Списък на файловете в пакета usbprog в wheezy, архитектура sparc

/lib/udev/rules.d/60-usbprog.rules
/usr/bin/usbprog
/usr/share/doc/usbprog/NEWS.gz
/usr/share/doc/usbprog/README
/usr/share/doc/usbprog/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/usbprog/changelog.gz
/usr/share/doc/usbprog/copyright
/usr/share/man/man1/usbprog.1.gz