Списък на файловете в пакета libnetcdf-dev в wheezy, архитектура sparc

/usr/include/libcf.h
/usr/include/ncvalues.h
/usr/include/netcdf.h
/usr/include/netcdf.hh
/usr/include/netcdf.inc
/usr/include/netcdf.mod
/usr/include/netcdfcpp.h
/usr/include/typesizes.mod
/usr/lib/libnetcdf.a
/usr/lib/libnetcdf.so
/usr/lib/libnetcdf_c++.a
/usr/lib/libnetcdf_c++.so
/usr/lib/libnetcdff.a
/usr/lib/libnetcdff.so
/usr/lib/pkgconfig/netcdf.pc
/usr/share/doc/libnetcdf-dev/README
/usr/share/doc/libnetcdf-dev/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libnetcdf-dev/changelog.gz
/usr/share/doc/libnetcdf-dev/copyright
/usr/share/man/man3/netcdf.3.gz
/usr/share/man/man3/netcdf_f77.3.gz
/usr/share/man/man3/netcdf_f90.3f90.gz