all options
squeeze  ] [  wheezy  ] [  jessie  ] [  stretch  ] [  sid  ]
[ Source: axiom  ]

Package: axiom-graphics-data (20100701-1.1)

Links for axiom-graphics-data

Screenshot

Debian Resources:

Download Source Package axiom:

Maintainer:

Similar packages:

Počítačový systém obecné algebry: grafický podsystém

Axiom je užitečný pro výzkum a vývoj matematických algoritmů. Obsahuje precizně napsanou, matematicky správnou hierarchii jednotlivých typů. Má vlastní programovací jazyk a vestavěný kompilátor.

Axiom je vyvíjen od roku 1973 a byl po určitou dobu prodáván jako komerční produkt. Nakonec byl uvolněn jako svobodný software.

V současné době se pracuje na rozšíření programu o (a) vytvoření lepšího uživatelského rozhraní (b) uplatnění programu jako výukového nástroje (c) vytvoření serverového protokolu algebry (d) přidání další matematiky (e) přestavení algebry do kultivovaného programovacího stylu (f) integraci logického programování (g) vytvoření "Axiom Journal" s řízením příspěvků.

Balíček obsahuje datové soubory požadované grafickým podsystémem axiomu.

Tags: Field: Mathematics, User Interface: X Window System, Role: Application Data, Works with: Image, X Window System: Application

Download axiom-graphics-data

Download for all available architectures
Architecture Package Size Installed Size Files
all 2,596.6 kB35,672.0 kB [list of files]