoly, díky tomu, že jsou koncepty a operace specifické pro krystalografii oddělené od zbytku programu.

Fityk nabízí různé nelineární metody úprav, vyjmutí pozadí, kalibraci dat, snadné umístění vrcholů a změnu jejich parametrů, automatizaci běžných úkolů pomocí skriptů a mnohem víc. Hlavním přínosem programu je jeho pružnost - parametry vrcholů je možno libovolně poutat s jinými, např. šířka vrcholu je nezávislou proměnnou, může být stejná jako šířka jiného vrcholu nebo může být zadána komplikovaně - pro všechny vrcholy najednou - vzorcem.

Tags: Field: Chemistry, Physics, Implemented in: C++, User Interface: interface::x11, role::program, Science: Calculation, science::modelling, science::plotting, Scope: Utility, Interface Toolkit: uitoolkit::ncurses, uitoolkit::wxwidgets, X Window System: Application

Other Packages Related to fityk

  • depends
  • recommends
  • suggests
  • enhances

Download fityk

Download for all available architectures
Architecture Version Package Size Installed Size Files
mipsel 0.9.8-3+b1 1,567.2 kB3,983.0 kB [list of files]