Списък на файловете в пакета wmanager в wheezy, архитектура sparc

/etc/menu-methods/wmanager
/usr/bin/wmanager
/usr/bin/wmanager-loop
/usr/bin/wmanagerrc-update
/usr/share/doc/wmanager/NEWS.gz
/usr/share/doc/wmanager/README.Debian
/usr/share/doc/wmanager/README.gz
/usr/share/doc/wmanager/TODO
/usr/share/doc/wmanager/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/wmanager/changelog.gz
/usr/share/doc/wmanager/copyright
/usr/share/man/man1/wmanager-loop.1.gz
/usr/share/man/man1/wmanager.1.gz
/usr/share/man/man1/wmanagerrc-update.1.gz