all options
jessie  ] [  stretch  ] [  buster  ] [  bullseye  ] [  sid  ]
[ Source: mawk  ]

Package: mawk (1.3.3-17)

Links for mawk

Screenshot

Debian Resources:

Download Source Package mawk:

Maintainer:

Similar packages:

un llenguatge d'exploració de patrons i processament de textos

Mawk és un intèrpret pel llenguatge de programació AWK. El llenguatge AWK és útil per manipular fitxers de dades, recuperació i processament de textos, i per fer prototips i experimentar amb algorismes. Mawk és un awk nou, és a dir, que implementa el llenguatge AWK tal com es defineix a Aho, Kernighan and Weinberger, «The AWK Programming Language», Addison-Wesley Publishing, 1988. (d'ara endavant referit com el llibre AWK). Mawk és conforme a la definició del llenguatge AWK definit a POSIX 1003.2 (esborrany 11.3), que conté algunes característiques no descrites en el llibre AWK, i mawk ofereix un petit nombre d'extensions.

Mawk és més petit i més ràpid que gawk. Té alguns límits imposats al moment de la compilació, com ara NF = 32767 i memòria intermèdia de sprintf = 1020.

Tags: Software Development: Interpreter, Implemented in: C, User Interface: interface::commandline, role::program, Scope: Utility, Purpose: Filtering, use::scanning, works-with::text

Other Packages Related to mawk

  • depends
  • recommends
  • suggests
  • enhances

Download mawk

Download for all available architectures
Architecture Package Size Installed Size Files
armhf 76.5 kB151.0 kB [list of files]