Списък на файловете в пакета libgtk2-gst в wheezy, архитектура sparc

/usr/lib/gnu-smalltalk/GTK.star
/usr/lib/gnu-smalltalk/gst-gtk-3.2.4.so
/usr/lib/gnu-smalltalk/gst-gtk.so
/usr/lib/gnu-smalltalk/libcairo.so
/usr/share/doc/libgtk2-gst/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libgtk2-gst/changelog.gz
/usr/share/doc/libgtk2-gst/copyright
/usr/share/gnu-smalltalk/Cairo.star