Списък на файловете в пакета libopencv-calib3d2.3 в wheezy, архитектура sparc

/usr/lib/libopencv_calib3d.so.2.3
/usr/lib/libopencv_calib3d.so.2.3.1
/usr/share/doc/libopencv-calib3d2.3/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libopencv-calib3d2.3/copyright
/usr/share/lintian/overrides/libopencv-calib3d2.3