Списък на файловете в пакета thewidgetfactory в wheezy, архитектура sparc

/usr/bin/twf
/usr/share/doc/thewidgetfactory/AUTHORS
/usr/share/doc/thewidgetfactory/README
/usr/share/doc/thewidgetfactory/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/thewidgetfactory/changelog.gz
/usr/share/doc/thewidgetfactory/copyright