all options
wheezy  ]
[ Source: biofox  ]

Package: mozilla-biofox (1.6-1)

Links for mozilla-biofox

Screenshot

Debian Resources:

Download Source Package biofox:

Maintainers:

External Resources:

Similar packages:

Rozšíření bioinformatických nástrojů pro prohlížeče Iceape a Iceweasel

BioFOX se zaměřuje na implementaci různých bioinformatických nástrojů jako rozšíření pro prohlížeče Iceweasel a Iceape. Zkoumání genů, které vás zajímají, obvykle zahrnuje jejich získání z databází jako NCBI nebo Swiss-Prot a několika dalších kroků zahrnujících (nejen):

 * Překlad nukleotidové sekvence
 * Blast (např blastn, blastp atd.) požadované nukleotidové/proteinové
   sekvence
 * Výpočet vlastností (jako jsou pI, náboj, molekulová hmotnost, procento
   AT/GC atd.) nukleotidové/proteinové sekvence
 * Převod mezi formáty Genbank, Fasta, Swiss-Prot atd.)
 * Předpověď  sekvence pro subcelulární lokalizaci (PREDOTAR, TargetP,
   pSORT atd.)

Tags: Role: Program, X Window System: Application

Other Packages Related to mozilla-biofox

  • depends
  • recommends
  • suggests
  • enhances

Download mozilla-biofox

Download for all available architectures
Architecture Package Size Installed Size Files
all 77.1 kB208.0 kB [list of files]