Списък на файловете в пакета libkdewebkit5 в wheezy, архитектура sparc

/usr/lib/libkdewebkit.so.5
/usr/lib/libkdewebkit.so.5.8.0
/usr/share/doc/libkdewebkit5/NEWS.Debian.gz
/usr/share/doc/libkdewebkit5/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libkdewebkit5/copyright