Списък на файловете в пакета libghc-edison-api-prof в wheezy, архитектура sparc

/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/EdisonAPI-1.2.1/ghc-7.4.1/Data/Edison.p_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/EdisonAPI-1.2.1/ghc-7.4.1/Data/Edison/Assoc.p_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/EdisonAPI-1.2.1/ghc-7.4.1/Data/Edison/Coll.p_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/EdisonAPI-1.2.1/ghc-7.4.1/Data/Edison/Coll/Utils.p_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/EdisonAPI-1.2.1/ghc-7.4.1/Data/Edison/Prelude.p_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/EdisonAPI-1.2.1/ghc-7.4.1/Data/Edison/Seq.p_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/EdisonAPI-1.2.1/ghc-7.4.1/Data/Edison/Seq/ListSeq.p_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/EdisonAPI-1.2.1/ghc-7.4.1/Data/Edison/Sym.p_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/EdisonAPI-1.2.1/ghc-7.4.1/libHSEdisonAPI-1.2.1_p.a
/usr/share/doc/libghc-edison-api-prof/README.gz
/usr/share/doc/libghc-edison-api-prof/buildinfo_sparc.gz
/usr/share/doc/libghc-edison-api-prof/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libghc-edison-api-prof/copyright