all options
wheezy  ] [  jessie  ] [  stretch  ] [  buster  ] [  sid  ]
[ Source: lhs2tex  ]

Package: lhs2tex (1.17-1)

Links for lhs2tex

Screenshot

Debian Resources:

Download Source Package lhs2tex:

Maintainers:

External Resources:

Similar packages:

Ze zdrojů Haskell vygeneruje kód v LaTeXu

lhs2TeX obsahuje tyto volby:

Různé styly pro zpracování zdrojového souboru: např. styl "tt" používá písmo monospace ke správnému zobrazení kódu a přitom vám umožní zvýraznit klíčová slova atd., zatímco styl "poly" používá proporcionální písmo pro identifikátory, obsluhuje odsazení a je schopen nahradit binární operátory pomocí matematických symbolů, přitom bere v potaz horizontální uspořádání celého textu.

Formátovací direktivy vám umožní upravovat hlavní symboliku zdrojového kóde a tak ovlivňovat výsledný výstup.

Osvícený analyzátor, který umí zpracovat většinu rozšíření jazyka; nemusíte se omezovat pouze na Haskell 98.

Program vám umožní generovat různé verze dokumentu z jednoho zdrojového souboru (např. verzi určenou pro tisk a pro prezentaci).

Aktivní dokumenty: Haskell je možno používat ke generování částí dokumentu (to se hodí při psaní textu o Haskell).

Je přiložen manuál vysvětlující všechny důležité aspekty lhs2TeX.

Tags: Software Development: Documentation, Literate Programming, Haskell Development, devel::prettyprint, implemented-in::haskell, User Interface: Command Line, Role: role::program, scope::utility, Supports Format: TeX and LaTeX, Works with: works-with::software:source, works-with::text

Other Packages Related to lhs2tex

  • depends
  • recommends
  • suggests
  • enhances

Download lhs2tex

Download for all available architectures
Architecture Package Size Installed Size Files
amd64 853.6 kB2,713.0 kB [list of files]