all options
squeeze  ] [  wheezy  ] [  jessie  ] [  stretch  ] [  sid  ]
[ Source: misc3d  ]

Package: r-cran-misc3d (0.7-0-2)

Links for r-cran-misc3d

Screenshot

Debian Resources:

Download Source Package misc3d:

Maintainer:

Similar packages:

Kolekce GNU R 3d funkcí grafu a iso-povrchů rgl

Tento balíček CRAN obsahuje kolekci různých 3d grafů, včetně iso-povrchů rgl:

contour3d Pro vykreslení iso-povrchů používá rgl či tří-dimenzionální

        kontury vypočítané pomocí krychlových algoritmů.

image3d Crude 3d analogie image() používající rgl pro vykreslení

        bodů na tří-dimenzionálním povrchu s hodnotami
        reprezentovanými v tří-dimenzionálním poli. Uvnitř předpokládá
        vysoké hodnoty a používá mísení alfa čímž zprůhlední
        okolní body.

lines3d Vykreslí spojené části v okně rgl.

parametric3d Graf dvou-parametrického povrchu v tří-dimenzionálním rgl.

        Založeno na Param3D programu Mathematica.

slices3d Pro vytvoření interaktivního pohledu na tří nebo

        čtyř-dimenzionální rozsah dat používá tkrplot, těmito daty
        je např. MRI.

Tags: Field: Mathematics, Implemented in: GNU R, Application Suite: GNU

Other Packages Related to r-cran-misc3d

 • depends
 • recommends
 • suggests
 • enhances

Download r-cran-misc3d

Download for all available architectures
Architecture Package Size Installed Size Files
all 131.9 kB296.0 kB [list of files]