Списък на файловете в пакета libedje-bin в wheezy, архитектура sparc

/usr/bin/edje_cc
/usr/bin/edje_decc
/usr/bin/edje_external_inspector
/usr/bin/edje_inspector
/usr/bin/edje_player
/usr/bin/edje_recc
/usr/lib/edje/utils/epp
/usr/share/doc/libedje-bin/AUTHORS
/usr/share/doc/libedje-bin/NEWS.gz
/usr/share/doc/libedje-bin/README
/usr/share/doc/libedje-bin/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libedje-bin/changelog.gz
/usr/share/doc/libedje-bin/copyright
/usr/share/edje/include/edje.inc
/usr/share/man/man1/edje_cc.1.gz
/usr/share/man/man1/edje_decc.1.gz
/usr/share/man/man1/edje_recc.1.gz