Списък на файловете в пакета kannel-extras в wheezy, архитектура sparc

/usr/lib/kannel/checks/check_compiler.sh
/usr/lib/kannel/checks/check_counter
/usr/lib/kannel/checks/check_date
/usr/lib/kannel/checks/check_fakesmsc.sh
/usr/lib/kannel/checks/check_fakewap.sh
/usr/lib/kannel/checks/check_headers.sh
/usr/lib/kannel/checks/check_http.sh
/usr/lib/kannel/checks/check_httpsmsc_kannel.sh
/usr/lib/kannel/checks/check_ipcheck
/usr/lib/kannel/checks/check_list
/usr/lib/kannel/checks/check_octstr
/usr/lib/kannel/checks/check_ppg.sh
/usr/lib/kannel/checks/check_sendsms.sh
/usr/lib/kannel/checks/check_smpp.sh
/usr/lib/kannel/checks/test_dates
/usr/lib/kannel/test/blacklist.txt
/usr/lib/kannel/test/bookmark.txt
/usr/lib/kannel/test/chartest.html
/usr/lib/kannel/test/decode_emimsg
/usr/lib/kannel/test/decompile
/usr/lib/kannel/test/decompile.h
/usr/lib/kannel/test/dlr-receiver.py
/usr/lib/kannel/test/drive_smpp
/usr/lib/kannel/test/drive_smpp.conf
/usr/lib/kannel/test/drive_wapbox
/usr/lib/kannel/test/fakesmsc
/usr/lib/kannel/test/fakewap
/usr/lib/kannel/test/header_test
/usr/lib/kannel/test/hello.wml
/usr/lib/kannel/test/html-test-1
/usr/lib/kannel/test/http2-test-urls
/usr/lib/kannel/test/iptestppg.txt
/usr/lib/kannel/test/mime-multipart.txt
/usr/lib/kannel/test/run-http2-tests.sh
/usr/lib/kannel/test/settings4.txt
/usr/lib/kannel/test/si.txt
/usr/lib/kannel/test/sl.txt
/usr/lib/kannel/test/smstestppg.txt
/usr/lib/kannel/test/test_boxc
/usr/lib/kannel/test/test_cfg
/usr/lib/kannel/test/test_charset
/usr/lib/kannel/test/test_cimd2
/usr/lib/kannel/test/test_conn
/usr/lib/kannel/test/test_dbpool
/usr/lib/kannel/test/test_dict
/usr/lib/kannel/test/test_headers
/usr/lib/kannel/test/test_hmac
/usr/lib/kannel/test/test_http
/usr/lib/kannel/test/test_http_server
/usr/lib/kannel/test/test_list
/usr/lib/kannel/test/test_md5
/usr/lib/kannel/test/test_mem
/usr/lib/kannel/test/test_mime
/usr/lib/kannel/test/test_mime_multipart
/usr/lib/kannel/test/test_msg
/usr/lib/kannel/test/test_octstr_dump
/usr/lib/kannel/test/test_octstr_format
/usr/lib/kannel/test/test_octstr_immutables
/usr/lib/kannel/test/test_ota
/usr/lib/kannel/test/test_pap
/usr/lib/kannel/test/test_pcre
/usr/lib/kannel/test/test_pdu
/usr/lib/kannel/test/test_ppg
/usr/lib/kannel/test/test_prioqueue
/usr/lib/kannel/test/test_radius_acct
/usr/lib/kannel/test/test_radius_pdu
/usr/lib/kannel/test/test_regex
/usr/lib/kannel/test/test_si
/usr/lib/kannel/test/test_sl
/usr/lib/kannel/test/test_smsc
/usr/lib/kannel/test/test_store_dump
/usr/lib/kannel/test/test_udp
/usr/lib/kannel/test/test_urltrans
/usr/lib/kannel/test/test_uuid
/usr/lib/kannel/test/test_wakeup
/usr/lib/kannel/test/test_xmlrpc
/usr/lib/kannel/test/testcase.wml
/usr/lib/kannel/test/timestamp
/usr/lib/kannel/test/udpfeed
/usr/lib/kannel/test/wapproxy
/usr/lib/kannel/test/whitelist.txt
/usr/lib/kannel/test/wml_tester
/usr/share/doc/kannel-extras/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/kannel-extras/changelog.gz
/usr/share/doc/kannel-extras/copyright
/usr/share/kannel/contrib/fortune.cgi
/usr/share/kannel/contrib/html2wml.pl
/usr/share/kannel/contrib/kannel-monitor/index.php
/usr/share/kannel/contrib/kannel-monitor/kannel.css
/usr/share/kannel/contrib/kannel-monitor/kannel.js
/usr/share/kannel/contrib/kannel-monitor/xmlfunc.php
/usr/share/kannel/contrib/mon/README
/usr/share/kannel/contrib/mon/kannel.monitor
/usr/share/kannel/contrib/php-admin/README
/usr/share/kannel/contrib/php-admin/admin.php
/usr/share/kannel/contrib/php-admin/config.inc
/usr/share/kannel/contrib/php-admin/functions.inc
/usr/share/kannel/contrib/php-admin/index.html
/usr/share/kannel/contrib/php-admin/sendota.php
/usr/share/kannel/contrib/php-admin/sendsms.php
/usr/share/kannel/contrib/php-admin/sendvcard.php
/usr/share/kannel/contrib/ping.cgi
/usr/share/kannel/contrib/sendsms
/usr/share/kannel/contrib/smstomail.cgi
/usr/share/kannel/contrib/web/form.php
/usr/share/kannel/contrib/web/index.html
/usr/share/kannel/contrib/web/menu.html
/usr/share/kannel/contrib/web/sendsms.php
/usr/share/kannel/contrib/webalizer/ReadMe
/usr/share/kannel/contrib/webalizer/converte.pl
/usr/share/kannel/contrib/webalizer/multi-line.pl
/usr/share/kannel/contrib/webalizer/split.pl
/usr/share/kannel/contrib/webalizer/stats.sh
/usr/share/kannel/contrib/webalizer/webalizer.conf