Списък на файловете в пакета sysstat в wheezy, архитектура sparc

/etc/cron.d/sysstat
/etc/cron.daily/sysstat
/etc/init.d/sysstat
/etc/sysstat/sysstat
/etc/sysstat/sysstat.ioconf
/usr/bin/cifsiostat
/usr/bin/iostat
/usr/bin/mpstat
/usr/bin/nfsiostat
/usr/bin/pidstat
/usr/bin/sadf
/usr/bin/sar.sysstat
/usr/lib/sysstat/debian-sa1
/usr/lib/sysstat/sa1
/usr/lib/sysstat/sa2
/usr/lib/sysstat/sadc
/usr/share/doc-base/sysstat-faq
/usr/share/doc/sysstat/CREDITS.gz
/usr/share/doc/sysstat/FAQ.gz
/usr/share/doc/sysstat/NEWS.Debian.gz
/usr/share/doc/sysstat/README.Debian
/usr/share/doc/sysstat/README.gz
/usr/share/doc/sysstat/TODO
/usr/share/doc/sysstat/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/sysstat/changelog.gz
/usr/share/doc/sysstat/copyright
/usr/share/doc/sysstat/examples/crontab
/usr/share/doc/sysstat/examples/sargraph.gz
/usr/share/doc/sysstat/xml/sysstat.dtd.gz
/usr/share/doc/sysstat/xml/sysstat.xsd.gz
/usr/share/locale/af/LC_MESSAGES/sysstat.mo
/usr/share/locale/cs/LC_MESSAGES/sysstat.mo
/usr/share/locale/da/LC_MESSAGES/sysstat.mo
/usr/share/locale/de/LC_MESSAGES/sysstat.mo
/usr/share/locale/eo/LC_MESSAGES/sysstat.mo
/usr/share/locale/es/LC_MESSAGES/sysstat.mo
/usr/share/locale/eu/LC_MESSAGES/sysstat.mo
/usr/share/locale/fi/LC_MESSAGES/sysstat.mo
/usr/share/locale/fr/LC_MESSAGES/sysstat.mo
/usr/share/locale/hr/LC_MESSAGES/sysstat.mo
/usr/share/locale/id/LC_MESSAGES/sysstat.mo
/usr/share/locale/it/LC_MESSAGES/sysstat.mo
/usr/share/locale/ja/LC_MESSAGES/sysstat.mo
/usr/share/locale/ky/LC_MESSAGES/sysstat.mo
/usr/share/locale/lv/LC_MESSAGES/sysstat.mo
/usr/share/locale/mt/LC_MESSAGES/sysstat.mo
/usr/share/locale/nb/LC_MESSAGES/sysstat.mo
/usr/share/locale/nl/LC_MESSAGES/sysstat.mo
/usr/share/locale/nn/LC_MESSAGES/sysstat.mo
/usr/share/locale/pl/LC_MESSAGES/sysstat.mo
/usr/share/locale/pt/LC_MESSAGES/sysstat.mo
/usr/share/locale/pt_BR/LC_MESSAGES/sysstat.mo
/usr/share/locale/ro/LC_MESSAGES/sysstat.mo
/usr/share/locale/ru/LC_MESSAGES/sysstat.mo
/usr/share/locale/sk/LC_MESSAGES/sysstat.mo
/usr/share/locale/sr/LC_MESSAGES/sysstat.mo
/usr/share/locale/sv/LC_MESSAGES/sysstat.mo
/usr/share/locale/uk/LC_MESSAGES/sysstat.mo
/usr/share/locale/vi/LC_MESSAGES/sysstat.mo
/usr/share/locale/zh_CN/LC_MESSAGES/sysstat.mo
/usr/share/locale/zh_TW/LC_MESSAGES/sysstat.mo
/usr/share/man/man1/cifsiostat.1.gz
/usr/share/man/man1/iostat.1.gz
/usr/share/man/man1/mpstat.1.gz
/usr/share/man/man1/nfsiostat.1.gz
/usr/share/man/man1/pidstat.1.gz
/usr/share/man/man1/sadf.1.gz
/usr/share/man/man1/sar.sysstat.1.gz
/usr/share/man/man5/sysstat.5.gz
/usr/share/man/man8/sa1.8.gz
/usr/share/man/man8/sa2.8.gz
/usr/share/man/man8/sadc.8.gz