Списък на файловете в пакета libghc-data-inttrie-dev в wheezy, архитектура sparc

/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/data-inttrie-0.0.7/ghc-7.4.1/Data/IntTrie.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/data-inttrie-0.0.7/ghc-7.4.1/HSdata-inttrie-0.0.7.o
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/data-inttrie-0.0.7/ghc-7.4.1/libHSdata-inttrie-0.0.7.a
/usr/share/doc/libghc-data-inttrie-dev/buildinfo.gz
/usr/share/doc/libghc-data-inttrie-dev/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libghc-data-inttrie-dev/copyright
/var/lib/ghc/package.conf.d/data-inttrie-0.0.7.conf