Списък на файловете в пакета ratmenu в wheezy, архитектура sparc

/etc/menu-methods/ratmenu
/usr/bin/ratmenu
/usr/share/doc/ratmenu/README
/usr/share/doc/ratmenu/Xresources.ratmenu
/usr/share/doc/ratmenu/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/ratmenu/changelog.gz
/usr/share/doc/ratmenu/copyright
/usr/share/man/man1/ratmenu.1.gz