Списък на файловете в пакета libpangomm-1.4-1 в wheezy, архитектура sparc

/usr/lib/libpangomm-1.4.so.1
/usr/lib/libpangomm-1.4.so.1.0.30
/usr/share/doc/libpangomm-1.4-1/AUTHORS
/usr/share/doc/libpangomm-1.4-1/NEWS.gz
/usr/share/doc/libpangomm-1.4-1/README
/usr/share/doc/libpangomm-1.4-1/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libpangomm-1.4-1/changelog.gz
/usr/share/doc/libpangomm-1.4-1/copyright