Списък на файловете в пакета lsb-graphics в wheezy, архитектура sparc

/usr/share/doc/lsb-graphics/changelog.gz
/usr/share/doc/lsb-graphics/copyright
/usr/share/lintian/overrides/lsb-graphics