all options
squeeze  ] [  wheezy  ] [  jessie  ] [  stretch  ] [  sid  ]
[ Source: scribus  ]

Package: scribus (1.3.3.13.dfsg~svn20081228-2 and others)

Links for scribus

Screenshot

Debian Resources:

Download Source Package scribus:

Maintainer:

External Resources:

Similar packages:

Open Source Desktop Page Layout

Scribus vám umožní rozmístit jednotlivé prvky stránky podle vašich potřeb, přitom vytváří výstup ve formátech PDF a Postscriptu, který lze směle srovnávat s výstupem komerčních programů velmi vysoké kvality. Program je primárně určen pro operační systém Linux, ale nejen pro něj.

Scribus se používá pro řadu úloh; od vytváření brožur až po tvorbu novin, magazínů, novinek, plakátů nebo dokonce technické dokumentace. Má sofistikované volby pro práci s rozmístěním objektů na stránce jako je např. možnost přesného umístění a rotace textu a/nebo obrázků na stránce, ruční kerning typu, Beziérovy křivky, precizní umístění objektů, vrstvy s barvami ve formátech RGB a CMYK. Formát souboru s dokumentem ve Scribusu používá XML. Oproti proprietárním binárním formátům je tak možno pomocí jednoduchého textového editoru obnovit i poškozené dokumenty.

Scribus podporuje profesionální možnosti DTP jako jsou barvy CMYK a systém správy barev pro práci s jemnými odstíny obrázku a jeho kvalitní tisk, nastavitelné parametry dokumentu PDF, import a export souborů EPS/PS a SVG nativně používané pro vektorovou grafiku, podporu textu v kódování Unicode včetně textů psaných zprava doleva jako je arabština a hebrejština. Do programu Scribus můžete vkládat jako obrázky soubory PDF, EPS, TIFF, JPEG, PNG a XPixMap(xpm) a jakékoliv bitmapy, které jsou podporovány v QT3.

Tisk, vytváření PDF a SVG je provedeno pomocí vlastní knihovny ovladačů a pluginy, které umožňují programu Scribus pokročilé možnosti: mezi ně patří možnost přidávat efekty prezentací do PDF, kompletní podpora skriptovatelných interaktivních formulářů PDF, výstup do vektorového souboru SVG. Interní ovladače tiskárny plně podporují úroveň 2 a 3 PDF 1.4 včetně průhlednosti a vestavěných písem.

Pokud program spustíte v KDE, budete moci používat operace táhni a pusť a přetahovat tak např. objekty umístěné na vaší ploše. Také můžete používat historii těchto operací a tak opětovně vkládat často používané objekty, jako jsou textové bloky, obrázky a vlastní tvary.

Tags: Implemented in: C++, User Interface: X Window System, Role: Program, Scope: Application, Interface Toolkit: Qt, Purpose: Editing, Works with: Desktop Publishing (DTP), Image, Raster Image, Vector Image, Text, Supports Format: PDF Documents, PostScript, SVG, Scalable Vector Graphics, X Window System: Application

Other Packages Related to scribus

  • depends
  • recommends
  • suggests
  • enhances

Download scribus

Download for all available architectures
Architecture Version Package Size Installed Size Files
amd64 1.3.3.13.dfsg~svn20081228-2+b2 9,469.3 kB26,888.0 kB [list of files]