Списък на файловете в пакета unhtml в wheezy, архитектура sparc

/usr/bin/unhtml
/usr/share/doc/unhtml/README.Debian
/usr/share/doc/unhtml/Readme.html
/usr/share/doc/unhtml/Readme.txt
/usr/share/doc/unhtml/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/unhtml/copyright
/usr/share/man/man1/unhtml.1.gz