Списък на файловете в пакета libnss3-1d в wheezy, архитектура sparc

/usr/lib/sparc-linux-gnu/libnss3.so.1d
/usr/lib/sparc-linux-gnu/libnssutil3.so.1d
/usr/lib/sparc-linux-gnu/libsmime3.so.1d
/usr/lib/sparc-linux-gnu/libssl3.so.1d
/usr/share/doc/libnss3-1d/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libnss3-1d/copyright
/usr/share/lintian/overrides/libnss3-1d