all options
squeeze  ] [  wheezy  ] [  jessie  ] [  stretch  ] [  sid  ]
[ Source: jack-tools  ]

Package: jack-tools (0.0.2-7 and others)

Links for jack-tools

Screenshot

Debian Resources:

Download Source Package jack-tools:

Maintainer:

External Resources:

Similar packages:

Různé nástroje JACK: vedení, přehrávání, udp, ctl, dosah

Tato kolekce obsahuje několik malých nástrojů pro JACK napsaných Rohanem Drape pro nízkoúrovňové rozhraní API JACK.

JACK umožňuje připojení více aplikací na zvukové zařízení, stejně jako sdílení zvuku mezi nimi.

jack.plumbing obsahuje množinu pravidel pro připojení k portu a řídí je pomocí JACK. Jména portů jsou implicitně přiřazeny regulárním výrazům a podporují šablony výrazů.

jack.play je jednoduchý přehrávač zvukových souborů. Vytváří tolik výstupních portů jako je kanálů ve vstupním souboru.

jack.udp je zvukový transportní mechanismus k JACK. Odesílací mód čte signály ze vstupních portů JACK a posílá pakety UDP na zvolený port daného počítače s rychlostí danou místním daemonem JACK. Mód „recv“ čte příchozí pakety zvoleného portu a zapisuje vstupní data do všech výstupních portů JACK s rychlostí, která odpovídá místnímu daemonu JACK.

jack.ctl je správce sezení JACK. Konfigurační nastavení čte ze systému a uživatelského konfiguračního souboru a řídí sezení zahrnujíce daemon JACK a volitelně i množinu sekundárních daemonů jack.

jack.scope kreslí buď stopu signálu nebo vlastní korelační stopu. Vícenásobné vstupní kanály jsou navrstveny, každý kanál je vyznačen jinou barvou. jack.scope přijímá pakety OSC, které slouží pro interaktivní kontrolu kreslených parametrů.

jack.clock převádí stav transportu lokálního serveru JACK na pakety OSC přes připojení UDP. jack.clock umožňuje všem aplikacím s povoleným OSC, vystupovat jako transportní klient JACK. Ty pak přijímají přesný vzorek pulsního proudu dat, monitorují a zahajují změnu transportního stavu.

Tags: User Interface: X Window System, Networking: Client, Role: Program, Sound and Music: Playback, Purpose: Playing Media, Works with: Audio, X Window System: Application

Other Packages Related to jack-tools

  • depends
  • recommends
  • suggests
  • enhances

Download jack-tools

Download for all available architectures
Architecture Version Package Size Installed Size Files
powerpc 0.0.2-7+b1 76.8 kB252.0 kB [list of files]