Списък на файловете в пакета libattr1 в wheezy, архитектура sparc

/lib/sparc-linux-gnu/libattr.so.1
/lib/sparc-linux-gnu/libattr.so.1.1.0
/usr/share/doc/libattr1/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libattr1/changelog.gz
/usr/share/doc/libattr1/copyright