Списък на файловете в пакета ksysguardd в wheezy, архитектура sparc

/etc/ksysguarddrc
/usr/bin/ksysguardd
/usr/share/doc/ksysguardd/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/ksysguardd/copyright